Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania jednostki w sytuacjach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5ZJSE Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zachowania jednostki w sytuacjach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/psych.uw.edu.pl/zachowania/strona-g%C5%82%C3%B3wna
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć psychologii

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są opisowi mechanizmów zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach stresowych, a także następstw doświadczenia takich sytuacji. Uczestnicy na podstawie przykładów zapoznają się z pojęciem stresu i radzenia sobie, prawami rządzącymi wpływem grupy i cech indywidualnych na jednostkę, wpływem stresu na poznanie i działanie oraz zaburzeniami powodowanymi przez stres i metodami wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są opisowi mechanizmów zachowania człowieka w ekstremalnych sytuacjach stresowych, a także następstw doświadczenia takich sytuacji. Uczestnicy na podstawie przykładów zapoznają się z pojęciem stresu i radzenia sobie, prawami rządzącymi wpływem grupy i cech indywidualnych na jednostkę, wpływem stresu na poznanie i działanie oraz zaburzeniami powodowanymi przez stres i metodami wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.

Literatura:

1. Stres Bojowy, Teorie, badania, profilaktyka i terapia. Charles R. Figley, William P. Nash, Wydawnictwo PWN i Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2007

2. Irena Heszen (2013) Psychologia stresu. Warszawa: PWN

3. WHO (1998) Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10, Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna podstawowe psychologiczne terminy związane z diagnostyką i opisem stanu osoby poszkodowanej (K_W01)

Zna rodzaje reakcji psychicznych, rozwijanych przez osoby doświadczające sytuacji ekstremalnych (K_W03)

Ma wiedzę na temat ewolucji sytuacji ekstremalnych w kierunku sytuacji normalnych i optymalnych lub kryzysowych (K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi rozpoznać sytuację, która ma charakter zdarzenia traumatycznego (K_U01)

Potrafi ocenić, na ile stan osoby poszkodowanej wymaga natychmiastowej pomocy lub interwencji psychologicznej (K_U05)

KOMPETENCJE

Ma umiejętność obserwowania i interpretowania sytuacji ekstremalnych w skali mikro oraz umiejętność dostrzegania ewolucji tych sytuacji (K_K01)

Umie komunikować się z osobami, które doświadczyły trudnych lub ekstremalnych sytuacji (K_K04)

Ma dyspozycję do etycznego funkcjonowania w sferze publicznej (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach (online w trybie synchronicznym) oraz praca pisemna:

Opracowanie eseju na temat związany ze społecznymi aspektami sytuacji ekstremalnych. (np. Zaprojektuj kampanię społeczną propagującą konstruktywne postawy wobec ofiar wypadków drogowych)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji ekstremalnej i po jej wystąpieniu. W trakcie zajęć omawiane będą tematy związane z psychicznym, poznawczym i behawioralnym funkcjonowaniem jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszona będzie problematyka funkcjonowania jednostki ludzkiej w sytuacjach ekstremalnych, wykraczających poza jej umiejętności adaptacyjne, np. klęski żywiołowe, wypadki, napaści, obrażenia, zamachy, etc. Studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami psychologicznymi, opisującymi funkcjonowanie człowieka w powyższych kontekstach oraz z możliwymi następstwami takich zdarzeń. Przedstawione będą również podstawowe sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną ze strony osoby poszkodowanej, jak również osób niosących pomoc. Zajęcia będą opierały się na doświadczeniu i pracy własnej studentów. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną poparte ćwiczeniami lub zadaniami do wykonania, które mają utrwalić zdobytą wiedzę akademicką oraz umożliwić studentom zapoznanie się z realiami prawnymi i społecznymi dotyczącymi osób, które doświadczyły sytuacji ekstremalnie trudnych.

Literatura:

1. Stres Bojowy, Teorie, badania, profilaktyka i terapia. Charles R. Figley, William P. Nash, Wydawnictwo PWN i Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2007

2. Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Babette Rothschild, Wydawnictwo UJ 2014

3. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10, Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zagadnień psychicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji ekstremalnej i po jej wystąpieniu. W trakcie zajęć omawiane będą tematy związane z psychicznym, poznawczym i behawioralnym funkcjonowaniem jednostki w zależności od kontekstu sytuacyjnego.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszona będzie problematyka funkcjonowania jednostki ludzkiej w sytuacjach ekstremalnych, wykraczających poza jej umiejętności adaptacyjne, np. klęski żywiołowe, wypadki, napaści, obrażenia, zamachy, etc. Studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami psychologicznymi, opisującymi funkcjonowanie człowieka w powyższych kontekstach oraz z możliwymi następstwami takich zdarzeń. Przedstawione będą również podstawowe sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną ze strony osoby poszkodowanej, jak również osób niosących pomoc. Zajęcia będą opierały się na doświadczeniu i pracy własnej studentów. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną poparte ćwiczeniami lub zadaniami do wykonania, które mają utrwalić zdobytą wiedzę akademicką oraz umożliwić studentom zapoznanie się z realiami prawnymi i społecznymi dotyczącymi osób, które doświadczyły sytuacji ekstremalnie trudnych.

Literatura:

1. Stres Bojowy, Teorie, badania, profilaktyka i terapia. Charles R. Figley, William P. Nash, Wydawnictwo PWN i Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2007

2. Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. Babette Rothschild, Wydawnictwo UJ 2014

3. Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10, Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.