Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia powszechna po 1945 r. [2900-L-H20PW2] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia powszechna po 1945 r. [2900-L-H20PW2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jan Burek
Literatura:

UWAGA! NA ZAJĘCIACH WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM CZYTANIE LEKTUR Z ZAJĘĆ NA ZAJĘCIA. Ze względu na tematykę zajęć - słabo obecną w polskiej historiografii - niemożliwe będzie opieranie się jedynie na lekturach polskojęzycznych.

Flade, F. (2017). Creating a Common Energy Space: The Building of the Druzhba Oil Pipeline. In: Perović, J. (eds) Cold War Energy. Palgrave Macmillan, Cham.

Fleischman, T. (2020). Communist Pigs: An Animal History of East Germany’s Rise and Fall. University of Washington Press.

McNeill, J. R., & Engelke, P. (2014). The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945. Harvard University Press.

Hecht, G. (2012). Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade. The MIT Press.

Meikle J. L. (1995). American Plastic: A Cultural History, Rutgers University Press.

Oldfield, J. (2021). The Soviet Union and Global Environmental Change: Modifying the Biosphere and Conceptualizing Society-Nature Interaction. (Routledge Studies in the History of Russia and Eastern Europe). Routledge.

Romero, A. M. (2022). Economic Poisoning: Industrial Waste and the Chemicalization of American Agriculture. University of California Press.

Rubin E. (2014). Synthetic Socialism: Plastics and Dictatorship in the German Democratic Republic. University of North Carolina Press.

Zakres tematów:

Temat zajęć: Wielkie Przyspieszenie. Historia środowiskowa XX wieku pomiędzy kapitałocenem i socjalistycznym antropocenem.

1. Zajęcia wstępne.

2. Tezaurus historii środowiskowej XX wieku: Wielkie Przyspieszenie, antropocen, kapitałocen i socjalistyczny antropocen.

3. „Now I am become Death, the destroyer of worlds”. Świat na krawędzi zagłady i początek nowej ery geologicznej.

4. Wydobycie uranu, odpady radioaktywne i mutacje.

5. Cicha wiosna i chemiczne samobójstwo. DDT i wzrost świadomości ekologicznej.

6. Dom Przyszłości Monsanto, lalka Barbie i jednorazowe plastiki.

7. Rurociąg „Przyjaźń” i syntetyczny socjalizm.

8. Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej. Ekstraktywizm na Globalnym Południu.

9. Wielkie zabijanie. Fabryczna produkcja mięsa, skór i futer.

10. „[Człowiek] zmieni bieg rzek i narzuci reguły oceanom”. Radzieckie projekty hydrologiczne.

11. Cybernetyka i początki dyskusji o globalnym ociepleniu.

12. Awaria w Czarnobylu i odwrót od pokojowego atomu.

13. Rdzenna i trzecioświatowa alternatywa. Inne modele relacji ze środowiskiem.

14. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte są na dyskusji studentów i prowadzącego. Dyskusja dotyczyć będzie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej analizowanych źródeł oraz identyfikacji, zrozumieniu i aplikacji tropów interpretacyjnych obecnych w literaturze przedmiotu. W zależności od wielkości grupy ćwiczeniowej możliwe będzie również zastosowanie takich metod dydaktycznych jak krótki wykład, referaty studentów oraz praca w podgrupach.

Metody i kryteria oceniania:

UWAGA! NA ZAJĘCIACH WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STOPNIU UMOŻLIWIAJĄCYM CZYTANIE LEKTUR Z ZAJĘĆ NA ZAJĘCIA. Ze względu na tematykę zajęć niemożliwe będzie opieranie się jedynie na lekturach polskojęzycznych.

Podstawą zaliczenia zajęć jest przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w dyskusji prowadzonej na zajęciach (również dyskusji w podgrupach). Osoby które z różnych powodów mają trudności z zabieraniem głosu na zajęciach proszone są o kontakt z prowadzącym (inicjatywa taka może wyjść również od prowadzącego). Postaramy się wspólnie uzgodnić inne, uzupełniające kryterium oceny (takie jak np. referat lub krótka praca pisemna), lub zmodyfikować sposób prowadzenia zajęć by ułatwić aktywność w trakcie kursu. Osoba studiująca ma prawo do opuszczenia dwojga zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest zaliczenie materiału w formie ustalonej indywidualnie z prowadzącym (pisemny raport lub rozmowa). Większa liczba nieobecności niż trzy -poza sytuacjami wyjątkowymi takimi jak np. choroba (w takich przypadkach konieczne będzie sporządzenie obszerniejszej pracy pisemnej) - uniemożliwia zaliczenie zajęć.

W trakcie zajęć traktujemy się z szacunkiem. Niedopuszczalne jest wyśmiewanie lub uporczywe i celowe przerywanie innym osobom a także wygłaszanie wypowiedzi nienawistnych i/lub dyskryminujących ze względu na tożsamość seksualną, rasową, narodową, religijną, neuroróżnorodność lub cechy fizyczne. Niepostrzeganie tych zasad może prowadzić do prośby o opuszczenie sali zajęciowej.

Uwagi:

dr Jan Burek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)