Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Joanna Zięba
Literatura:

Wybrana literatura:

Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Warszawa 2017.

Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Warszawa 2016. fragment

Od historii książki do historii lektury. Rozmowa Pawła Rodaka z Rogerem Chartier, [w:] Paweł Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy, Warszawa 2009.

Piotr Matywiecki, Stary gmach, Warszawa 2016.

Anne Fadiman, Ex Libris. Wyznania czytelnika, rozdz. Zaślubiny księgozbiorów, Kraków 2010.

Piotr Rypson, Książki i strony, Warszawa 2000.

Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej, Warszawa 1998.

Umberto Eco, O bibliotece, Ossolineum.

Helena Radlińska, Książka wśród ludzi, Warszawa 1929.

Raporty o stanie czytelnictwa w Polsce, 2019-2020.

Zakres tematów:

KSIĄŻKI I LUDZIE

W ramach zajęć przyjrzymy się kulturze książki i praktykom związanym z książkami i czytaniem jako formami uczestnictwa w kulturze. Zbadamy współczesne i historyczne konteksty książki i czytelnictwa, przyjrzymy się, na ile książki są ważnym punktem odniesienia dla indywidualnych tożsamości oraz czy mogą być narzędziem budowania/wzmacniania relacji wspólnotowych. Będzie to też okazja do rozważań na temat praktyk lekturowych (indywidualnych i zbiorowych); dyskusji wokół społecznego funkcjonowania książki (np. klasowego i emancypacyjnego charakteru książki i czytelnictwa, miejsca kultury książki w konstruowaniu prestiżu społecznego; zmian związanym z cyfryzacją dóbr kultury) oraz analizy wybranych form instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego obiegu książek.

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, praca w grupach, wizyty studyjne w instytucjach książki

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach: osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi zaliczyć je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć.

Uwagi:

TYTUŁ: KSIĄŻKI I LUDZIE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)