Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie aplikacji i rozproszonych systemów na platformie Google Cloud

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M19GC Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Tworzenie aplikacji i rozproszonych systemów na platformie Google Cloud
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Platforma Google Cloud umożliwia użytkownikom przetwarzanie danych na komputerach wynajętych firmy Google, z użyciem maszyn wirtualnych, kontenerów, funkcji, baz danych lub innych dedykowanych usług chmurowych. Platforma zawiera również narzędzia ułatwiające monitorowanie i debugowanie działających systemów. W tym cyklu wykładów przybliżymy studentom ideę chmury obliczeniowej oraz najważniejsze usługi w chmurze Google'a.

Pełny opis:

Platforma Google Cloud umożliwia użytkownikom przetwarzanie danych na komputerach wynajętych firmy Google, z użyciem maszyn wirtualnych, kontenerów, funkcji, baz danych lub innych dedykowanych usług chmurowych. Platforma zawiera również narzędzia ułatwiające monitorowanie i debugowanie działających systemów. W tym cyklu wykładów przybliżymy studentom ideę chmury obliczeniowej oraz najważniejsze usługi w chmurze Google'a

[1 wykład] Google Cloud Platform - Informacje Ogólne

[1 wykład] Silnik Maszyn Wirtualne - Google Compute Engine

[1 wykład] Usługi Sieciowe (w tym koncepcja Virtual Private Cloud, zapory sieciowe, load balancery)

[2 wykłady] Składowanie Danych - Cloud Storage, Cloud SQL, Spanner, Firebase

[1 wykład] Zarządzanie uprawnieniami i dostępem (Google Identity and Access Management)

[3 wykłady] Kontenery - Kubernetes Engine, Docker, Container Registry, budowanie skalowalnych aplikacji w oparciu o paradygmat mikro-serwisów

[1 wykład] Funkcje chmurowe w oparciu o Google Cloud Functions

[1 wykład] Aplikacje na Google App Engine

[1 wykład] Monitorowanie i Logowanie - Stackdriver, Prometheus, ElasticSearch

[1 wykład] Machine Learning - Cloud ML, Tensorflow

[1 wykład] Big Data - Dataproc, BigTable, BigQuery

Literatura:

Dokumentacja dostępna pod adresem http://cloud.google.com/, w szczególności:

Compute Engine: https://cloud.google.com/compute/docs/

App Engine: https://cloud.google.com/appengine/docs/

Kubernetes Engine: https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/

Cloud Functions: https://cloud.google.com/functions/docs/

Cloud Storage: https://cloud.google.com/storage/docs/

Cloud IAM: https://cloud.google.com/iam/docs/

Stackdriver logging: https://cloud.google.com/logging/docs/

Stackdriver Monitoring: https://cloud.google.com/monitoring/docs/

Cloud Spanner: https://cloud.google.com/spanner/docs/

Cloud SQL: https://cloud.google.com/sql/docs/mysql/

Firebase Realtime DB: https://firebase.google.com/docs/database/

Cloud Machine Learning: https://cloud.google.com/ml-engine/docs/

Big Query: https://cloud.google.com/bigquery/docs/

Big Table: https://cloud.google.com/bigtable/docs/

Virtual Private Cloud: https://cloud.google.com/vpc/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

* rozumie pojęcie chmury obliczeniowej i zna najpopularniejsze serwisy udostępniane przez dostawców chmury

Umiejętności:

* potrafi korzystać z najpopularniejszych serwisów udostępnianych chmurze Google, do budowy aplikacji w chmurze, włączając maszyny wirtualne, rozwiązania Serverless, bazy danych, sieci

Kompetencje

* potrafi dobrać serwis w chmurze Google do konkretnego zastosowania w budowanej aplikacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu końcowego pisemnego (50%), programu zaliczeniowego (30%) oraz punktów za programy dostarczone w ramach laboratorium (20%). Oddanie działającego programu jest warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.