Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy poradnictwa wychowawczego, część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP305-20
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy poradnictwa wychowawczego, część I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia wychowawcza stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Kurs jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji "psychologia wychowawcza". Przygotowuje do pracy w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum), w roli psychologa szkolnego, w tej części jego zadań, które związane są z interwencją indywidualną wobec ucznia. Przygotowanie to obejmuje diagnozę przyczyn trudności lub problemów oraz planowanie postępowania terapeutycznego.


Kurs obowiązkowy, II rok specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia, w formie ćwiczeń, uczą postępowania diagnostyczno-konsultacyjnego w przypadku problemów lub trudności osobistych dzieci, z perspektywy psychologa pracującego w placówce oświatowej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Postępowanie diagnostyczne obejmuje kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, zastosowanie swobodnych narzędzi diagnostycznych (rozmowa wstępna, rysunek, test projekcyjny, wywiad) oraz innych technik, w celu zaplanowania postępowania korekcyjnego (terapeutycznego). Ponadto przewiduje się sprawdzenie samodzielnie zdobytej wiedzy teoretycznej na temat głównych szkól terapeutycznych (kolokwium z literatury) oraz umiejętności interpretacji wyników badań (prace pisemne). Drugi semestr stanowi kontynuację pierwszego.

Efekty uczenia się:

Dwusemestralny przedmiot "Podstawy poradnictwa wychowawczego I" i "Podstawy poradnictwa wychowawczego II" uczy postępowania diagnostyczno-korekcyjnego z dziećmi i rodzinami doświadczającymi indywidualnych problemów czy trudności wychowawczych, z jakimi spotyka się psycholog pracujący w oświacie. Ukończywszy kurs student będzie umiał zastosować narzędzia diagnostyczne, zinterpretować wyniki badań, zaplanować postępowanie korekcyjno-terapeutyczne, zrealizować je i zapewnić kontynuację pracy. Będzie ponadto posiadał wiedzę na temat głównych szkol terapeutycznych i technik psychoterapii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji ""psychologia wychowawcza"". Przygotowuje do pracy w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w roli psychologa szkolnego, w tej części jego zadań, które związane są z interwencją indywidualną wobec ucznia. Przygotowanie to obejmuje diagnozę przyczyn trudności lub problemów oraz planowanie postępowania terapeutycznego.

Kurs obowiązkowy, II rok specjalizacji

Literatura:

Grzesiuk, L. (red). Psychoterapia: Podręcznik akademicki. tom I i II. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4922c32fb (2024-03-04)