Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia wnioskowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M16NMW Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Narzędzia wnioskowania
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony praktycznym aspektom wnioskowania. Obejmie przede wszystkim narzędzia wnioskowania (zaimplementowane i ogólnie dostępne) i metody niezbędne dla ich wykorzystania.

Pełny opis:

1) Datalog:

a) projektowanie baz danych,

b) obliczanie zapytań, problem negacji, stratyfikacja, semantyka dobrze ufundowana,

c) reguły rozmyte,

d) wnioskowanie hipotetyczne,

e) implementacje: DES, XSB.

2) Answer Set Programming (ASP):

a) wprowadzenie do metodologii i semantyki ASP,

b) praktyka wykorzystania ASP,

c) problemy optymalizacji w ASP,

d) sformułowanie wybranych problemów w ASP,

e) ASP w reprezentacji wiedzy,

f) Implementacja: Potassco.

3) Programowanie z więzami (CLP):

a) wprowadzenie do metodologii i semantyki CLP,

b) sformułowanie wybranych problemów w CLP,

c) implementacje: ECLiPSe CLP, CLP(R).

4) Inne:

a) Semantyczny Internet, logiki deskrypcyjne (Protégé, Jena),

b) programowanie probabilistyczne (Problog),

c) wnioskowanie w logice I-go rzędu (Vampire).

Literatura:

Datalog:

1. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu: Foundations of Databases, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.

2. F. Saenz-Perez: Datalog Educational System V5.0. User’s Manual, Universidad Complutense de Madrid, 2017.

ASP:

3. M. Gebser, R. Kaminski, B. Kaufmann, T. Schaub: Answer Set Solving in Practice, Morgan & Claypool Publishers, 2012.

4. M. Gelfond, Y. Kahl: Knowledge Representation, Reasoning, and the Design of Intelligent Agents. The Answer Set Programming Approach, Cambridge University Press, 2014.

CLP:

5. K.R. Apt, M. Wallace: Constraint Logic Programming using ECLiPSe Prolog, Cambridge University Press, 2007.

6. A. Niederliński: Programowanie w logice z ograniczeniami: Łagodne wprowadzenie dla platformy ECLiPSe, PKJS Gliwice, 2014, http://www.pwlzo.pl/

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

a. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie złożoności, dedukcyjnych baz danych, inżynierii oprogramowania w zakresie systemów inteligentnych (K_W02).

b. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą dedukcyjnych baz danych, logicznego modelowania danych, wyszukiwania informacji (K_W08).

c. Zna logiczne metody definiowania semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami, a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia (K_W13).

2. Umiejętności

a. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności (K_U01).

b. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

c. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U19).

3. Kompetencje

a. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

b. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie projektów zaliczeniowych i zadań rozwiązanych w czasie laboratoriów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anh Linh Nguyen
Prowadzący grup: Anh Linh Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.