Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Tradycje antyczne i biblijne w literaturze [3001-11A1TA]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Kordyzon
Literatura:

Do kolokwium końcowego obowiązuje znajomość wszystkich lektur obowiązkowych (zob. sylabus główny przedmiotu).

Lektury na poszczególne spotkania ćwiczeniowe:

1. Zajęcia wstępne. Czym jest tradycja antyczna i biblijna? Periodyzacja antyczna i biblijna. Przekłady Biblii.

– M. Starowieyski, Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011.

– L. Hardwick, From the Classical Tradition to Reception Studies, w: taż, Reception Studies, Oxford 2003.

2. Stworzenie człowieka

– Księga Rodzaju 1–4.

– Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia), w: tenże, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przeł. i oprac. J. Łanowski, Warszawa 1999.

– W. Potocki, Dzieła, t. II: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987. Stąd: Comparatio pierwszego Adama i Ewy z wtórym Adamem i Ewą.

3. Potop

– Księga Rodzaju 6–9.

– A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994, s. 69-84.

– J. Kochanowski, Pieśni, wyd. dowolne: Pieśń II, 1 (Pieśń o potopie).

– W. Potocki, Dzieła, t. III, dz. cyt. Stąd: Jabłecznik i wino (s. 361-362).

– Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995 (BN II 76). Stąd: Deukalion i Pyrra, ks. I 244–415.

4. Hiob

– Księga Hioba

– A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, dz. cyt., s. 229-255.

– R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa, przeł. B. Kupis, Wrocław 1993, s. 32-55; 98-105. BL48 .O82165 1999;

– M. Sęp-Szarzyński, Poezje zebrane, oprac. R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001. Stąd: Sonet II (Na one słowa Jopowe…).

– A. T. Lacki, Pobożne pragnienia, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa 1997, s. 31-34.

5. Ewangelie

– Ewangelia według św. Mateusza 26-28; Ewangelia według św. Marka 14-16; Ewangelia według św. Łukasza 22-24; Ewangelia według św. Jana 12-21.

– J.-P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przeł. M. Chrobak, Warszawa 2013. Stąd: s. 361-386 (rozdz. Krew Chrystusa).

6. Apokryfy

– Apokryfy Nowego Testamentu, cz. 1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003 – Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Nikodema.

7. Zuzanna

– Księga Daniela 13.

– W.J. Harrington, Klucz do Biblii, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1984 lub wyd. nast. Stąd: Cz. II. R. VIII. Pisma (Daniel. Księga. Forma literacka).

– J. Kochanowski, Poezje, oprac. J. Pelc, Warszawa 1993. Stąd: Zuzanna.

– E. Otwinowski, Pisma poetyckie, wyd. P. Wilczek, Warszawa 1999. Stąd: [Dedykacja Annie Lasocinej], s. 39-40; Do Czytelnika pobożnego, s. 41-42; I 53. Zuzanna, s. 53.

8. Koncepcje miłości (starotestamentowa PnP i platońska)

– Pieśń nad pieśniami.

– A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, dz. cyt., s. 269-279.

– św. Bonawentura, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984. Stąd: Trzy drogi albo inaczej ogień miłości (przeł. Cecylian Niezgoda OFMConv.), s. 15-30.

– A. T. Lacki, Pobożne pragnienia, dz. cyt., s. 24-25, 141-144.

– Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki – dowolne wydanie w tym przekładzie.

9. Co to jest mit? Metamorfozy

– Owidiusz (Publius Ovidius Naso), Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995 (BN II 76) – księga I-III.

– Joseph Campbell, Potęga mitu, wyd. dowolne.

10. Homer

– Homer, Iliada, przeł. I. Wieniewski, Kraków 1986. Stąd: Księga XXIV.

– Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1953. Stąd: Pieśni X, XI.

– A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 1959 (i wyd. nast.). Stąd: Od Autora; Uwagi wstępne; Dwie „cnoty” bohaterów Homera; Mojra; Iliada; Odyseja; Bogowie i ludzie w pieśniach Homera.

– J. Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991. Stąd: Na historyją trojańską (II, 74).

11. Poezja liryczna

– Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996 (Alkajos: 6a; Safona: 1; 31; Anakreont: 2; 11; 43; anakreontyki: 1 W; 9 W; 11 W; 15 W; Pindar: I Oda olimpijska; Dytyramb dla Ateńczyków).

12. Tragedia

– Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN II 209) – lub następne wyd., stąd: wstęp, Poetyka (rozdz. V, VI, VIII, IX, XIII, XXIV).

– Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła – dowolne wyd., stąd: Sofokles, Król Edyp; Eurypides, Medea.

13. Sielanka

– Sielanka grecka, przeł. A. Świderkówna, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1953 (BN II 80) – Teokryt, Pasterze, Czarodziejki.

– Wergiliusz (Publius Vergilius Maro), Bukoliki i Georgiki, przeł. Z. Abramowicz, Wrocław 1953 (BN II 83) – ekloga I i IV.

14. Eneida

– Wergiliusz, Eneida, przeł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wrocław 2004.

– M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007. Stąd: Wergiliusz – poeta przełomu.

15. Kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne. Czym jest tradycja antyczna i biblijna? Periodyzacja antyczna i biblijna. Przekłady Biblii.

2. Stworzenie człowieka (Księga Rodzaju vs Hezjod)

3. Potop

4. Księga Hioba

5. Ewangelie

6. Apokryfy

7. Zuzanna

8. Koncepcje miłości

9. Co to jest mit? Metamorfozy

10. Homer

11. Poezja liryczna

12. Tragedia

13. Sielanka

14. Eneida

15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, burza mózgów, pogadanka, elementy wykładu, praca w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Każda nieobecność powyżej tej liczby skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, przy czym po usprawiedliwieniu nadmiarowych nieobecności należy zaliczyć materiał z opuszczonych zajęć podczas dyżuru prowadzącego lub w formie pisemnego response paper z tematu przewidzianego na opuszczone zajęcia).

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

– przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo,

– zaliczenie kolokwium końcowego (obowiązuje znajomość wszystkich lektur wskazanych w sylabusie głównym przedmiotu) na min. 50%.

Uwagi:

Jeśli liczba spotkań wypadających w semestrze będzie mniejsza niż 15, sylabus grupy zajęciowej zostanie odpowiednio dostosowany pod względem tematów spotkań i przewidzianych na nie lektur.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)