Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do psychofarmakologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP301-17
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychofarmakologii
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Neuropsychologia kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru: IV, V rok studiów, specjalizacje kliniczne, w szczególności specjalizacja z neuropsychologii klinicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tematyką psychofarmakologii. Na wstępie, przedstawione zostaną: mechanizmy działania wybranych grup leków z uwzględnieniem budowy i rodzajów receptorów komórkowych (powinowactowo, agoniści, antagoniści itd.), zjawisko przekaźnictwa wtórnego i charakterystyka kanałów jonowych. Zastanowimy się dlaczego niektórych leków nie należy popijać sokami i które z leków mają szansę przekroczyć barierę krew-mózg. W dalszej kolejności krótko omówione zostaną podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki wraz z zagadnieniem racjonalnego dawkowania i czasu działania leków. Następnie w zakresie podstaw neuropsychofarmakologii omówione zostaną podstawowe grupy neuroprzekaźników i neuromodulatorów (noradrenalina, dopamina i serotonina, acetylocholina, oksytocyna itd.) wraz z ich receptorami (np. neurony cholinergiczne, receptory GABA-ergiczne) i uwzględnieniem możliwych wpływów na synaptyczne i komórkowe procesy związane z ich działaniem. Przy okazji powyższej charakterystyki przedstawione zostaną podstawowe czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN), ich zaburzenia i działanie leków psychotropowych w procesach: snu i czuwania, uczenia się i pamięci (leki nootropowe i prokognitywne, farmakoterapia choroby Alzheimera), funkcjonowania układu nagrody (leki psychostymulujące). Poza tym przyjrzymy się lekom i mechanizmom ich działania m. in. w: zaburzeniach nastroju, depresji, zaburzeniach lękowych (leki anksjolityczne), leczeniu przewlekłego bólu (opioidowe leki przeciwbólowe), padaczki, procesie farmakoterapii lekkich i ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych i ADHD. Pozostałe z poruszanych w trakcie wykładu zagadnień dotyczyć będą zjawiska uzależnienia od leków i różnic osobniczych w ich tolerancji, jak również interakcji lekowych i przykładów niepożądanych działań leków.

Literatura:

Kostrowski, W., Herman, Z. (2010). Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie. PZWL. Tom 1 i 2 (wybrane rozdziały).

Rang, H. P., Dale M. M. (2012). Farmakologia. Edra. Urban & Partner. (wskazane rozdziały)

Stahl, S. (2010). Podstawy farmakologii – teoria i praktyka. Via Medica. Gdańsk. (tom 1-4, wybrane rozdziały).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)