Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2100-MON-ANDS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza danych społecznych (30 godzin) – analiza danych ilościowych i jakościowych w kontekście procesów politycznych, społecznych oraz gospodarczych.

Kurs jest akredytowany przez Predictive Solutions pod patronatem IBM Polska. Zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4AN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Analiza danych społecznych realizowany jest w formie kursu internetowego na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.

Podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom kursu podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu analizy danych społecznych.

W ramach kursu istnieje możliwość uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPSS Technology Junior Expert zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions pod patronatem IBM Polska.

Strona przedmiotu
2100-MON-BC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-BAZJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi przegląd aspektów prawnych, kulturowych i logistycznych prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Azji Płn. i Płd.-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Japonia, Singapur, Tajlandia, Wietnam).

Strona przedmiotu
2100-MON-CUKR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-4EU-CDIA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CYSE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-CKAL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Strona przedmiotu
2100-MON-DIRP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-DTBW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie identyfikacji kulturowej i narodowej jako czynnika w stosunkach międzynarodowych w kontekście Bliskiego Wschodu i Afryki; scharakteryzowanie specyfiki tzw. ”wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” i określenie wpływu identyfikacji kulturowych i narodowych na przemiany społeczno-polityczne w obliczu kształtowania się nowego ładu na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im analizować wpływ tak zwanej „wielopoziomowej tożsamości Bliskiego Wschodu” na stabilność systemów państwowych, percepcję bądź mispercepcję wydarzeń i procesów lokalnych, regionalnych i globalnych, a tym samym na eskalację napięć w regionie.

Strona przedmiotu
2100-MON-DZZS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu kursu student zdobędzie podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Będzie znał najważniejsze uwarunkowania społeczno-polityczne, które przyczyniły się do powstania tego państwa. Zapozna się z ideologią i systemem politycznym. Będzie w stanie zrozumieć istotę polityki narodowościowej, wyznaniowej oraz wskazać najważniejsze przemiany gospodarcze, dokonane w okresie istnienia ZSRR. W ramach wykładu student przyswoi wiedzę na temat kształtowania „nowego człowieka radzieckiego”. Będzie potrafił scharakteryzować politykę zagraniczną ZSRR w okresie międzywojennym oraz przyczyny i najważniejsze wydarzenia w czasie ”Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. Zapozna się z uwarunkowaniami polityki zagranicznej ZSRR w okresie powojennym, a także pieriestrojki i rozpadu ZSRR.

Strona przedmiotu
2100-MON-ESPU-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy"Etyka sfery publicznej" jest adresowany do wszystkich doktorantów i studentów UW pragnących pogłębić swoją wiedzę z nauki o moralności w sektorze administracji publicznej, działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz pragmatyk zawodowych i korporacyjnych. W pierwszej części kursu omówione zostaną dysfunkcje sfery publicznej oraz prawne, instytucjonalne i społeczne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce. W drugiej części bardziej szczegółowo zostanie omówione etyka nauki oraz kodeksy etyczne wybranych zawodów i branż. Intencją autorów kursu jest przedstawienie omawianych zagadnień z praktycznej strony w oparciu o aktualne i rzeczywiste studia przypadku.

Strona przedmiotu
2100-MON-FEPS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-GETP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Strona przedmiotu
2100-MON-GEKU-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą organizowane w kilku blokach. Po pierwsze zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, które nawiązują do kultury, czyli dostrzegają wagę zasobów kulturowych dla działań w stosunkach międzynarodowych. Następnie będą analizowane wybrany przykłady zastosowania w praktyce geokultury. Przede wszystkim będą odnosiły się do integracji europejskiej. Przykładem będzie kwestia tożsamości europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Ponadto, analizowana będzie rola idei i narracji politycznych w celu realizacji projektów geoekonomicznych, takich jak Nord Stream i Opal. W dalszej kolejności zostanie przedyskutowana rola narracji politycznej towarzysząca relacjom międzynarodowym UE z partnerami zewnętrznymi, na przykładzie stosunków UE z Chinami. Kolejnym przykładem będzie rola narracji i idei w procesach rozwoju integracji europejskiej.

Strona przedmiotu
2100-MON-WTGP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium warsztatowe - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium warsztatowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez WNPiSM UW i OKFiSF UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris.

Zajęcia odbywają się on-line na platformie ZOOM.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (WNPiSM UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Strona przedmiotu
2100-MON-GEW2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris i Instytutem Francuskim.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (WNPiSM UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Strona przedmiotu
2100-MON-HIAL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podejście do historii może mieć różny charakter, który określa, w jaki sposób się jej uczymy. Hayden White zaproponował podejście, które traktuje historię jako opowieść wplecioną w różne narracje. Podczas tych zajęć zaproponowana zostanie nauka historii poprzez sztukę filmową, umożliwiającą bardziej kreatywne podejście do samego procesu nauczania.

Strona przedmiotu
2100-MON-HIRF-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię V Republiki Francuskiej od roku 1958 do chwili obecnej oraz zmiany ustrojowe jakie się dokonały w trakcje trwania V Republiki. Omawia podstawowe instytucje polityczne: jakimi są Zgromadzenie Narodowe, rząd, prezydent, partie polityczne.

Strona przedmiotu
2104-MON-HNPZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami niemieckiej polityki zagranicznej takich okresów jak : pierwsza wojna światowa, Republika Weimarska, Trzecia Rzesza

Strona przedmiotu
2103-MON-HSPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych życiem politycznym, społeczeństwem i polityką społeczną współczesnej Polski.

W kolejnych częściach wykładu omawiane są końcowe lata PRL, formowanie się postkomunizmu (1989-97), jego dojrzałość i gnicie (1997/8-2005), blaski i cienie lat POPiSu (2005/6-2015), czas rywalizacji PiS z "antyPiSem" (2016-2024). Całość kończy podsumowanie.

Przedmiot ma za zadanie:

* poszerzenie wiedzy studentów na temat historii politycznej III RP,

* uzupełnienie wiedzy studentów na temat historii społecznej III RP,

*ukazanie związków między kształtem i dynamiką systemu politycznego a sytuacją społeczeństwa i możliwościami prowadzenia polityki społecznej.

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu monograficznego (30 godz.)

Strona przedmiotu
2100-MON-HSMB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie Bliskiego Wschodu. Granice regionu. Charakterystyka regionu

i subregionów. Charakterystyka świata arabskiego i muzułmańskiego. Współczesne państwa i społeczeństwa na Bliskim Wschodzie. Imperium arabskie. Korzenie panarabizmu, panislamizmu i fundamentalizmu religijnego. Konsekwencje I wojny światowej dla regionu. Geneza konfliktu w Palestynie. Pax Britanica w regionie. Konsekwencje II wojny światowej i stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. LPA, Rada Współpracy Zatoki i Organizacja Współpracy Islamskiej. Wojny w Zatoce i Pax Americana. Wojna w Syrii. Problem kurdyjski. Rola Iranu i Turcji w regionie.

Strona przedmiotu
2100-MON-HSMA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kolonializm i jego znaczenie dla regionu Afryki. Procesy dekolonizacji - konflikty kolonialne (Algieria, Rodezja). Apartheid w RPA. Kształtowanie państw pokolonialnych. Główne procesy związane z poszukiwaniem regionalnej tożsamości. Powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej. Czynniki zmian politycznych, społecznych, gospodarczych. Główne czynniki konfliktogenne - konflikty afrykańskie (wojna biafrańska, kryzysy kongijskie, konflikty w Rwandzie i Burundi, wojny w Rogu Afryki).

Czynnik gospodarczy we współpracy państw afrykańskich.

Strona przedmiotu
2100-MON-HSAW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-MON-IPOZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problemy polsko – izraelskich stosunków dyplomatycznych od roku 1948 do chwili obecnej. Na wykładach będzie podjęty temat tożsamości żydowskiej, okoliczności polityczne położenia ludności żydowskiej po II wojnie światowej. Będą analizowane różne typy emigracji polskich Żydów do Izraela i ich możliwości adaptacyjne w izraelskim społeczeństwie. Zostanie przeprowadzona charakterystyka organizacji i stowarzyszeń polskich Żydów w Izraelu oraz rola i znaczenie polskich Żydów w izraelskiej polityce i kulturze.

Strona przedmiotu
2100-MON-KASM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

arysowanie specyfiki oraz najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych polityki Kanady. Krótka historia Kanady. Polityka zagraniczna Kanady - najważniejsi aktorzy, teorie oraz przykłady aktywności międzynarodowej państwa ukazane zarówno w kontekście działalności multilateralnej, regionalnej, jak i relacji dwustronnych.

Strona przedmiotu
2100-MON-KPBE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentki z rozważaniami o miejscu i roli kobiet w debacie nad bezpieczeństwem. Ukazana zostanie obecności kobiet w wielu aspektach rzeczywistości społecznej związanych z bezpieczeństwem i kształtowaniem pokoju. Przedmiotem konwersatorium jest przede wszystkim potencjał agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie realizacji postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1325.

Strona przedmiotu
2100-MON-KOIN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia z teorii komunikowania oraz metody skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu na odbiorcę.

Strona przedmiotu
2100-MON-KOMI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest identyfikacja barier utrudniających komunikację między osobami wychowanymi w różnych kulturach oraz budowanie kompetencji międzykulturowych. Punkt wyjścia do analizy stanowią teorie antropologiczne, które następnie zostają odniesione do kluczowych obszarów komunikowania interpersonalnego. Rozważania zamyka wątek relacji interetnicznych jako istotnego elementu międzykulturowego kontaktu.

Strona przedmiotu
2100-MON-KSAL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot mający na celu pogłębienie tematyki związanej z historią polityczną i społeczną, sytuacją gospodarczą oraz kulturą regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w XX i XXI wieku. Podczas zajęć omówione zostaną różne konflikty oraz spory obecne w tym regionie, które w istotny sposób wpływają na sposób kształtowania się współczesnego społeczeństwa.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)