Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórczość Fryderyka Chopina (moduł III)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-TWCHOP-KON
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórczość Fryderyka Chopina (moduł III)
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: II rok I st. Muzykologia
Przedmioty modułowe dla II r. I st. (moduł III)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest twórczości Fryderyka Chopina. W trakcie zajęć zapoznamy się z najważniejszymi gatunkami muzycznymi charakterystycznymi dla jego twórczości i utworami reprezentującymi te gatunki.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze gatunki muzyczne charakterystyczne dla twórczości Fryderyka Chopina. Zdobywanie wiedzy o twórczości kompozytora uzupełnimy wspólną lekturą i dyskusją na temat współczesnych interpretacji jego wybranych utworów.

Literatura:

Jean-Jacques Eigeldinger, Fryderyk Chopin, Warszawa 2008.

Mieczysław Tomaszewski, Fryderyk Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, Kraków 1998.

Mieczysław Tomaszewski. Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne, Warszawa-Kraków 2016.

Jeffrey Kallberg, Poza granice poznania Chopina, Warszawa 2013.

John Rink, Chopin. Koncerty fortepianowe, Warszawa 2015.

Dariusz Czaja, Woda, czas, płaszcz ciemnozielony. Muzyka i metafora, w: Idem: Znaki szczególne, s. 139–155.

Paweł Siechowicz, Chopin między literaturą i malarstwem. O literackim kontekście Ballady g-moll op. 23 i malarskiej interpretacji Poloneza-fantazji As-dur op. 61, w: Alina Borkowska-Rychlewska, Radosław Okulicz-Kozaryn (red.), Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, Poznań 2020.

Karol Berger, Chopin i rewolucja intelektualistów, „Zeszyty literackie” 109 (2010), s. 45–59.

Efekty uczenia się:

Student zna najważniejsze gatunki muzyczne charakterystyczne dla twórczości Fryderyka Chopina oraz współczesne interpretacje jego wybranych utworów. Student zabiera głos w dyskusji o interpretacjach wybranych utworów Fryderyka Chopina, potrafi rozpoznać je ze słuchu.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy oraz zaliczenie słuchowe na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siechowicz
Prowadzący grup: Paweł Siechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)