Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język Hebrajski 4 [2900-JSL-JHEB4] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język Hebrajski 4 [2900-JSL-JHEB4]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-24 09:45 : 11:15 sala 10
Budynek Pomuzealny
2024-04-26 11:30 : 13:00 sala 4
Budynek Pomuzealny
2024-05-08 09:45 : 11:15 sala 10
Budynek Pomuzealny
2024-05-15 09:45 : 11:15 sala 10
Budynek Pomuzealny
2024-05-17 11:30 : 13:00 sala 4
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Regina Gromacka
Literatura:

Podręcznik „Iwrit min ha-hatchala”, cz. I (wyd. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) oraz dodatkowe materiały (teksty, ćwiczenia, pieśni, piosenki, wiersze, wycinki prasowe).

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do rozumienia tekstów tworzonych we współczesnym języku hebrajskim. Studenci zyskują też ogólny wgląd w starsze warstwy językowe (biblijną i misznaicką). Ćwiczenia kształtują wszystkie umiejętności posługiwania się językiem żywym: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Dobór materiałów umożliwia zapoznanie się z wieloma aspektami kultury żydowskiej i realiów życia w Izraelu.

Studenci uczą się porozumiewania w podstawowych sprawach i sytuacjach życiowych, piszą krótkie wypowiedzi na zadany temat, czytają proste teksty spoza podręcznika – wybrane tytuły z codziennych gazet, krótkie fragmenty dzieł literackich. W zakresie gramatyki obowiązuje m.in. znajomość podstawowych koniugacji.

Słownictwo: Członkowie rodziny, codzienne czynności i sprawy do załatwienia, zainteresowania, hobby, program telewizyjny, spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, zakupy, reklamy, sport, dojazdy i podróże, święta i związane z nimi obyczaje, nagłówki gazet, podróże, listy i maile, części ciała, zdrowie i choroby, wygląd osób i przedmiotów, spędzanie czasu wolnego, wyrażanie opinii i poglądów, zabytki Jerozolimy, opisy innych miejsc, zakupy, ubrania, flaga izraelska, ruch syjonistyczny.

Struktury gramatyczne:

Zaimki pytajne, m.in. „ejze”, „ejzo”

Zdania dopełnieniowe

Liczebniki do 1000

Podawanie wieku osób, podawanie dat

Zaimek dzierżawczy

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym

Określenia czasu, kalendarz hebrajski

Zaimek „każdy/cały/wszyscy” cd.

Zaimek osobowy jako dopełnienie bliższe

Koniugacja Hif’il, czas teraźniejszy i bezokolicznik

Status constructus (smichut) cd.

Czasowniki koniugacji Pa’al (trzy typy), czas przeszły

Status constructus (smichut) cd.

Dopełnienie bliższe określone

Zdania dopełnieniowe w dwóch czasach

Koniugacja Hitpa’el, czas teraźniejszy

Czasownik „być” w czasie przeszłym

Koniugacja Pi’el, czas przeszły

Zaimek względny „sze”, zdania względne

Czasowniki koniugacji Pa’al (trzy typy), Pi’el, Hif’il, Hitpa’el, czas przeszły

Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

Rzeczowniki odczasownikowe

Nauka hebrajskich pieśni i piosenek

Elementy kultury żydowskiej i izraelskiej

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, wykorzystującą techniki metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nacisk położony jest na umiejętność skutecznego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Prezentacja nowego materiału jest często sytuacyjna i wizualna, objaśnienia i komentarze nauczyciela sprowadzają się do niezbędnego minimum. Ćwiczenia prowadzone są na ogół w podgrupach lub w parach.

Podstawą nauczania jest podręcznik (zob. Literatura) oraz materiały dodatkowe, dostarczane przez nauczyciela (teksty, ćwiczenia, piosenki, gry i zabawy).

Dobór ćwiczeń i materiałów jest na tyle zróżnicowany, aby studenci nabywali stopniowo wszystkie kompetencje językowe (nauka wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania).

Poza programem: studenci są zachęcani do korzystania z programów multimedialnych do nauczania języka hebrajskiego, dostępnych w Internecie.

Nauczyciel informuje na bieżąco o ważnych wydarzeniach związanych z kulturą żydowską (np. przypadających w danym okresie świętach), imprezach i obchodach.

Zawiadamia o dostępnej ofercie kulturalnej, zachęcając do udziału w konferencjach, seminariach, festiwalach kultury, pokazach filmów izraelskich itp., a także o nowych publikacjach, zwłaszcza przekładach literatury izraelskiej na język polski.

Uwagi:

mgr Regina Gromacka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)