Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia literatury fińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF71-WZLF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia literatury fińskiej
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości literatury fińskiej, jej specyfiki lokalnej i uwarunkowań społeczno-kulturowych. Konwersatorium

stanowi przegląd ważniejszych zagadnień obecnych w literaturze fińskiej i dla niej charakterystycznych. Pełni także funkcję uzupełniającą

wobec odbytego w ciągu poprzednich dwóch lat kursu historii literatury fińskiej, ponieważ kompetencje językowe studentów IV roku

umożliwiają im bezpośrednie zapoznanie się z tekstami ważnymi dla literatury fińskiej, a zarazem niedostępnymi w tłumaczeniach. W

ciągu dwóch semestrów studenci zapoznają się z tekstami literackimi oraz historyczno- i krytycznoliterackimi, dobieranymi pod kątem

omawianych zagadnień, a na zajęciach referują i dyskutują ich treść.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Yrjö Varpio i in., Suomen kirjallisuushistoria 1–3

Viljo Tarkiainen i in., Suomalaisen kirjallisuuden historia I–VI

Utwory literackie związane z omawianymi zagadnieniami.

Teksty krytycznoliterackie z czasopism fińskich (Valvoja, Parnasso, Nuori Voima, Books from Finland, Tuli&savu, Kiiltomato.net i in.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student umie wskazać charakterystyczne dla literatury fińskiej zjawiska. Umie poddać je analizie poprzez odniesienie

do konkretnych przykładów, a także w szerszym kontekście literackim i kulturowo-społecznym. Potrafi przygotować i wykonać krótką

prezentację ustną oraz napisać krótką pracę o tematyce literaturoznawczej w języku fińskim.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; przygotowanie wystąpienia ustnego na jeden z omawianych tematów (co najmniej jedno w ciągu semestru); krótka praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: Ewelina Bator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Zoom Google Classroom, Google Classroom Gmail

Forma/zasady zaliczenia/egzaminu: Praca zaliczeniowa lub test za pośrednictwem Google Forms

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.