Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny w religii i sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236RRS Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny w religii i sztuce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Rośliny jako podmiot i przedmiot kultu religijnego. Pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturowych związanych z roślinami.

Pełny opis:

Rośliny jako podmiot i przedmiot kultu religijnego. Pochodzenie i symbolika biblijnych roślin uprawnych. Koncepcja drzewa kosmicznego w wierzeniach różnych ludów. Przedchrześcijański kult drzew w Europie Środkowej. Motywy roślinne w polskiej tradycji ludowej. Błogosławione i przeklęte - mandragora, kawa, herbata i kakao. Jawne i ukryte treści zawarte w malarstwie niderlandzkim i drzeworycie chińskim. Mity tłumaczące pochodzenie zjawisk przyrodniczych a współczesna wiedza biologiczna. Pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturowych związanych z roślinami. Wielkie pomyłki - problemy identyfikacji gatunków na podstawie podobizn lub opisów zawartych w dawnych dziełach. Roślinne archetypy funkcjonujące w zbiorowej świadomości współczesnego społeczeństwa.

Literatura:

A. Ogólne opracowania pisane przez przyrodników (informacje pewne)

Podbielkowski Z., Sudnik-Wójcikowska B. 2003. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa.

Kraush H.-D. 2003. Kaiserkron und Päonien rot... Entdeckung und Einführung unserer Gartenblumen. Dölling und Garlitz Verlag, München, Hamburg.

Krausch H.-D. 1993. Amerikanische Nutzpflanzen in der Niederlausitz. Biologische Studien (Luckau) 22: 26-40.

Pieniążek J., Pieniążek S.A. 1981. Owoce krain dalekich. PWRiL, Warszawa.

Whittle T. 1976. Łowcy roślin. Wiedza Powszechna, Warszawa.

B. Ogólne opracowania pisane przez humanistów (częste błędy w nazwach roślin!)

Roberts J. 2004. Powab jabłka. Świat książki, Warszawa.

Kopaliński W. 1987. Słownik mitów i tradycji kultury. PIW, Warszawa.

Kopaliński W. 1990. Słownik symboli. PIW, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kopaliński W. 1994. Opowieści o rzeczach powszednich. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Frazer J.G. 1965 (lub inne wydania). Złota gałąź. PIW, Warszawa.

Forstner D. 2001. Świat symboliki chrześcijańskiej. Inst. Wydaw. PAX, Warszawa.

Szafrańska M. 1998. Ogród. Forma - symbol - marzenie. Zamek Królewski, Warszawa.

C. Literatura uzupełniająca do poszczególnych wykładów

patrz: www.zerios.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student analizuje pochodzenie i rozwój wybranych zjawisk kulturalnych związanych z roślinami

2. Potrafi wykazać związek pomiędzy biologią i ekologią wybranych gatunków roślin a ich znaczeniem symbolicznym

3. Wykorzystuje współczesną wiedzę biologiczną do analizy mitów tłumaczących pochodzenie zjawisk przyrodniczych

4. Prezentuje problemy związane z identyfikacją roślin przedstawianych w dawnych dziełach sztuki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student odczuwa potrzebę ogólnego rozwoju intelektualnego

2. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Galera
Prowadzący grup: Halina Galera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Galera
Prowadzący grup: Halina Galera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.