Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epigrafika grecka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-PB-EPII
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Epigrafika grecka II
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Profil technologiczno-badawczy
Profile tematyczne dla II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą podejmowali próby odczytania inskrypcji greckich ze zdjęć, zapisania odczytanego tekstu w minuskule przy użyciu standardowych znaków edytorskich, przetłumaczenia tekstów oraz skomentowania aspektów archeologicznych, historycznych i językowych związanych z omawianymi inskrypcjami. Zdjęcia zostaną wybrane tak aby zaprezentować podstawowe kategorie inskrypcji oraz różne tradycje epigraficzne. Znajomość greki nie jest niezbędnym wymogiem uczestnictwa w zajęciach, lecz jest mile widziana; przewidywane jest zapoznanie uczestników zajęć z alfabetem greckim wraz z elementami słownictwa oraz podstawowymi zasadami gramatyki

Literatura:

Literatura będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Łajtar
Prowadzący grup: Adam Łajtar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Łajtar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-b0f1269b6 (2022-09-28)