Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski po 1945 r. [2900-L-H20PL2] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia Polski po 1945 r. [2900-L-H20PL2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jan Burek
Literatura:

Lista ma charakter orientacyjny. Lektury lub ich pełne adresy bibliograficzne zostaną udostępnione poprzez platformę Kampus.

Brzostek, Błażej. Robotnicy Warszawy: konflikty codzienne (1950-1954). W krainie PRL. Warszawa: Trio, 2002.

Chumiński, Jędrzej. Robotnicy polscy 1945-1956: ‘Stary’ i ‘nowy’ ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Fidelis, Małgorzata. Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce. Translated by Maria Jaszczurowska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.

Gasztold, Przemysław. ‘Maoizm nad Wisłą? Działalność Komunistycznej Partii Polski Kazimierza Mijala’. Pamięć i Sprawiedliwość, no. 32 (2018): 290–318.

Jarosz, Dariusz, Polacy a stalinizm 1948-1956. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2000.

Jarska, Natalia. Kobiety z marmuru: robotnice w Polsce w latach 1945-1960. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015.

Kamiński, Łukasz. Polacy wobec nowej rzeczywistości, 1944-1948: formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek, 2000.

Kenney, Padraic. Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945-1950. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.

Kochanowski, Jerzy, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957. Kraków: Znak, 2004.

Lebow, Katherine. Unfinished Utopia: Nowa Huta, Stalinism, and Polish Society, 1949-56. Ithaca NY: Cornell University Press, 2013.

Zaremba, Marcin. Społeczeństwo polskie lat sześćdziesiątych - między "małą destabilizacją" a "małą stabilizacją" [w:] K. Rokicki i S. Stępień (red.), Oblicza Marca. Warszawa: IPN, 2004.

Zakres tematów:

Czy historia wygląda inaczej z poziomu hali fabrycznej? Oddolna historia społeczna i kulturowa Polski lat 40-tych i 50-tych.

1. Zajęcia wstępne

2. Gospodarze fabryk? Praktyka i koncepcje samorządności robotniczej w pierwszych latach po wojnie

3. Zapomniane strajki. Tkaczki, prządki i szwaczki w latach 1945-1947.

4. Robotnice i komunizm. Produktywizacja i podmiotowość.

5. Chłopi w robotników. Wieś i industrializacja.

6. Pozory demokracji? Rady robotnicze i prasa fabryczna a podmiotowość robotnicza w latach 50-tych.

7. Partia i organy bezpieczeństwa w fabryce w czasach stalinowskich.

8. Opór, Eigen-Sinn, przystosowanie. Postawy robotników i robotnic w czasach stalinowskich.

9. Destalinizacja przed czerwcem 1956. Konsumpcja i rozrywka.

10. „Wywieźć ich na taczkach”. 1956 rok w fabrykach i małych miastach przemysłowych.

11. „Wracaj Stalinie, bo robotnik z głodu ginie”. Nostalgia za stalinizmem i robotniczy opór wobec rządów Gomułki.

12. Przemysł czasów Gomułki i rodzenie się świadomości ekologicznej.

13. Pamięć po stalinizmie.

14. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte są na dyskusji studentów i prowadzącego. Dyskusja dotyczyć będzie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej analizowanych źródeł oraz identyfikacji, zrozumieniu i aplikacji tropów interpretacyjnych obecnych w literaturze przedmiotu. W zależności od wielkości grupy ćwiczeniowej możliwe będzie również zastosowanie takich metod dydaktycznych jak krótki wykład, referaty studentów oraz praca w podgrupach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w dyskusji prowadzonej na zajęciach (również dyskusji w podgrupach). Osoby które z różnych powodów mają trudności z zabieraniem głosu na zajęciach proszone są o kontakt z prowadzącym (inicjatywa taka może wyjść również od prowadzącego). Postaramy się wspólnie uzgodnić inne, uzupełniające kryterium oceny (takie jak np. referat lub krótka praca pisemna), lub zmodyfikować sposób prowadzenia zajęć by ułatwić aktywność w trakcie kursu. Osoba studiująca ma prawo do opuszczenia dwojga zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest zaliczenie materiału w formie ustalonej indywidualnie z prowadzącym (pisemny raport lub rozmowa). Większa liczba nieobecności niż trzy -poza sytuacjami wyjątkowymi takimi jak np. choroba (w takich przypadkach konieczne będzie sporządzenie obszerniejszej pracy pisemnej) - uniemożliwia zaliczenie zajęć.

W trakcie zajęć traktujemy się z szacunkiem. Niedopuszczalne jest wyśmiewanie lub uporczywe i celowe przerywanie innym osobom a także wygłaszanie wypowiedzi nienawistnych i/lub dyskryminujących ze względu na tożsamość seksualną, rasową, narodową, religijną, neuroróżnorodność lub cechy fizyczne. Niepostrzeganie tych zasad może prowadzić do prośby o opuszczenie sali zajęciowej.

Uwagi:

dr Jan Burek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)