Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2SM
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Witold Chmielarz, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Maria Jagielska, Agnieszka Kacprzak, Paweł Kłobukowski, Joanna Mazur, Agata Niewiadomska, Tomasz Ochinowski, Tomasz Parys, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Andrzej Sopoćko, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Szczepan Urjasz, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Grzegorz Botwina, Witold Chmielarz, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Natalia Gmerek, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Maria Jagielska, Agnieszka Kacprzak, Paweł Kłobukowski, Joanna Mazur, Agata Niewiadomska, Tomasz Ochinowski, Tomasz Parys, Anna Pawłowska, Stanisław Piątek, Robert Pietrusiński, Agnieszka Postuła, Andrzej Sopoćko, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Szczepan Urjasz, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Eisenbardt, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Waldemar Grzywacz, Agnieszka Kacprzak, Grzegorz Karasiewicz, Jarosław Klepacki, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Paweł Kłobukowski, Michał Matuszak, Bartłomiej Michałowicz, Agnieszka Postuła, Michał Rogatko, Monika Skorek, Aleksandra Spik, Mariusz Trojanowski, Filip Tużnik, Aleksandra Wąsowska, Andrzej Wiatrak, Agnieszka Wilczak, Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)