Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cultural Heritage in International Relations. Political and Legal Challenges

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-CHIR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Cultural Heritage in International Relations. Political and Legal Challenges
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przeprowadzenie krytycznej refleksji nad różnorodnymi aspektami dziedzictwa kulturowego i nad tym, jak sama koncepcja 'dziedzictwa kulturowego" jest wykorzystywana, ale i nadużywana dla celów politycznych w stosunkach międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Introduction to the course. The concept of cultural heritage in international relations – around power, law and politics. Heritage studies and critical heritage studies. Reasons to be ‘critical’ while studying ‘cultural heritage’.

2. The history of ‘cultural heritage’ (1) – heritage as memory.

3. The history of ‘cultural heritage’ (2) – linking concepts of cultural heritage and the nation-state. Museums as places of postcolonial encounter.

4. Protection of cultural heritage in armed conflicts – UNESCO and the path toward the Hague Convention 1954. I and II World War experiences. The Balkans War – toward the II Protocol to the Hague Convention. Criminalization of crimes against cultural heritage – ICTY and ICC. Meeting with Guest.

5. Relationship between culture, cultural heritage and identity: around the concept of cultural genocide. Raphael Lemkin and Genocide Convention 1948.

6. “The Destruction of Memory” – movie display and discussion: heritage as an element of identity, heritage as target and military objective.

7. The problem of succession of cultural heritage.

8. World Heritage: 1972 UNESCO Convention (1): legal and practical aspects.

9. World Heritage (2): political aspects. Ethnography of UNESCO.

10. Intangible Cultural Heritage (1): idea, norms and challenges. The idea of ‘communities’.

11. Boosting soft power via intangible cultural heritage (2): International Relations in micro-settings.

12. Underwater cultural heritage: when law meets archaeology and business.

13. Cultural heritage on the ground and its international reception (1) – the case of Warsaw.

14. Cultural heritage on the ground and its international reception (1) – the case of Warsaw.

15. Summary of the course.

Literatura:

J. Cowan, M. Dembour, and R. Wilson (eds), Culture and rights: anthropological perspectives. Cambridge: Cambridge University Press,

Labadi, S. and Long, C. (eds), 2010. Heritage and Globalisation. London and New York: Routledge,

MacDonald, S., 2013. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. London and New York: Routledge.

The City Cultures Reader (second edition) by Miles, M., Hall, T., Borden, I. (eds), 2004, London: Routledge.

Affleck, J, Yehuda Kalay, Thomas Kvan, (eds) , 2008, New Heritage: New Media and Cultural Heritage

Daly, P. and Winter, T., (eds), 2012. Routledge Handbook of Heritage in Asia. London and New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Student zna historię rozwoju koncepcji "dziedzictwa kulturowego", umie usytuować ją na tle historycznym i prawnym. Rozumie polityczne znaczenie związane z uznaniem danego obiektu bądź praktyki za "dziedzictwo" i krytycznie analizuje zabiegi państwa na forum międzynarodowym o takie uznanie. Porusza się swobodnie w teoriach nauk humanistycznych i społecznych odnoszących się do dziedzictwa, zwłaszcza w perspektywie krytycznych studiów nad dziedzictwem.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusjach podczas zajęć oraz praca pisemna [w parach] na podstawie literatury przedmiotu na temat uzgodniony z prowadzącym (case study).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Schreiber
Prowadzący grup: Hanna Schreiber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.