Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty społeczno-polityczne świata 2102-BW-L-D1KSPS
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konflikty społeczno-polityczne świata 2102-BW-L-D1KSPS
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 308
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marek Nadolski
Literatura:

2.Literatura podstawowa: D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007, roz.4, p.1-2, s.59-62, p.14, s.76-83; roz.6, s.93-107. M. Gierycz, P. Mazurkiewicz, Europejska antropologia i europejska polityka – obserwacja współczesności, [w:] J. Nadolska, T. Wallas, K. A. Wojtaszczyk (red.), Z kim, którędy i dokąd? Dylematy integracji Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s.33-39 (fragment). G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007, roz. 1 (fragment), s.29-36. Deklaracja praw człowieka z roku 1789, [w:] L. Jaśkiewicz, I. Rusinowa, T. Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, s.11-12. Literatura uzupełniająca: E. Hobsbawm, Wiek rewolucji 1789-1848, Warszawa 2013. J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995 lub inne wydania. K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej, Warszawa 1994, roz. Wielka Rewolucja Francuska, s. 185-196. J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, Warszawa 1977, roz.1 p.3-4, s.16-20; roz.3, p.17-19 i 22, s.61-65 i 68-69. P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, roz.5 (fragment), s.161-164. J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy, Warszawa 1994, roz.20, s.24

3.Lit. podst.: S. Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996, roz.1, s.9-18, roz.3, p.2-3, s.31-34. A. Małkiewicz, Terroryzm. Wybrane zagadnienia, Nysa 2014, roz.1, p.1, s. 19-23, [w:] https://dbc.wroc.pl/Content/31710/PDF/terroryzm_wybrane%20zagadnienia.pdf. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007, roz.8, p.1-4, s.131-138, p.5.1 i 5.5, s.138-140 i 143-144, p.6, s.143-147. Lit. uzupeł.: G. Bukowska, Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa. Analiza historyczna, [w:] J. Klebaniuk (red.), Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007. J. Pajewski, Historia powszechna 1870-1918, Warszawa 1971 i inne, roz.5 (fragment), s.43-44, 47-55. J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, Warszawa 1977, roz.3, p.23, s.69-71. P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, roz.5 (fragment), s.171-176. R. Grunberger, Historia społeczna III Rzeszy, Warszawa 1994.

4.Lit. podst.: G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007, roz. 2, s.49-52. Ph. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012, roz.2 (fragmenty), s.44-63 i 81-95. Deklaracja praw człowieka z roku 1789, [w:] L. Jaśkiewicz, I. Rusinowa, T. Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, s. 11-12. Lit. uzupeł.: M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009.

5.Lit. podst.: D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007, roz.9, s.147-167. J. Smaga, Narodziny i upadek ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, roz.3, p.10 i 17 (fragment), s.110-114 i 127. A. Małkiewicz, Terroryzm. Wybrane zagadnienia, Nysa 2014, roz.1, p.2, s. 23-26, [w:] https://dbc.wroc.pl/Content/31710/PDF/terroryzm_wybrane%20zagadnienia.pdf. Lit. uzupeł.: Orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych T. W. Wilsona z 8 stycznia 1918 r., tzw. 14-punktowy program pokojowy i Pakt Ligi Narodów z 28 czerwca 1919 r., [w:] M. Nadolski (red.), Historia powszechna 1879-1990. Dzieje polityczne i gospodarcze, historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1991, s.57-59, 74-84. Tezy kwietniowe Lenina z 1917 r. [w:] L. Jaśkiewicz, I. Rusinowa, T. Wituch (red.), Historia powszechna 1789-1918. Wybór tekstów źródłowych, Pułtusk 1997, s. 293-296. Cz. Madajczyk, I i II wojna światowa. Analogie i różnice, Warszawa 1988, s.50-82. P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, roz.5 (fragment), s.167-171. R. Grunberger, Historia społeczna III Rzeszy, Warszawa 1994, roz.3, s.60-72. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. M. Bańkowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku 1901-1945, Kraków 2004.

6.Lit. podst.: R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996, roz.14, s.383-392. S. Zawadzki, Państwo o orientacji społecznej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1996, roz.2, s.19-28, roz.3, p.5-6, s.36-43. J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, Warszawa 1977, roz.15, p.96-98, 100-102 i 109, s.359-367, 371-373, 375-377 i 395-397. Lit. uzupeł.: T. Schramm, Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 2001.

7.Lit. podst.: Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, hasło: „ludobójstwo”, s. 120-128. H. Lamberg, Problem wypędzeń w polityce europejskiej XX wieku, (w:) H. Orłowski, A. Sakson (red.), Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Poznań 1996, s.31-44. Ph. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Poznań 2012, roz. 3, p. „Soviet ethnic cleansing”, s.203-218. Lit. uzupeł.: Deklaracja o wyzwolonej Europie z 11 lutego 1943 r., [w:] M. Nadolski (red.), Historia powszechna 1879-1990. Dzieje polityczne i gospodarcze, historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1991, s.193-195. Karta Narodów Zjednoczonych, (w:) S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1996, s.22-45. T. Urban, Utracone ojczyzny: wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku, Warszawa 2007. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9.XII 1948 r., Dz.U. RP, 1952, Nr 2, poz.9.

8.Lit. podst.: J. R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008, roz.3, s.72-93.

9.Lit. podst.: J. R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008, roz.6, s.151-174. Lit. uzupeł.:. B. Deacon, Developments in East Europe social policy, [w:] G. Litván (red.), Rewolucja węgierska 1956 roku: reformy, bunt i represje 1953-1963, Warszawa 1996.

10.Lit. podst.: J.R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008, roz.8 (fragment), s.204-235. Lit. uzupeł.: H. Kaelble, Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010.

11.Lit. podst.: J. R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008, roz.9, s.252-281. Lit. uzupeł.: G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000, Warszawa-Kraków 1998.

12.Lit. podst.: J. R. Wegs, R. Ladrech, Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008, roz. 10 (fragmenty), s.285-297 i 302-308, roz.11 (fragmenty), s.317-321 i 327-355. Lit. uzupeł.: G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy. Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000, Warszawa-Kraków 1998. Paryska Karta Nowej Europy, (w:) S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1996, s.264-271. R. Kwapis, Praska wiosna, Toruń 2004. Warszawa 1998. A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Warszawa 2009.

13.Lit. podst.: M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa 2013, roz.2, p. 1-2 i 4 (fragmenty), s.45-57, 61-65. M. Nadolski, Postrzeganie imigrantów i perspektywy jedności kontynentu w pryzmacie europejskiego protekcjonalizmu cywilizacyjnego, [w:] J. Nadolska, P. Stawarz, K. A. Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, Warszawa 2017, s.69-92. Lit. uzupeł.: J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Warszawa 2006. M. Nadolski, Inne granice. Rola antecedencji cywilizacyjnych, religijnych i etnicznych w formowaniu przestrzeni eurounijnej, [w:] M. Trojanowska-Strzęboszewska, Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, Warszawa 2017, s.195-210. M. Nadolski, Wypędzenia i uchodźstwo w optyce religijnej w kontekście wielowiekowych prób przezwyciężenia podziałów społecznych w Europie, [w:] A. Wojtaszak, J. Jartyś, A. Krawcewicz (red.), Europa wobec problemu uchodźców w XXI wieku, Szczecin 2016, s.255-270.

Zakres tematów:

1. Istota przedmiotu - zajęcia organizacyjne.

A. Scharakteryzowanie celu zajęć i omówienie efektów kształcenia:

B. Sprecyzowanie formy i zasad zaliczenia: C. Omówienie programu i literatury przedmiotu (poniższych modułów od 2 do 13).

2. Rewolucje przełomu XVIII i XIX wieku: walka stanów – konflikt formacji. Rewolucja – znaczenie terminu. Feudalizm – ujęcie polityczne i społeczne. Europa na drodze przemian kapitalistycznych. Organizacja produkcji w XVIII wieku. Merkantylizm. Rewolucja przemysłowa w Anglii.

Rewolucja francuska. Epoka napoleońska. Terror władzy - krytyka i obrona rewolucji francuskiej. Feudalizm a kapitalizm – różnice.

3. Burżuazja i proletariat – rozwiązywanie konfliktu: reformy społeczne na przełomie XIX i XX w. Założenia liberalizmu gospodarczego (klasycznego) – prawa naturalne, lesseferyzm, darwinizm socjalny, liberalizm socjalny. Reformy Bismarcka w Niemczech i liberałów w Wielkiej Brytanii. Ruch robotniczy. Robotnicze organizacje międzynarodowe. Anarchizm a terroryzm. Związki zawodowe. Ustawodawstwo społeczne. Narodziny nowoczesnych partii politycznych. Geneza i klasyfikacja. II Międzynarodówka. Emancypacja społeczna klas nieuprzywilejowanych a przemiany prawa wyborczego.

4. Od rodu do narodu – konflikt tożsamości i jego skutki w XIX i XX w. Od narodu regionalnego po naród suwerenny i mistyczny. Ideologia nacjonalizmu. Idea i praktyka państwa narodowego. Ciemne strony europejskiej nowoczesności.

5. Upadek tronów – rządy dla ludu i przez lud. Społeczny wymiar I wojny światowej. Europa w przededniu wojny. Przebieg wojny. Rewolucja lutowa i październikowa oraz dyktatura bolszewików w Rosji. Rewolucja listopadowa na ziemiach niemieckich. Traktat wersalski. Bilans I wojny światowej. Destabilizacja społeczeństw i gospodarek. Radykalizacja i demokratyzacja opinii publicznej. Emancypacja kobiet. Ład powersalski. Narodziny demokratycznej Europy. Narodziny masowych ruchów ideologicznych. Faszyzm. Nazizm. Komunizm. Terror a terroryzm.

6. Zmierzch leseferyzmu – zwycięstwo keynesizmu. Wielki kryzys gospodarczy i jego skutki społeczne. Przesłanki kształtowania się koncepcji „welfare state” w okresie międzywojennym XX w. Znaczenie I wojny światowej. Rola rewolucji rosyjskiej. Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 (produkcja przemysłowa i rolna, zachwianie bezpieczeństwa socjalnego). Interwencjonizm państwowy – New Deal i Folks Hema. Faszyzm a gospodarka i konkurencyjne próby wyjścia z kryzysu. Liberalizm socjalny i demokratyczny socjalizm.

7. Okupowani i okupujący – społeczne skutki II wojny światowej. Pojęcie ludobójstwa. Przykłady ludobójstwa w XX wieku. Apogeum ludobójstwa – holokaust. Trybunały karne. Problemy mniejszościowe - przesiedlenia na przełomie XIX i XX w. Akcja „Heim ins Reich”. Ucieczki, wypędzenia i wysiedlenia Polaków i Niemców w czasie i po II wojnie. Etniczne czyszczenia w ZSRR.

8. Konsumpcjonizm – od wzrostu do regresu ekonomicznego na Zachodzie. Czynniki stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy Zachodu. Nowy kapitalizm w przemyśle i rolnictwie. Trendy rozwojowe w poszczególnych krajach Zachodu.

9. Industrializm – od stalinizacji do rządów nomenklatury na Wschodzie. Powojenne społeczeństwo i gospodarka komunistyczna. Dekompozycja i tendencje policentrystyczne w systemie komunistycznym w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

10. Zachodnioeuropejskie państwo opiekuńcze – sukces gospodarki liberalnej. Struktura klasowa. Płace i świadczenia dodatkowe. Status kobiet. Status imigrantów. Stopa życiowa. Tydzień pracy i urlopy. Organizacje pracownicze. Niwelowanie różnic społecznych.

11. Gospodarka i społeczeństwo w świecie komunistycznym – zmierzch utopii. Gospodarka radziecka. Decentralizacja za rządów Chruszczowa. Polityka gospodarcza od Kosygina i Breżniewa po Gorbaczowa. Modernizacja gospodarcza w krajach wschodnioeuropejskich. Problemy w rolnictwie radzieckim. Rolnictwo w krajach wschodnioeuropejskich. Stopa życiowa. Status społeczny. Rola kobiet. Struktura społeczna. Zmiany w edukacji. Elita. Początki pluralizmu.

12. Transformacje społeczne i ustrojowe w Europie w II poł. XX w.: Studencka wiosna’68 na Zachodzie – Jesień ludów’89 na Wschodzie. Niepokoje studenckie na Zachodzie. Dziedzictwo 1968 r. Fenomen Gorbaczowa. Jesień Ludów’89. Transformacja.

13. Migracje do Europy w II połowie XX i na początku XXI wieku – „nowa wędrówka ludów”. Postrzeganie obcych. Ewolucja i istota migracji do końca XX wieku. Od narodowego państwa emigracyjnego do narodowego państwa imigracyjnego. Instytucja obywatelstwa i jej rola w polityce państw przyjmujących.

Metody dydaktyczne:

- opis

- dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Na końcową ocenę egzaminacyjną składa się:

- aktywność (udział w dyskusji, przygotowywanie prac pisemnych) świadcząca o znajomości polecanej literatury (maksymalnie 12 pkt.),

- brak stwierdzenia nieprzygotowywania się do zajęć,

- pisemny test egzaminacyjny (maksymalnie 18 pkt.) na platformie Kampus.

Pozytywną ocenę student(ka) otrzymuje po uzyskaniu minimum 13 pkt. Każda nieobecność powyżej dwóch dozwolonych podnosi niniejszy próg o 1 pkt. Łącznie do zdobycia jest 30 pkt.: 18 pkt. z testu i 12 pkt. z różnych form aktywności.

Punkty są przeliczane na oceny wg poniższych zasad:

powyżej 40% - poniżej lub 60% czyli 13-18 pkt. dst

poniżej lub 70% 19-21 pkt. dst plus

poniżej lub 80% 22-24 pkt. db

poniżej lub 90% 25-27 pkt. db plus

powyżej 90% 28-30 pkt. bdb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.