Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej) 4219-AL101
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej) 4219-AL101
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Gajek
Literatura:

ANTOLOGIE TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH:

American Political Thought (APT), ed. by K. M. Dolbeare, M. S. Cummings, Washington: CQ Press 2010

American Political Thought. A Norton Anthology, ed. by I. Kramnick, T. J. lowi, New York: W.W. Norton & Company 2018

American Political Thought. Readings and Materials, ed. K. E. Whittington, New York: Oxford University Press 2017

(additional materials at:

http://global.oup.com/us/companion.websites/9780199338863/)

American Social and Political Thought. A Reader (ASPT), ed. by A. Hess, New York: New York University Press 2003

Voices of the American Past. Readings in American History, ed. M. Borden, Lexington: D. C. Heath and Company 1972

American Historical Documents, ed. H. C. Syrett, Mew York: Barnes & Noble, Inc. 1963

PODRĘCZNIKI:

Beitzinger A. J., A History of American Political Thought, New York & Toronto: Dodd, Mead & Company 1972

Carey, G. W., A Students Guide To American Political Thought, Wilmington: ISI Books 2004

Grimes A. P. American Political Thought, Hinsdale: Dryden Press 1960 (320.5 Gri)

History of American Political Thought (HAPT), ed. by B.-P. Frost, J. Sikkenga, Lanham: Lexington Books 2003

History of Political Philosophy, ed. by L. Strauss, G. Cropsey, Chicago & London: The University of Chicago Press 1987

Hofstadter R, The American Political Tradition and The Men Who Made It, various editions

Essays in American Intellectual History, ed. W. Smith, Hinsdale: Th Dryden Press1975

CZASOPISMA

American Political Thought. A Journal of Ideas, Institutions, and Culture, ISSN: 2161-1580, ed. M. Zuckert

Zakres tematów:

AMERYKAŃSKA TRADYCJA POLITYCZNA – ANALIZA TEKSÓW

Kurs przybliża najważniejsze elementy konstytuujące wczesną amerykańską tradycję i kulturę polityczną. Śledzi ewolucję amerykańskiej tradycji politycznej od czasów kolonialnych do połowy 19-tego wieku.

Tematy poruszane w trakcie zajęć obejmują m. in. następujące zagadnienia:

• Purytanizm I rola idei religijnych w kształtowaniu amerykańskiej kultury politycznej;

• Amerykańskie “mity założycielskie” (Nowe Jeruzalem versus Nowa Troja);

• Siedemnatso- i osiemnastowieczna angielska myśl polityczna oraz jej wpływ na amerykańską tradycję polityczną i prawną;

• Filozoficzne i prawne argumenty używane przez kolonistów w trakcie Rewolucji Amerykańskiej;

• Debata dotycząca ratyfikacji Konstytucji (Federaliści versus Anty-federaliści);

• Podstawowe elementy amerykańskiego systemu politycznego oraz ich ideologiczne/filozoficzne uzsadanienia;

• Amerykańskie symbole narodowe i polityczne;

• Miejsce kontraktualizmu w amerykańskiej kulturze politycznej i prawnej;

• Zderzenie Hamiltonowskiej i Jeffersonowskiej wizji republiki;

• Federalizm a prawa stanowe;

• Ewolucja amerykańskiego systemu politycznego;

• Ewolucja znaczenia idei wolności i równości w amerykańskiej historii.

Kurs zakończy się przedstawieniem różnych kluczy interpretacyjnych stosowanych (historycznie i obecnie) na potrzeby zrozumienia i wyjaśnienia amerykańskiej tradycji politycznej.

Kurs ten nie jest wykładem, lecz warsztatem z analizy tekstu zakładającym znaczne obciążenie studentów pracą w trakcie zajęć i poza nimi. Zajęcia poświęcone są w znacznym stopniu krytycznej analizie tekstów źródłowych. W trakcie zajęć studenci będą czytać i analizować podstawowe ‘dokumenty założycielskie’ amerykańskiej republiki, takie jak Mayflower Compact, Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Eseje federalistów – odkrywając przy tym zarówno ich oryginalne, jak i obecne znaczenie. Zapoznają się także z fragmentami pism Ojców Założycieli. Czytane i poddane analizie zostaną wybrane przemówienia amerykańskich mężów stanu i przywódców politycznych.

Metody dydaktyczne:

Krytyczna analiza tekstów źródłowych.

Lektura opracowań i literatury przedmiotu.

Praca grupowa na zajęciach.

Krótkie prezentacje – dostarczające kontekstu dla tekstów źródłowych.

Krótkie filmy fabularne i dokumentalne.

Pisemne odpowiedzi na zadane pytania.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

1. Obecność na zajęciach i udział w dyskusjach – do 6 punktów

2. Praca grupowa na zajęciach – do 18 punktów

3. Końcowa praca pisemna – do 18 punktów

Ocena końcowa:

21 pkt = 2 (nzal)

22-26 pkt = 3

27-31 pkt = 3+

32-34 pkt = 4

35-38 pkt = 4+

39-42 pkt = 5

Ad. 1)

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia (ustna odpowiedź na dyżurze lub 3-stronicowe pisemne streszczenie omawianych na zajęciach tekstów). Każda nieobecność powyżej 2 niezaliczona w ww. sposób, oznacza odjęcie 1 pkt od oceny końcowej. Nieobecność na więcej niż 7 zajęciach oznacza niezaliczenie kursu (ocena niedostateczna w obydwu terminach).

Kurs ma postać seminarium / warsztatów. Aktywny udział w dyskusjach jest nie tylko mile widziany, ale wręcz oczekiwany.

Ad. 2)

W czasie poszczególnych zajęć studenci często będą dzieleni na małe (2-4-osobowe) podgrupy pracujące wspólnie nad zadaniem przekazanym przez wykładowcę. Zazwyczaj grupy będą miały za zadanie dostarczyć odpowiedzi na pytania dot. tekstów źródłowych lub zaprezentować w skrócie jakieś zagadnienie. Studenci będą oceniani za pracę grupową wspólnie (taka sama ilość punktów dla wszystkich członków grupy). Za każde zadanie grupa może otrzymać do 3 punktów.

Ad. 3)

Na stronie internetowej kursu zamieszczane będą pisemne zadania.

Studenci powinni udzielić krótkich (500-700 słów) odpowiedzi na 6 takich zadań. Za każdą odpowiedź student może otrzymać do 3 punktów.

Uwagi:

dr Marcin Gajek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.