Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsze odkrycia fizyki materii skondensowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4`NOFMS
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze odkrycia fizyki materii skondensowanej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zaznajomienie z najważniejszymi osiągnięciami ostatnich lat w zakresie fizyki materii skondensowanej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówione zostaną osiągnięcia fizyki materii skondensowanej nagrodzone w ostatnich 20 latach Nagrodami Nobla. Przedstawione zostaną wyniki najważniejszych badań prowadzonych współcześnie w laboratoriach światowych.

Pełny opis:

Wykład obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Nanotechnologie i inżynieria przerwy energetycznej

2. Podstawowe struktury dla zastosowań elektronicznych, optoelektronicznych i spintronicznych

3. Magnetoelektryka - materiały multiferroiczne i heterostruktury ferromagnetyk-ferroelektryk

4. Dwuwymiarowy gaz elektronowy w strukturach HEMT i na powierzchni /międzypowierzchni tlenków

5. Kwantowy i ułamkowy efekt Halla

6. Izolatory topologiczne

7. Grafen

8. Gigantyczny magnetoopór

9. Pamięci magnetyczne i niemagnetyczne

10. Kondensaty Bose-Einsteina w materii skondensowanej

11. Kwantowe ciecze spinowe

12. Nadprzewodniki (klasyczne, wysokotemperaturowe, związki żelaza)

Literatura:

Wykład oparty jest głównie na wynikach badań prezentowanych w oryginalnych publikacjach, które będą cytowane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Słuchacz powinien orientować się w kierunkach najważniejszych badań w zakresie fizyki materii skondensowanej, prowadzonych obecnie na świecie oraz znać najważniejsze osiągnięcia z obszaru badań i technik badań materiałowych, nagrodzone w ostatnich dwudziestu latach Nagrodą Nobla.

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie wykładu przeprowadzony zostanie egzamin ustny sprawdzający wiedzę słuchaczy. Egazmin ustny może być w formie prezentacji i dyskusji zagadnienia ze współczesnych badań prowadzonych w zakresie fizyki materii skondensowanej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kamińska
Prowadzący grup: Maria Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)