Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GW-W Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarka wodna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy gospodarki wodnej w Polsce, wiedza o zasobach wodnych i ich wykorzystaniu w różnych sektorach gospodarki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów gospodarki wodnej w Polsce i jej relacji z ochroną środowiska. Zagadnienia szczegółowe: zarządzanie gospodarką wodną, zasoby wodne, zaopatrzenie w wodę, energetyka wodna, żegluga śródlądowa, turystyka wodna.

Pełny opis:

Wykład dostarcza podstawowych informacji o historii gospodarki wodnej, prawie wodnym, administracji, założeniach Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedstawione są metody szacowania zasobów wodnych i bilans wodny Polski. Kolejnym zagadnieniem jest zużycie wody dla celów przemysłowych, rolniczych i komunalnych. Przedstawiono zmiany w zużyciu wody i konsekwencje wprowadzenia indywidualnych opłat za wodę. Omówiono rozwój dużych elektrowni wodnych, zasady ich pracy w systemie energetycznym. Nieco miejsca poświęcono także małym elektrowniom wodnym. Do treści prezentowych na wykładzie wchodzi także transport śródlądowy i możliwości rozwoju dróg wodnych w Polsce. Końcowym zagadnieniem jest rozwój turystyki wodnej i walory polskich dróg wodnych

Literatura:

Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ciepielowski A., 1999, Podstawy gospodarowania wodą. SGGW, Warszawa.

Gospodarka Wodna (miesięcznik).

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ochrona środowiska, Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych aktów prawnych i organizacji gospodarki wodnej w Polsce, wiedza na temat zasobów wodnych i rożnych sposobów wykorzystania zasobów wodnych.

Metody i kryteria oceniania:

Esej na wybrany przez słuchacza temat, oceniany na stopień, niezależnie od ćwiczeń. Dopuszczalne są trzy nieobecności na wykładzie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.