Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolitical Tuesdays

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-WTGP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geopolitical Tuesdays
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez WNPiSM UW i OKFiSF UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą prowadzone hybrydowo na platformie Google Meet i w sali.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze zimowym 2020/2021. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Pełny opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się między innymi w Columbia University, EHESS, ESSEC, LUISS, SciencesPo Paris, Scuola Superiore Sant'Anna, Paris IV Sorbonne, Universidade Lisboa i Universitatea din Bucureşti. Debaty te umożliwiają studentom kontakt z wybitnymi badaczami z Francji. Tematy zajęć będą inspirowane artykułami dotyczącymi aktualności geopolitycznych z czasopisma internetowego „Le Grand continent”.

„Wtorki geopolityczne” to propozycja zbudowania intelektualnej, politycznej i naukowej debaty w kontynentalnej skali.

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Po prezentacji projektu nastąpi wykład zaproszonego gościa i debata. Następnie odbędzie się sześć kolejnych spotkań.

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

- omawianych zagadnień z zakresu geopolityki,

- francuskiego podejścia do geopolityki.

W ramach przedmiotu będzie realizowany następujący zakres tematów:

1. Geopolityka pandemii Covid-19

2. Geopolityka Azji Środkowej

3. Symbolika europejska

4. Europa jako wspólnota duchowa i intelektualna

5. Geopolityka Turcji

6. Geopolityka Azji i Pacyfiku

7. Europa wielkich mocarstw

Konwersatorium = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć (literatura w języku angielskim) = 60 godz.

Przygotowanie do napisania eseju (w języku angielskim) = 60 godz.

Razem = około 120 godzin pracy studenta.

Terminy spotkań:

1. 05.10.2021 Luiza Bialasiewicz: The Geopolitics of Covid-19 pandemic

2. 19.10.2021 Adrien Fauve, B. J. De Cordier, Jeroen Van Den Bosch: The European Handbook of Central Asian Studies: History, Politics, and Societies. Book presentation eds. by Adrien Fauve, B. J. De Cordier, Jeroen Van Den Bosch

3. 02.11.2021 Elżbieta Hałas, Luba Jurgenson, Nicolas Maslowski, Dennis Smith: Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe. Book presentation eds. by Elżbieta Hałas&Nicolas Maslowski

4. 16.11.2021 Joanna Nowicki: The Life of the Spirit in Central and Eastern Europe since 1945. Book presentation eds. by Joanna Nowicki

5. 30.11.2021 Jean Marcou: The Geopolitic of Turquie

6. 14.12.2021 Isabelle Saint-Mezard: The Geopolitic of Indo-Pacific region

7. 18.01.2022 Bertrand Badie: The Futur of Europe’s great powers

Literatura:

1. Burgess Peter J., Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives, Routledge, Londyn 2016

2. Brzezinski Zbigniew, Strategic Vision and the Crisis of Global Power, New York 2012

3. Grygiel Jakub J., Great power and geopolitical change, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011

4. Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Routledge Paul (red.), The geopolitics reader, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2003

Literatura dostępna on-line dotycząca tematyki poruszanej podczas semestru zostanie systematycznie przedstawiona na platformie UW Come.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student uzyska:

Wiedzę pozwalającą:

1. uzupełnić rozumienie wybranych pojęć z zakresu geopolityki.

2. poznać wybrane podejścia do badań geopolitycznych.

Umiejętności pozwalające:

1. wyjaśnić wybrane problemy geopolityczne.

Postawy pozwalające na:

Dostrzeżenie walorów analizy aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie obecności, eseju i aktywności:

Obecność podczas spotkań on-line, dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach,

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć lub na forum dyskusyjnym na platformie UW Come,

Esej: termin nadsyłania eseju upływa 22.12.2020 r. Esej powinien zawierać 6 stron w języku angielskim, strukturę pracy naukowej, tj. zawierać tezę, pytania badawcze, odniesienia do teorii lub danych empirycznych. Prowadzący ocenią poprawność wywodu i styl narracji. Praca powinna być opatrzona przypisami i bibliografią naukową. Esej powinien być powiązany z tematyką spotkań. Praca zostanie sprawdzona w ramach programu antyplagiatowego uczelni. Praca powinna być przesłana mailem do jednego z koordynatorów przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

not applicable

Pełny opis:

not applicable

Literatura:

not applicable

Uwagi:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium warsztatowe, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium warsztatowe - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.