Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic writing 3104-M3K5-AW
Semestr zimowy 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Academic writing 3104-M3K5-AW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Nowak
Literatura:

Wszystkie materiały są opracowane przez prowadzącą zajęcia. Studenci otrzymują materiały drogą elektroniczną lub wydrukowane.

Materiały własne opracowane na podstawie poniższych źródeł:

Artykuły z czasopism naukowych.

‘Reading, Writing, and Researching for History: A Guide for College Students’, Patrick Rael, (Brunswick, ME: Bowdoin College, 2004), http://www.bowdoin.edu/writing‐guides/.

‘A Short Guide to Writing About History’, Richard Marius, Melvin E. Page

‘Academic Writing: A Handbook for International Students’, Stephen Bailey

‘Oxford Grammar for EAP’, Ken Paterson and Roberta Wedge

‘Grammar Choices for Graduate and Professional Writers’, Nigel A. Caplan

‘English for Academic Research’, Adrian Wallwork

Źródła internetowe:

https://www.academic-englishuk.com/

http://www.uefap.net/

https://owl.purdue.edu/

Zakres tematów:

Program zajęć obejmuje:

1. Etapy procesu pisania. Od czego zacząć? O czym warto pamiętać podczas poszczególnych etapów procesu?

2. Wprowadzenie do argumentacji i myślenia krytycznego: w jaki sposób tworzyć mocne argumenty? Jaka jest struktura argumentu? Jak rozwijać argumenty?

3. Podstawowe zasady pisania esejów akademickich.Jak odpowiadać na pytanie eseju? Jak sformułować tezę?

4. Cechy pisania akademickiego: styl, rejestr i środki językowe. Co jest dozwolone a co nie?

5. Struktura i organizacja tekstu. Jak napisać wprowadzenie i zakończenie eseju? Jak rozwijać akapity?

6. Spójność językowa na poziomie zdania, akapitu i tekstu. Strategie i środki łączące wypowiedzi pisemne.

7. Jak uniknąć plagiatu? Robienie efektywnych notatek. Parafrazowanie, streszczanie i cytowanie źródeł.

8. Gramatyka w pisaniu akademickim: frazy nominalne i rodzajniki.

9. Budowanie słownictwa tematycznego oraz kolokacji. Sposoby na rozwijanie i zapamiętywanie słownictwa.

10. Rola plakatu naukowego w środowisku akademickim. Jak przygotować i przedstawić plakat naukowy?

11. Planowanie, edycja i korekta tekstu. Jak szlifować pracę pisemną?

12. Z myślą o przyszłych publikacjach - inne formy pisania: artykuł naukowy i recenzja.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach obowiązuje podejście skoncentrowane na studencie i aktywnym uczestnictwie w zajęciach (action-oriented approach). Studenci często pracują w parach i grupach, prowadzą dyskusje, tworzą plakaty podsumowujące główne cele ćwiczeń i tekstów które czytają. Uczestnicy kursu często korzystają też z technologii aby utrwalić i pogłębić wiedzę i umiejętności.

Różnorodność metod jest również dostosowywana do preferencji studentów tak aby zmaksymalizować ich zaangażowanie w proces uczenia się.

Podczas kursu często korzysta się z technologii, niezależnie od tego czy zajęcia odbywają się w sali czy online. Wszyscy studenci mają dostęp do materiałów na dysku Google Drive oraz platformy Google Classroom.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom lub Google Meet przy jednoczesnym użyciu Google Drive i Classroom.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kładzie nacisk na ocenianie kształtujące w którym studenci otrzymują informacje zwrotne i komentarze dotyczące tego w jaki sposób wykorzystać je w ulepszeniu kolejnej pracy.

Prace pisemne na koniec semestru są poddane ocenie sumującej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie wszystkich esejów oraz przygotowanie plakatu naukowego.

Studenci zostaną poinformowani o terminach złożenia prac pisemnych w pierwszym dniu zajęć. Szczegółowe kryteria oceny prac pisemnych zostaną przedstawione w pierwszych tygodniach zajęć.

Ogólne kryteria oceny prac pisemnych:

Tekst zawiera przejrzystą tezę która jest we właściwy sposób uargumentowana.

Argumenty są odpowiednio rozwinięte i oparte na źródłach.

Esej jest dobrze zorganizowany na poziomie tekstu, akapitu i struktury zdania.

Widoczna jest efektywna synteza tekstów źródłowych oraz ich pełne zrozumienie.

Zachowane są wszystkie elementy stylu naukowego.

Język jest poprawny.

Tekst zawiera różnorodne słownictwo i struktury gramatyczne.

Obecność na zajęciach oraz przygotowanie są obowiązkowe. Dopuszczalne jest opuszczenie dwóch zajęć. W przypadku nieobecności, student powinien skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu otrzymania materiałów i wytycznych co do tego jak nadrobić opuszczone zajęcia.

Uwagi:

mgr Marta Nowak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.