Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-06
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie technik rezonansu magnetycznego, które mogą być stosowane w badaniach klinicznych oraz naukowych z zakresu szeroko rozumianych neuronauk. Podczas zajęć studenci poznają zasady fizyczne leżące u podstaw każdej z techniki. Omówione zostaną zasady projektowania badań, wykonania badań, analizy danych oraz raportowania wyników. Studenci będą mieli okazję wziąć udział w badaniach z wykorzystaniem omawianych technik MRI oraz samodzielnie przeanalizują uzyskane wyniki.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- student zna techniki badania OUN: MRI, fMRI, EEG, DTI, rs-FMRI, student rozumie

zasady działania każdej z metod, potrafi podać wady i zalety każdej z nich

Nabyte umiejętności:

Student potrafi:

- zaplanować prosty paradygmat badawczy

- prawidłowo przygotować pacjenta do badań

- przeanalizować dane fMRI

- zinterpretować uzyskane wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta, Tomasz Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"

Dynamiczny rozwój metodologii związanej z techniką MRI przyczynia się do głębszego zrozumienia mózgowych mechanizmów procesów poznawczych, zmian w strukturze i funkcjach mózgu leżących u podstaw procesów rozwojowych, neurodegeneracyjnych, chorób psychiatrycznych oraz neurologicznych.

Wiedza związana z podstawami fizycznymi oraz metodologią prowadzenia badań z zastosowaniem technik neuroobrazowania jest niezbędna w pracy naukowej z zakresu szeroko rozumianej neuronauki.

Celem zajęć jest zaprezentowanie technik rezonansu magnetycznego, które mogą być stosowane w badaniach klinicznych oraz naukowych z zakresu szeroko rozumianych neuronauk. Podczas zajęć studenci poznają zasady fizyczne leżące u podstaw każdej z techniki. Omówione zostaną zasady projektowania badań, wykonania badań, analizy danych oraz raportowania wyników. Studenci będą mieli okazję wziąć udział w badaniach z wykorzystaniem omawianych technik MRI oraz samodzielnie przeanalizują uzyskane wyniki.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną technik rezonansu magnetycznego, które są często stosowane w badaniach klinicznych oraz naukowych: funkcjonalny rezonans magnetyczny, morfometria bazująca na voxelach (VBM), obrazowanie tensora dyfuzji (DTI), badanie spoczynkowej aktywności mózgu (rs-fMRI).

"

Literatura:

Jenkinson M., Chappell M. (2018). Introduction to Neuroimaging Analysis (Oxford Neuroimaging Primers) 1st Edition.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)