Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW858 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł B (1*30h)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg wybranych metodyk i obszarów badawczych.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Biznesplan – kiedy, po co i dla kogo?

2. Konstrukcja biznesplanu – czy zawsze taka sama?

3. Jak czytać biznesplan? Lekcja dla piszącego

4. Opracowanie biznesplanu krok po kroku

5. Jakie analizy należy wykonać, aby stworzyć dobry bizneplan?

6. Dane i ich źródła – dobre dane podstawą dobrego biznesplanu

7. Projektowanie założeń strategicznych w biznesplanie

8. Projektowanie planu marketingowego w biznesplanie

9. Projektowanie planu organizacyjnego i technicznego w biznesplanie

10. Projektowanie planu finansowego w biznes planie

Literatura:

• KRZYSZTOF OPOLSKI, KRZYSZTOF WAŚNIEWSKI, BIZNES PLAN JAK GO BUDOWAĆ I ANALIZOWAĆ?, 2011, CEDEWU

• SKUTECZNY BIZNES PLAN, AUTOR: BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI, PAWEŁ MIELCARZ,

• BIZNESPLAN W PRAKTYCE WYD.4, AUTOR: MACIEJ TOKARSKI, JACEK WÓJCIK, ANDRZEJ TOKARSKI, WYDAWNICTWO: CEDEWU

• BIZNESPLAN ZASTOSOWANIA I PRZYKŁADY, AUTOR: ZBIGNIEW PAWLAK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• BIZNESPLAN MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK, AUTOR: JERZY SKRZYPEK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• BIZNESPLAN W 10 KROKACH PRZEWODNIK OD POMYSŁU DO WDROŻENIA, AUTOR: JERZY SKRZYPEK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• A. NOGA-BOGOMILSKI, D. MAISON, BADANIA MARKETINGOWE. OD TEORII DO PRAKTYKI, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, GDAŃSK 2007

• GILBERT A. CHURCHILL, BADANIA MARKETINGOWE. PODSTAWY METODOLOGICZNE, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student:

• Zna konstrukcję biznes planu, cele i metody jego tworzenia

• Rozumie zasady dot. doboru elementów oraz projektowania poszczególnych części biznes planu

• Zna metody i techniki analizy strategicznej, marketingowej, finansowej oraz organizacyjno-technicznej na potrzeby stworzenia biznesplanu

• Rozumie potrzebę i zna zasady rzetelnego doboru źródeł i zakresu danych dla sporządzenia biznesplanu

• Zna zasady oceny wartości i jakości biznesplanu

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

• Potrafi stworzyć konspekt biznesplanu adekwatny do zakresu i celu dokumentu

• Umie zrealizować podstawowe badania strategiczne, finansowe i marketingowe na potrzeby opracowania biznesplanu

• Potrafi napisać biznesplan

• Potrafi ocenić biznesplan przygotowany przez innych autorów

Kompetencje społeczne - postawy:

Po ukończeniu kursu student:

• Rozumie i docenia rolę tworzenia biznesplanów dla przedsięwzięć gospodarczych

• Potrafi tworzyć zespoły specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne części opracowania biznesplanu

• Ma analityczne, krytyczne spojrzenie na dostępne biznesplany, potrafi je oceniać

• Potrafi samodzielnie doskonalić swoje kompetencje w zakresie tworzenia biznesplanów

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują ocenę na podstawie projektu biznesplanu pisanego w grupach oraz prezentacji podczas zajęć dotyczących poszczególnych elementów pracy nad biznesplanem.

Komponent badawczy:

W trakcie zajęć realizowane są dwa komponenty badawcze:

1) prezentacje grupowe dotyczące wybranych aspektów metodycznych tworzenia biznesplanów (np. analizy marketingowe, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, analiza ryzyka i in.), wymagające lektury opracowań naukowych na wybrany temat i zaprezentowania wniosków z niej płynących;

2) stworzenie autorskiego projektu biznesplanu, opartego na realistycznych przesłankach rynkowych, w oparciu o naukowo uznane metody analityczne i projektowe oraz autentyczne dane, pozyskane celowo dla wybranego typu przedsięwzięcia gospodarczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.