Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Finance [1600-SZD-N-AF-EF] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Advanced Finance [1600-SZD-N-AF-EF]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 13:00
sala B202
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Ryszard Kokoszczyński
Zakres tematów:

(1) Elementy teorii finansów; Taksonomia teorii finansów: paradygmat finansów tradycyjnych (teorie: struktury kapitału, wyceny aktywów, budżetowania kapitału i kosztu kapitału własnego itp.) oraz finansów behawioralnych; (2) Analiza powiązań między stabilnością finansową/podejmowaniem ryzyka a konkurencją – teoria (pojęcie konkurencji - niestabilność; hipoteza konkurencji - stabilność; oraz nieliniowe związki między konkurencją a podejmowaniem ryzyka) i dowód empiryczny; Powiązanie efektywności i konkurencji (oraz struktury rynku); Analiza konkurencji i podejmowania ryzyka; (3) Ryzyko, stabilność finansowa i regulacje/nadzór (mikro- i makroostrożnościowy); (4) Regulacje/nadzór/monitorowanie/instytucje (ochrona inwestorów i zarządzanie) oraz ich wpływ na stabilność, efektywność, jak również na powiązania między konkurencją a podejmowaniem ryzyka; (5) Związek między finansami a wzrostem gospodarczym: pomiar rozwoju finansowego, czynniki wpływające na powiązania między finansami a wzrostem gospodarczym.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: aktywny udział w dyskusji; nie więcej niż dwie nieobecności;

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): aktywny udział w dyskusji, przygotowanie eseju (3 000-5 000) lub własnego projektu badawczego

metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenie pisemne lub ustne: jw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)