Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Natural language processing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-318bNLP Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Natural language processing
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią, metodyk, zasobami i narzędziami przetwarzania języka naturalnego. Wykłady dotyczą tematów związanych z lingwistyką komputerową (analiza morfologiczna, syntaktyczna i semantyczna), ekstrakcją informacji, klasyfikacją tekstów oraz automatycznym streszczaniem dokumentów. Na przedmiocie będziemy omawiali narzędzia i problemy związane z językami angielskim i polskim. Pomocna będzie znajomość teorii gramatyk formalnych i technik uczenia maszynowego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie, wektory słów

2. Modele podsłowowe

3. Struktura lingwistyczna: parsowanie zależności

4. Rekurencyjne sieci neuronowe i modele językowe

5. Translacja maszynowa, seq2seq i skupianie uwagi

6. Mechanizmy skupiania uwagi

7. Reprezentacje kontekstowe i wstępne trenowanie

8. Systemy dialogowe

9. Generowanie języka naturalnego

10. Odpowiadanie na pytania

11. Uczenie wielozadaniowe

Literatura:

Dan Jurafsky and James H. Martin. Speech and Language Processing

Jacob Eisenstein. Natural Language Processing

Yoav Goldberg. A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep Learning

Delip Rao and Brian McMahan. Natural Language Processing with PyTorch

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* zna metodyki, zagadnienia i techniki oraz narzędzia służące do przetwarzania języka naturalnego [K_W13].

Umiejętności: student potrafi

* potrafi zastosować w praktyce techniki przetwarzania języka naturalnego [K_U16].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym * rozwiązaniem problemu [K_K02];

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z zadań (programów) zaliczeniowych, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Budzianowski, Marek Cygan, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Paweł Budzianowski, Sebastian Jaszczur, Jan Ludziejewski, Mateusz Malinowski, Spyridon Mouselinos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Budzianowski, Marek Cygan, Mateusz Malinowski
Prowadzący grup: Paweł Budzianowski, Mateusz Doliński, Jan Ludziejewski, Mateusz Malinowski, Spyridon Mouselinos, Grzegorz Preibisch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.