Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dziedzinowe - humanistyczne 3700-AL-SEMHUM
Rok akademicki 2021/22
Seminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dziedzinowe - humanistyczne 3700-AL-SEMHUM
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Seminarium (SEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 12:00
sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-05-23 09:45 : 12:00 sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
2022-05-30 09:45 : 12:00 sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
2022-06-06 09:45 : 12:00 sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
2022-06-13 09:45 : 12:00 sala 08
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ivan Dimitrijević, Michał Janocha, Paweł Stępień
Literatura:

The Balkans and the West: Constructing the European Other, 1945-2003. Ed. by A. Hammond. London and New York: Routledge, 2016.

R. Barthes, Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Warszawa 2000 (lub wyd. nast.).

A. de Custine, Rosja w roku 1839. T. 1-2. Tłum. P. Hertz. Warszawa 1995.

M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku. Przeł. K. Rabińska. Poznań 2014.

Facing the East in the West. Images of Eastern Europe in British Literature, Film and Culture. Ed. by B. Korte, E. Ulrike Pirker and S. Helff. Amsterdam - New York: Rodopi, 2010.

D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przekład E. Klekot, Kraków 2005.

B. Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora. Przeł. J. Dworczak. Wyd. 2., popr. i uzup. Poznań 2013.

Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union. Ed. by G. Péteri. University of Pittsburgh Press 2010.

R. Koselleck, Semantyka historyczna. Wybór i oprac. H. Orłowski. Tłum. W. Kunicki. Poznań 2012.

P. Matvejević, Istocni epistolar. Inteligencja i disidencja. Zagreb 2013.

M. Mihajlov, Tematy rosyjskie. Paryż 1966.

E. Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. Berlin 1960 (ang. E. Panofsky, Idea. A Concept in Art Theory. Columbia: University of South Carolina Press, 1968, lub wyd. nast.).

E. Rosenstock-Huessy, Out of Revolution. Autobiography of Western Man. Providence - Oxford: Berg Publishers,‎ 1993 (lub inne wyd.).

P. Rumiz, Trans-Europa Express. Milano 2012.

P. Rumiz, Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia, Milano 2011.

P. Rumiz, Come cavalli che dormono in piedi. Milano 2014.

L. Szestow, Ateny i Jerozolima. Przeł. Cezary Wodziński. Kraków 1993 (lub wyd. nast.).

J. Taubes, Zachodnia eschatologia. Przeł. i wstępem opatrzył A. Serafin. Warszawa 2016.

G. Tihanov, Pan i niewolnik. Lukács, Bachtin i idee ich czasów. Przeł. M. Adamiak, Warszawa 2010.

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce. Przeł. B. Janicka i M. Król. Kraków - Warszawa 1996 (lub wyd. nast.).

A. Warburg, The Renewal of Pagan Antiquity. Los Angeles 1999.

Ponadto teksty naukowe oraz źródła wybrane w porozumieniu z uczestnikami proseminarium.

Zakres tematów:

Pojęcia Wschodu i Zachodu wiążą się z geografią mitologii kulturowej. Ułatwiają społecznościom samookreślenie i wyodrębnienie. Są wyrazem mitów, które ucieleśniają wyobrażenia o przeszłości i przyszłości. Inaczej definiowane w różnych obszarach Europy, oddziałują na siebie wzajemnie. Głęboko uwarunkowane kulturowo, wyrażają i kształtują zbiorowe emocje. Stanowią istotny przejaw sytuacji politycznej i historycznej, a zarazem wpływają na idee i działania zbiorowości.

Seminarium kształci i doskonali umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią i ikonografią. Wspomaga pisanie prac magisterskich o tekstach kultury, ujmowanych interdyscyplinarnie w ich macierzystym kontekście kulturowym.

Zajęcia umożliwiają pogłębioną refleksję zarówno nad genezą, kulturowymi uwarunkowaniami, treścią i przemianami pojęć Wschodu i Zachodu, jak i nad następstwami ich używania w celu samookreślenia siebie i określenia innego. Refleksja ta bowiem stanowi niezbędny warunek świadomego podejmowania tematyki łączącej się z kontaktami kulturowymi Wschodu i Zachodu Europy.

1) Zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy.

2) Umożliwiają pogłębioną refleksję zarówno nad genezą, kulturowymi uwarunkowaniami, treścią i przemianami pojęć Wschodu i Zachodu, jak i nad następstwami ich używania w celu samookreślenia siebie i określenia innego.

3) Kształcą i doskonalą zarówno umiejętności analizy, interpretacji i krytycznej oceny tekstów naukowych wywodzących się z różnych kultur akademickich, z różnych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, jak i umiejętności wykorzystywania ich i komentowania w tekście interdyscyplinarnych prac magisterskich ze świadomością przyjętych założeń metodologicznych.

4) Kształcą i doskonalą umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury i zjawisk stanowiących przedmiot badań.

5) Kształcą i doskonalą umiejętność weryfikowania, korygowania i wypełniania planu pracy magisterskiej.

6) Kształcą i doskonalą umiejętność rozpoznawania, przedstawiania i dyskutowania problemów związanych z powstawaniem pracy magisterskiej.

Seminarium kształtuje postawę szacunku zarówno wobec różnych tradycji kulturowych, jak i wobec różnych wyborów metodologicznych, powiązaną z umiejętnością świadomego dokonywania ich oceny, postawę rzetelności badawczej, umiejętność uargumentowanej oceny ustaleń własnych i innych badaczy oraz umiejętność podejmowania rzeczowej dyskusji w gronie dyskutantów wywodzących się z różnych tradycji badawczych i kulturowych.

1) Racjonalność - irracjonalność, czyli idea Zachodu ukształtowana na Wschodzie Europy a idea Wschodu ukształtowana na Zachodzie.

2) Kościół a państwo, czyli teologiczno-polityczny wymiar przeciwstawienia Zachodu i Wschodu Europy.

3) Idea i modlitwa jako odmienne źródła sztuki, czyli Zachód i Wschód w perspektywie ikonologicznej.

4) Między Wschodem a Zachodem - jak definiuje się Wschód i Zachód w Europie Środkowej i na Bałkanach?

5) Uczeni w pułapce mitu, czyli o wpływie kulturowych wobrażeń Wschodu i Zachodu na badania naukowe.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, rozwiązywanie problemów, „burza mózgów”, analiza i interpretacja tekstów źródłowych oraz tekstów naukowych, analiza argumentów „za” i „przeciw”, indywidualne projekty studenckie, konsultacje.

UWAGA: Tematyka kolejnych spotkań oraz poddawane analizie i interpretacji w ramach zajęć seminaryjnych teksty naukowe i teksty źródłowe zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami seminarium z wykorzystaniem proponowanych w sylabusie tematów i literatury.

W semestrze letnim prezentacja i omawianie fragmentów rozpraw magisterskich odbywać się będzie z udziałem zapraszanych na zajęcia promotorów (jeśli opieki nad pracą nie sprawuje żaden z prowadzących seminarium).

Nakład pracy studenta:

– 60 godzin uczestnictwa w seminarium (tzw. kontaktowych),

– 150 godzin pracy własnej (praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia).

Uwagi:

MWaZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.