Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic writing 3104-M3K5-AW
Semestr letni 2020/21
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Academic writing 3104-M3K5-AW
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Nowak
Literatura:

Wszystkie materiały są opracowane przez prowadzącą zajęcia. Studenci otrzymują materiały poprzez platformę Google Classroom.

Materiały własne opracowane na podstawie poniższych źródeł:

‘Reading, Writing, and Researching for History: A Guide for College Students’, Patrick Rael, (Brunswick, ME: Bowdoin College, 2004), http://www.bowdoin.edu/writing‐guides/.

‘A Short Guide to Writing About History’, Richard Marius, Melvin E. Page

‘Academic Writing: A Handbook for International Students’, Stephen Bailey

‘Oxford Grammar for EAP’, Ken Paterson and Roberta Wedge

‘Grammar Choices for Graduate and Professional Writers’, Nigel A. Caplan

‘English for Academic Research’, Adrian Wallwork

Źródła internetowe:

https://www.academic-englishuk.com/

http://www.uefap.net/

https://owl.purdue.edu/

Zakres tematów:

Semestr letni skupia się na wykorzystaniu i pogłębieniu wiedzy i umiejętności zdobytych w semestrze zimowym. Omawiane będą m.in. charakterystyka i rodzaje tekstów w naukach historycznych, cel i zasady recenzowania tekstów naukowych, używanie źródeł i literatury przedmiotu w pisaniu narracji w tekstach historycznych.

1. Budowanie słownictwa specjalistycznego.

2. Struktura i organizacja tekstu.

3. Spójność językowa.

4. Wybrane struktury gramatyczne.

5. Rola argumentacji w eseju o tematyce historycznej.

6. Krytyczna ewaluacja tekstu źródłowego.

7. Recenzja książki.

8. Unikanie plagiatu: streszczanie, parafrazowanie, systemy cytowania źródeł.

Zakres tematów może ulec nieznacznej zmianie biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby studentów.

Metody dydaktyczne:

Kurs kładzie nacisk na ocenianie kształtujące w którym studenci otrzymują informacje zwrotne i komentarze dotyczące tego w jaki sposób wykorzystać je w ulepszeniu kolejnej pracy.

Kurs częściowo opiera się o metodę flipped classroom gdzie studenci czytają materiały przed zajęciami. Przygotowanie się do zajęć w taki sposób umożliwia wykorzystanie czasu spędzonego na zajęciach w bardziej interaktywny i efektywny sposób.

Zajęcia synchroniczne prowadzone są przy użyciu Zoom. Wszyscy studenci mają dostęp do materiałów na platformie Google Classroom.

Przed rozpoczęciem zajęć studenci otrzymają dokładne instrukcje pracy na Google Classroom.

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne na koniec semestru są poddane ocenie sumującej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie wszystkich prac pisemnych oraz złożenie projektu rozwijającego zasób słownictwa specjalistycznego. Istotną częścią oceny końcowej jest aktywność na zajęciach online. Studenci są proszeni o włączanie kamer.

Uwagi:

mgr Marta Nowak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.