Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka edukacyjna a rynek pracy [2103-ORP-L-D1PERP] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka edukacyjna a rynek pracy [2103-ORP-L-D1PERP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 303
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Godlewska-Szyrkowa
Literatura:

1. Godlewska-Szyrkowa J. (2015). Zmiany w wykształceniu Polaków [w:] C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa.

2. Hardy W. (2023). Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko co musisz wiedzieć (na start), https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/delab_ainauczelni-1.pdf

3. Kamieniecka, M. (2015). Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/IBE-Raport-Decyzje-edukacyjno-zawodowe-uczniow-szkol-gimnazjalnych.pdf

4. Mazur J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe., DELab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf

5. "PISA 2018. Czytanie, rozumienie, rozumowanie", https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

6. Podwójcic K. (2015). Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-diagnoza-stanu-doradztwa.pdf

7. Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Warszawa: WUW, rozdziały:1, 2, 5, zakończenie, https://www.delab.uw.edu.pl/gospodarka-cyfrowa-e-book-i-audiobook/

8. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania, IBE, 2014, w szczególności s. 9-25, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-UDE.pdf

9. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Raport tematyczny z badania (druga tura badania), IBE, 2015, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-uwarunkowania-decyzji-edukacyjnych-druga-tura-skrot.pdf

10. Włoch R., Śledziewska K. (2019), Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, DeLab UW, https://www.delab.uw.edu.pl/publikacje/kompetencje-przyszlosci-jak-je-ksztaltowac-w-elastycznym-ekosystemie-edukacyjnym/

11. World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2023", https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Zakres tematów:

W trakcie kursu realizowane będą następujące tematy:

1. Rola edukacji w społeczeństwie cyfrowym – związki pomiędzy edukacją i polityką edukacyjną a rynkiem pracy w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym. Trendy przyszłości na rynku pracy i ich wpływ na edukację.

2. Edukacja i polityka edukacyjna - definicje, wskaźniki, podstawy teoretyczne i prawne.

3-4. Wybrane aspekty porównań międzynarodowych w obszarze edukacji - modele kształcenia obowiązkowego (Niemcy, Francja, Finlandia, Korea), badanie PISA.

5. Struktura, organizacja i finansowanie polskiego systemu oświaty - główne reformy po 1989 r. i stan obecny.

6-7. Modele kształcenia zawodowego – szkolny i dualny system kształcenia zawodowego, kształcenie modułowe. Kształcenie zawodowe w Polsce z perspektywy potrzeb rynku pracy.

8-9. Kształcenie wyższe - upowszechnienie, modele, finansowanie, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie.

10. Uwarunkowania wyborów edukacyjnych młodzieży. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

11. Kształtowanie kompetencji przyszłości i kształcenie ustawiczne

12. Edukacja w pandemii i post-pandemii - wnioski dla polityki edukacyjnej.

13-15. Jak kształtować kompetencje przyszłości? Jak wspomóc proces przejścia ze szkoły/uczelni na rynek pracy? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji - Prezentacje projektów studenckich i dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja grupowa, mini-wykłady (wprowadzenie do tematu), prezentacje studenckie, metoda projektowa (praca w grupach, prezentacja projektów grupowych).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest pozytywna ocena projektu zespołowego (temat do wyboru):

1) „Jak kształtować kompetencje przyszłości w polskiej szkole i uczelni? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji";

2) "Jak wspomóc proces przejścia ze szkoły/uczelni na rynek pracy? Diagnoza stanu obecnego i propozycje rozwiązań systemowych dla wybranych instytucji systemu edukacji".

Projekt należy przedstawić grupowo na dedykowanych zajęciach oraz przesłać wersję pisemną do dnia 28.01.2024.

W ocenie końcowej równe wagi przypisano prezentacji ustnej i wersji pisemnej projektu.

Dodatkowa aktywność - prezentacje wybranych zagadnień podczas zajęć - w przypadku pozytywnej oceny, możliwość podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu o 0,5 lub 1 stopień.

Kontrola obecności - dopuszczalne dwie nieobecności; 3-4 nieobecności: konieczność przygotowania dodatkowej pracy zaliczeniowej na temat wskazany przez prowadzącego; powyżej czterech nieobecności: brak możliwości zaliczenia przedmiotu.

Uwagi:

W realizacji zajęć pomocniczo wykorzystywana jest platforma Classroom - jako repozytorium materiałów, narzędzie do komunikacji ze studentami oraz miejsce składania projektów zaliczeniowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)