Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS, S2-CHM) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS, S2-CHM)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L
1200-2EN-MON14L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie procesów chemicznych i fotochemicznych istotnych w chemii atmosfery (zwłaszcza chemii troposfery i stratosfery).

Strona przedmiotu
1200-2MON45L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy chemii procesów rodnikowych. Stabilność i reaktywność rodników. Metody detekcji i badania kinetyki. Laboratoryjne metody wytwarzania wolnych rodników. Reakcje łańcuchowe. Reaktywne formy tlenu - przegląd rodników i quasi-rodników biorących udział w procesach utleniania rodnikowego. Elementy chemii lipidów – klasyfikacja i reaktywność lipidów. Budowa i właściwości błon komórkowych. Opis kinetyczny autooksydacji. Podatność lipidów mono-, di- i polienowycyh oraz innych biocząsteczek na autooksydację. Fotoutlenianie. Autooksydacja enzymatyczna. Inhibicja prewentywna – enzymy przeciwdziałające autooksydacji. Wygaszacze tlenu singletowego. Inhibicja interwentywna procesu autooksydacji. Kinetyka inhibitowanej autooksydacji. Podział antyoksydantów interwentywnych. Kwas askorbinowy, karotenoidy, tokoferole, flawonoidy. Synergizm-współdziałanie antyoksydantów.

Strona przedmiotu
1200-2EN-MON15L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek.

Strona przedmiotu
1200-2MON38L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie podstawowej wiedzy z bioinformatyki o wybrane zagadnienia i przedstawienie metod aktualnie wykorzystywanych. Przedstawione zostaną przede wszystkim metody analizy i modelowania struktur białek.

Strona przedmiotu
1200-2MON18L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie procesów chemicznych i fotochemicznych istotnych w chemii atmosfery (zwłaszcza chemii troposfery i stratosfery).

Strona przedmiotu
1200-2MON21L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi grupy związków zwanych cieczami jonowymi.

Strona przedmiotu
1200-2MON17L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2MON27L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach przedmiotu studenci powinni znać podstawy bioanalityki chemicznej i moc omówić enzymy jako anality i bioreceptory

Strona przedmiotu
1200-2MON42L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MON39L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1200-2MON43L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Strona przedmiotu
1200-2MON26L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania elektroforezy kapilarnej jako nowoczesnej, wysokosprawnej metody rozdzielania

Strona przedmiotu
1200-2MON15L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu przedstawienie studentom przeglądu metod instrumentalnych wykorzystywanych obecnie w analizie zabytków i dzieł sztuki ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Strona przedmiotu
1200-2MON3L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiadomości o podstawach modelowania kwantowochemicz-nego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych i oscylacyj-nych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz narzędziach do tego służących.

Strona przedmiotu
1200-2MON35L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną omówione budowa, struktura, właściwości

i zastosowania materiałów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów węglowych.

Strona przedmiotu
1200-2MON44L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia związane z otrzymywaniem izotopów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie nuklearnej. Metod znakowania molekuł wykorzystywanych w diagnostyce medycznej i terapii. Technik analitycznych stosowanych w radiofarmacji.

Strona przedmiotu
1200-2MON34L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych i terapeutycznych, syntezą i zastosowaniami radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Strona przedmiotu
1200-2MON22L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zwiększenie wiedzy dotyczącej radionuklidów znajdujących się w środowisku naturalnym – ich pochodzenia, zawartości oraz procedur i metod oznaczania. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń płynących z obecności radionuklidów wokół człowieka.

Strona przedmiotu
1200-2MON41L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z rodziną receptorów GPCR, które odpowiadają za komunikację między komórkami (sygnalizacja neuronalna i hormonalna) oraz ze światem zewnętrznym (widzenie, smak, zapach). Poznanie ich struktur, mechanizmów aktywacji receptorów i sygnalizacji komórkowej, oraz działania leków na te receptory w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-2MON29L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane są fizyczne podstawy technik mikroskopowych ze skanującą sondą tj. skaningowej mikroskopii tunelowej oraz mikroskopii sił atomowych. Przedstawiane są różne tryby obrazowania za pomocą wymienionych technik, jak również możliwości pomiarowe wykraczające poza zwykłe obrazowanie. Szczególny nacisk położony jest na mikroskopowe badania powierzchni o charakterze biologicznym i/lub biomimetycznym.

Strona przedmiotu
1200-2MON31L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru chemii metaloorganicznej i katalizy. Wiedza na temat współczesnych zastosowań chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej.

Strona przedmiotu
1200-2MON7L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Wstęp do Chemii Supramolekularnej ma na celu przedstawienie podstawowych jak również bardziej zaawansowanych zagadnień chemii oddziaływań niekowalencyjnych (chemii supramolekularnej). Zagadnienia omawiane w czasie trwania kursu koncentrują się na przykładach układów supramolekularnych występujących w przyrodzie (enzymy, receptory) jak również układach abiotycznych otrzymanych w laboratoriach. Kurs składa się z czterech głównych części: 1) Oddziaływania Niekowalencyjne; 2) Receptory kationów metali alkalicznych i ziem alkalicznych; 3) Receptory anionów i par jonowych; 4) Układy sammorganizujące się oraz maszyny molekularne.

Strona przedmiotu
1200-2MON40L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów ze możliwościami i specyfiką badań spektroskopowych NMR w ciele stałym. Przedstawione będą podstawy teoretyczne, metodyka eksperymentalna, symulacje komputerowe oraz najnowsze zastosowania metody do badań struktury i dynamiki cząsteczek o znaczeniu biologicznym.

Strona przedmiotu
1200-2MON30L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zrozumienie zasady działania mikroskopu elektronowego, jego zastosowania w badaniach różnego typu materiałów. Zastosowania mikroskopów elektronowych sprzężonych z detektorami EDS i WDS w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
1200-2MON5L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych grup związków pochodzenia naturalnego o wybitnej aktywności biologicznej, ich zastosowania w terapii i znaczenia w poszukiwaniu nowych leków.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)