Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne i spadkowe [2200-1K001S] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rodzinne i spadkowe [2200-1K001S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-18 09:45 : 11:15 sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-01-08 09:45 : 11:15 sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-01-15 09:45 : 11:15 sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-01-22 09:45 : 11:15 sala A2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 313
Limit miejsc: 400
Prowadzący: Maciej Domański, Konrad Osajda
Strona domowa grupy: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/
Literatura:

Prawo rodzinne:

Literatura podstawowa:

1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016

2. M. Andrzejewski, T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego, t. 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014

2. System Prawa Prywatnego, t. 12, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011

3. System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, red. J. St. Piątowski, Ossolineum 1985

4. Komentarze do KRO

5. Literatura dodatkowa polecana na zajęciach

Prawo spadkowe:

Literatura podstawowa:

1. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

2. J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

3. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015

2. System Prawa cywilnego, t. IV, red. J. St. Piątowski, Ossolineum 1986

3. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959

4. Komentarze do kodeksu cywilnego

5. Literatura dodatkowa polecana na zajęciach

Zakres tematów:

Prawo rodzine:

1. Prawo rodzinne w systemie prawa cywilnego (prawo rodzinne jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.

3. Historia polskiego prawa rodzinnego i jego współczesne źródła.

4. Prawo rodzinne kolizyjne i intertemporalne.

5. Zasady prawa rodzinnego.

6. Stan cywilny. Prawa stanu cywilnego. Ochrona praw stanu cywilnego.

7. Małżeństwo – pojęcie, związki nieformalne. Małżeństwo cywilne i wyznaniowe.

8. Zawarcie małżeństwa.

9. Unieważnienie małżeństwa.

10. Ustanie małżeństwa – śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód. Separacja.

11. Małżeńskie ustroje majątkowe.

12. Pochodzenie dziecka (1). Macierzyństwo i ojcostwo. Dowody biologiczne. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa.

13. Pochodzenie dziecka (2). Pochodzenie dziecka od męża matki, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwo.

14. Nazwisko dziecka. Podstawowe obowiązki rodziców i dzieci. Władza rodzicielska. Kontakty z dzieckiem.

15. Przysposobienie.

16. Obowiązek alimentacyjny.

17. Opieka i kuratela.

18. Elementy postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sądy rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe:

1. Prawo spadkowe w systemie prawa cywilnego (prawo spadkowe jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego

3. Historia polskiego prawa spadkowego i jego współczesne źródła.

4. Teoretyczne podstawy prawa spadkowego – modele prawa spadkowego (przejścia majątku mortis causa) w różnych systemach prawnych i sposób ich regulacji.

5. Prawo spadkowe kolizyjne i intertemporalne.

6. Zasady prawa spadkowego.

7. Spadek – pojęcie, skład i powołanie do spadku. Zdolność do dziedziczenia.

8. Dziedziczenie ustawowe.

9. Testament i dziedziczenie testamentowe:

a) sposoby dyspozycji majątkiem mortis causa,

b) testament jako czynność prawna,

c) zdolność testowania,

d) formy testamentu,

e) nieważność testamentu,

f) odwołanie testamentu,

g) otwarcie i ogłoszenie testamentu,

h) wykładnia testamentu,

10. Rozrządzenia testamentowe:

a) powołanie spadkobiercy,

b) wydziedziczenie,

c) zapis,

d) polecenie,

e) powołanie wykonawcy testamentu

11. Umowy dotyczące spadku.

12. Nabycie spadku – rodzaje i skutki. Odrzucenie spadku.

13. Ochrona dziedziczenia.

14. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

15. Ochrona osób najbliższych spadkodawcy (zachowek).

16. Majątek spadkowy – wspólność majątku spadkowego i dział spadku.

17. Dziedziczenie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.

18. Elementy cywilnego postępowania spadkowego.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacjami Power Point

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)