Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Hungarystyki)

Jednostka: Katedra Hungarystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3320-ZATL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tekstu poetyckiego, prozowego oraz dramatycznego.

Strona przedmiotu
3320-ZATLF2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tekstu poetyckiego, prozowego oraz dramatycznego.

Strona przedmiotu
3320-ZLW78C
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są lekturze i analizie tekstów literackich z epok omawianych w trakcie wykładu.

Strona przedmiotu
3320-ZHLW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium z historii literatury węgierskiej dla studentów I roku studiów I stopnia w Katedrze Hungarystyki UW omawiane są wybrane zjawiska zaistniałe w literaturze węgierskiej w okresie od jej początków po współczesność.

Strona przedmiotu
3320-ZHLW34C
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są lekturze i analizie tekstów literackich z epok omawianych w trakcie wykładu.

Strona przedmiotu
3320-ZHLW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieje literatury węgierskiej od poezji plemiennej do końca epoki Oświecenia

Strona przedmiotu
3320-ZHLW56C
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

(patrz: HLW III - wykład)

Studenci trzeciego roku Hungarystyki poznają literaturę węgierską okresu romantyzmu. Ćwiczenia są prowadzone zgodnie z tematyką omawianą na wykładach z tego przedmiotu. Lista lektur przygotowywana jest w porozumieniu z prowadzącym wykłady. Na ćwiczeniach z historii literatury węgierskiej omawiane są zagadnienia przedstawiane na wykładach oraz przeprowadzana jest analiza tekstów literackich, część na podstawie tłumaczeń literatury węgierskiej, część na podstawie tekstów (głównie wierszy) w oryginale.

Strona przedmiotu
3320-ZHLW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie dziejów literatury węgierskiej XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk kulturalnych i dorobku najwybitniejszych autorów okresów romantyzmu oraz realizmu. Poprzez analizę i interpretację utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych wskazujemy na paralelne bądź odmienne zjawiska literacko-kulturalne w odniesieniu do polskiej literatury omawianej epoki.

Strona przedmiotu
3320-ZLW78
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie dziejów literatury węgierskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk kulturalnych i dorobku najwybitniejszych autorów okresów modernizmu awangardy, literatury międzywojennej, powojennej aż do okresu postmodernizmu. Poprzez analizę i interpretację utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych wskazujemy na paralelne bądź odmienne zjawiska literacko-kulturalne w odniesieniu do polskiej literatury omawianej epoki.

Strona przedmiotu
3320-ZMW13K-ŻL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie kształtowania się współczesnej literatury węgierskiej na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zjawisk i dorobku najwybitniejszych prozaików, poetów oraz dramatopisarzy omawianego okresu. Oprócz analizy i interpretacji utworów literackich w języku oryginalnym, wymienionych w kanonie lektur obowiązkowych, w ramach referatów przewidziany jest również systematyczny przegląd węgierskiej prasy literackiej (najważniejsze wydarzenia literackie - jubileuszy pisarskie, nagrody itd.). Jednocześnie studenci zapoznają się polską recepcją współczesnej literatury węgierskiej.

Strona przedmiotu
3320-ZLW12K-WL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy o literaturze oraz wprowadzenie do metodologii analizy tekstów literackich.

Strona przedmiotu
3320-ZLF71-WZLF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone literaturze fińskiej, omawianej w ujęciu problemowym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)