Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe dr. Tomasza Górnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-SEMDYPTG
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe dr. Tomasza Górnego
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
III rok I st. Muzykologia
Seminaria dla I-II r. studiów II stopnia
Seminaria dla III r. studiów I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone kulturze muzycznej XVIII wieku. Omawiane będą zagadnienia związane przede wszystkim z utworami kompozytorów niemieckich z kręgu Johanna Sebastiana Bacha, a także problem handlu książką muzyczną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli oficyny Estienne’a Rogera w rozpowszechnianiu włoskich i francuskich muzykaliów na gruncie niemieckim. Zajęcia będę również dotyczyć problemów metodologicznych: począwszy od filologii muzycznej, przez krytykę źródeł, aż po hermeneutykę muzyczną.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone kulturze muzycznej XVIII wieku. Omawiane będą zagadnienia związane przede wszystkim z utworami kompozytorów niemieckich z kręgu Johanna Sebastiana Bacha, a także problem handlu książką muzyczną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli oficyny Estienne’a Rogera w rozpowszechnianiu włoskich i francuskich muzykaliów na gruncie niemieckim. Zajęcia będę również dotyczyć problemów metodologicznych: począwszy od filologii muzycznej, przez krytykę źródeł, aż po hermeneutykę muzyczną.

Literatura:

Wybrane lektury:

1. G. Feder, „Musikphilologie. Eine Einführung in die musikalische Textkritik, Hermeneutik und Editionstechnik”, Darmstadt 1987 [wersja angielska: „An Introduction to Musical Textual Criticism, Hermeneutics, and Editorial Technique”, Pendragon Press 2011].

2. A. Göhler, „Verzeichnis der in den Frankfurter und Leipziger Messkatalogen der Jahre 1564 bis 1759 angezeigten Musikalien”, Hilversum, 1965 [1902].

3. „Music Publishing in Europe 1600–1900”, red. Rudolf Rasch, Berlin 2005.

4. H.-J. Schulze, „J. S. Bach’s Concerto-arrangements for Organ – Studies or commissioned Works?”, „The Organ Yearbook” 3 (1972), s. 4–13.

5. Ch. Wolff, „Bach’s Personal Copy of the Schübler Chorales”, w: tegoż, „Bach: essays on his life and music”, Harvard University Press, Cambridge – London 1991, s. 178–186.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i praca dyplomowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny
Prowadzący grup: Tomasz Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Górny
Prowadzący grup: Tomasz Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)