Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy poradnictwa wychowawczego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-04
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy poradnictwa wychowawczego II
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia w sposób praktyczny uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego wobec dzieci w różnym wieku, które wymagają opieki psychologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodzinnych i wychowawczych). Dzieci te rekrutują się z placówek współpracujących z Wydziałem (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) i są typowane przez pedagoga szkolnego). Postępowanie obejmuje kontakt z dzieckiem i jego matką, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad), zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania korekcyjnego, sformułowanie zaleceń dalszej pracy (w ramach innych zajęć lub stażu, albo we współpracy z pedagogiem szkolnym). Ponadto przewiduje się sprawdzenie umiejętności interpretacji wyników postępowania diagnostycznego (prace pisemne na każde zajęcia). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęcia w sposób praktyczny uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego wobec dzieci w różnym wieku, które wymagają opieki psychologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodzinnych i wychowawczych). Dzieci te rekrutują się z placówek współpracujących z Wydziałem (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) i są typowane przez pedagoga szkolnego). Postępowanie obejmuje kontakt z dzieckiem i jego matką, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad), zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania korekcyjnego, sformułowanie zaleceń dalszej pracy (w ramach innych zajęć lub stażu, albo we współpracy z pedagogiem szkolnym). Ponadto przewiduje się sprawdzenie umiejętności interpretacji wyników postępowania diagnostycznego (prace pisemne na każde zajęcia). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Literatura:

literatura obowiązkowa:

Grzesiuk L., (2002). Psychoterapia: Szkoły zjawiska techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kargulowa A., (1996). Przeciw bezradności: Nurty ? opcje ? kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kulczycki M., (1998). Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)