Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencje zbrojne Zachodu (spec. BiSS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D4IZBZ-BSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interwencje zbrojne Zachodu (spec. BiSS)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności BSS
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza kolektywnych interwencji zbrojnych prowadzonych przez państwa Zachodu w latach po zimnej wojnie. Interwencje Zachodu są analizowane z perspektywy: interesów i motywacji (faktycznych oraz deklarowanych) państw zachodnich; celów i skutków interwencji zbrojnej. Oceniany jest ich przebieg i efektywność. Dyskutowane są zagadnienia legalności interwencji Zachodu, a także ich mediatyzacji i ideologizacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest analiza kolektywnych interwencji zbrojnych prowadzonych przez państwa Zachodu w latach po zimnej wojnie. Interwencje Zachodu są analizowane z perspektywy: interesów i motywacji (faktycznych oraz deklarowanych) państw zachodnich; celów i skutków interwencji zbrojnej. Oceniany jest ich przebieg i efektywność. Dyskutowane są zagadnienia legalności interwencji Zachodu, a także ich mediatyzacji i ideologizacji.

1. Interwencje Zachodu z perspektywy teorii konfliktów zbrojnych

2. Interwencja w Zatoce Perskiej – I wojna Zachodu po zimnej wojnie

3. Konflikt w Jugosławii i wojna o Kosowo.

4. Wojna z Terroryzmem – efekt 9/11; rola mediów.

5. Interwencja w Afganistanie

6. Interwencja w Iraku

7. Interwencja w Libii

8. Wojna z ISIS – Syria, Irak, Sahel.

9. Czynnik surowcowo-energetyczny w interwencjach zbrojnych Zachodu.

10. Mediatyzacja i ideologizacja wojen Zachodu.

Literatura:

M.Madej (red.), "Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017

„Rocznik Strategiczny 2003/04”

B.Balcerowicz, K. Pronińska, „Konflikty zbrojne w 2011 r.”, w: Rocznik Strategiczny 20011/12, Scholar 2012

B.Balcerowicz, K. Pronińska, „Konflikty zbrojne w 2012 r.”, w: Rocznik Strategiczny 20012/13, Scholar 2013

B.Balcerowicz, K. Pronińska, „Konflikty zbrojne w 2013 r.”, w: Rocznik Strategiczny 2013/14, Scholar 2014

K. Pronińska, „Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów”, w: Rocznik Strategiczny 2014/15, Scholar 2015

B.Balcerowicz, K. Pronińska, „Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki”, w: Rocznik Strategiczny 2015/16

K.Pronińska, „Współczesne konflikty zbrojne w Afryce i Jemenie – aktywność si dżihadystycznych a zaangażowanie sił międzynarodowych, w: „Rocznik Strategiczny 2017/18”

B. Balcerowicz, K.Pronińska, Konflikty w Afryce i Jemenie w 2018 r. – ekspansja dżihadystów a wzrost intensywności i umiędzynarodowienia, Rocznik Strategiczny 2018/19 oraz Rocznik Strategiczny 2019/20

A. Bieńczyk-Missala, K. Pronińska, Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów – przykłady [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012

J. Modrzejewska-Leśniewska, Bliskowschodni dylemat (1947—1993) i M. Lesniewski, Pustynna Burza. Wojna w Zatoce Perskiej (1990—1991), w: Bartnicki A. (red), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, Warszawa 1996

M. Leśniewski, Druga wojna w Zatoce Perskiej i amerykańska okupacja Iraku 2003-2006, oraz J. Modrzejewska-Leśniewska, Talibowie 1994-2001, w: P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006,, Warszawa 2006.

Pronińska Kamila Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3/2015.

www.icg.org

www.carnegie-mec.org

UCDP Conflict Encyclopedia, http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętności:

- analizy przebiegu pozimnowojennych interwencji zbrojnych Zachodu i oceny ich skutków;

- odróżnienia rzeczywistych i deklarowanych motywacji państw biorących udział w interwencjach zbrojnych;

- oceny efektywności zachodniego interwencjonizmu zbrojnego;

- prezentacji celów i interesów ekonomicznych, politycznych, humanitarnych i.in. zachodnich interwentów.

S1_W06, S1_W09, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_K04, S1_K05

Metody i kryteria oceniania:

- ocena przygotowania merytorycznego do dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć;

- ocena umiejętności analizy i formułowania wniosków;

- ocena jakości prezentacji grupowych

- test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej
Prowadzący grup: Marek Madej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)