Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chromatyna i epigenetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-235CHiE Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Chromatyna i epigenetyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu genetyki oraz biochemii. Wskazane jest zrealizowanie przedmiotów: Biologia komórki, Genetyka z inżynierią genetyczną, Biochemia, Biologia Molekularna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia współczesną wiedzę na temat struktury chromatyny oraz wpływie chromatyny na przebieg podstawowych procesów genetycznych. Omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów modyfikacji chromatyny, zjawisko pamięci komórkowej i dziedziczenia epigenetycznego, a także epigenetycznej regulacji ekspresji genów.

Pełny opis:

1. Wstęp. Chromatyna – struktura i funkcja. 2,3. Budowa i modyfikacje histonów. 4. Warianty histonów. 5. Metylacja DNA. 6. Metody stosowane w badaniach chromatyny. 7. Struktura i funkcja histonów łącznikowych. 8. Organizacja nukleosomowa i struktury wyższego rzędu. 9. Remodeling chromatyny. 10. Funkcja niekodujących RNA w regulacji struktury chromatyny. 11. Epigenetyczne wyciszanie genów i białka Polycomb. 12. Epigenetyczna regulacja rozwoju zwierząt i roślin. 13. Chromatyna a proces nowotworzenia

Literatura:

1. Epigenetics. C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg. CSHL Press, 2007

2. Podstawy biologii molekularnej. Lizabeth A. Allison. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

3. Aktualne publikacje naukowe podane przez wykładowców.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę w zakresie podstawowej i zaawansowanej terminologii stosowanej w badaniach epigenetycznych.

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w badaniach struktury i funkcji chromatyny.

Zna i rozumie epigenetyczne mechanizmy rozwoju, różnicowania i nowotworzenia.

Wykazuje umiejętność korzystania ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej epigenetyce.

Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne.

Tworzy pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie właściwie udokumentowane opracowania.

Umie posługiwać się prawidłową terminologią stosowaną w badaniach struktury i funkcji chromatyny.

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Archacki, Marta Koblowska
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Marta Koblowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.