Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-K305N9 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

TYLKO DLA SPECJALIZACJI


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi, dotyczącymi trudności w nauce oraz z wypracowanymi metodami diagnostyki i terapii.

Pełny opis:

Wymagania: specjalizacja Psychologia Wychowawcza

1. Wprowadzenie.

1. 1. Przyczyny, mechanizmy i symptomy niepowodzeń szkolnych - przegląd podejść teoretycznych do zagadnienia)

1. 2. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2. Diagnoza psychologiczna w szkole.

2. 1. Modele diagnozy psychologicznej

2. 2. Metody diagnozy (diagnoza dojrzałości szkolnej, zdolności umysłowych, kompetencji społecznych i dojrzałości emocjonalnej ucznia)

3. Niespecyficzne trudności w nauce

3. 1. Przegląd podstawowych zagadnień (zdefiniowanie): obniżenie ogólnej inteligencji i upośledzenie umysłowe, zaburzenia emocjonalne, fobia szkolna, nadpobudliwość psychoruchowa i zahamowanie psychoruchowe

3. 2. Mechanizmy powstawania i utrwalania się niespecyficznych trudności w nauce.

3. 3. Modele diagnozy

3. 4. Metody pracy (w tym terapii) pedagogicznej i psychologicznej

4. Specyficzne trudności w nauce.

4. 1. Podstawowe pojęcia, definicje, charakterystyka funkcjonowania ucznia: dysharmonie rozwoju (parcjalne, fragmentaryczne deficyty rozwojowe), dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności i niepowodzenia w nauce matematyki.

4. 2. Etiologia i mechanizm powstawania i utrwalania się specyficznych trudności w nauce

5. Problematyka diagnozy

5.1 Przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych inteligencji, percepcji wzrokowej, słuchowej, lateralizacji, sprawności ruchowej

6.Pedagogiczne metody reedukacji (m in. sylabowa i "znaczeniowa" metoda usprawnianie techniki czytania)

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych zajęciach

Efekty uczenia się:

- umiejętność wyszukania i prawidłowego zaprezentowania wybranych zagadnień dotyczących trudności szkolnych z uwzględnieniem zmiany w stanie wiedzy na ich temat.

- sprawne posługiwanie się dostępnymi w PTP testami służącymi do diagnozy inteligencji, percepcji wzrokowej , słuchowej, lateralizacji, sprawności ruchowej, uczniów klas 0-3 (znajomość psychometrycznych własności danego testu, przeprowadzenia diagnozy tym testem, opracowania wyników oraz poprawnego sformułowania opinii wydawanej na jego podstawie)

.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji na jeden z tematów związanych z przyczynami trudności w nauce 20 punków

Zaprezentowanie wybranego testu diagnostycznego 10 punktów

Prace domowe 20 punktów

90 -100% bardzo dobry

86 - 89% dobry+

80 - 85% dobry

76 - 79 % dostateczny +

60 - 75% dostateczny

0 - 59% niedostateczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.