Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nanostruktury węglowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON35L Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Nanostruktury węglowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS, S2-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw fizykochemii materii skondensowanej na podstawie wykładów kursowych z:

1. Fizyka ogólnej

1. Chemii Fizycznej

2. Chemii Nieorganicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną omówione budowa, struktura, właściwości

i zastosowania materiałów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów węglowych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje szereg zagadnień związanych z fizykochemią nanomateriałów węglowych.

Węgiel: występowanie w przyrodzie i w laboratorium. Odmiany węgla. Charakterystyka podstawowych odmian węgla: grafit, diament, fulereny, nanorurki węglowe, nanokapsułki węglowe, grafen, inne nanostruktury węglowe.

Nanostruktury węglowe: otrzymywanie, oczyszczanie, charakteryzacja i zastosowania.

Inne materiały węglopochodne: włókna węglowe, węgiel aktywny, węgiel mesoporowaty.

Kompozyty magnetyczne materiałów węglowych.

Magnetyczne nanokapsułki węglowe: problematyka syntezy, kontroli właściwości fizycznych i chemicznych, zastosowania.

Literatura:

A. Huczko, "Nanorurki Węglowe. Czarne Diament XXI wieku", Wyd. Bel Studio, Warszawa, 2005

A. Huczko, M. Bystrzejewski, "Fulereny. 20 Lat Później", Wyd. UW, Warszawa, 2007

W. Przygocki, A. Włochowicz, "Fulereny i Nanorurki", WNT, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Student powinien wykazać się znajomością odmian węgla -

metod ich wytwarzania, właściwości oraz możliwościami praktycznego wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bystrzejewski
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.