Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Political Parties [2102-ANG-L-D4COPP] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Comparative Political Parties [2102-ANG-L-D4COPP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-26 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-05-17 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-05-24 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-06-07 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
2024-06-14 11:30 : 13:00 sala S. Czarnowskiego
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kaczorowska
Literatura:

PODSTAWOWE PODRĘCZNIKI:

1. Alan Ware (1996), Party Systems in Non-Liberal-Democratic regimes, [In] A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford: Oxford university Press.

2. Andrzej Antoszewski (2010), Parties and party systems in the EU Member States at the Turn of the 20th and 21st Centuries, Toruń: Adam Marszałek.

3. Peter Mair (ed.) (1990; 2009), The West European Party System, Oxford: Oxford University Press.

4. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec (eds.) (2016), Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellonian University Press, Kraków.

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA DO KONKRETNYCH ZAJĘĆ:

• Jean Blondel (1990), Types of Party Systems. Blondel Reading, from Peter Mair (ed.) The West European Party System, Oxford: Oxford University Press, pp. 302-310; http://janda.org/c24/Readings/Blondel/blondel.html, December 2011.

• Richard Gunther, L. Diamond (2003), Species of Political Parties. A New Typology, “Party Politics”, Vol. 9 No 2, pp. 167-199.

• Tim Bale (2017), European Politics. A comparative Introduction, 4th edn, London: Palgrave, Macmillan, p. 143-171.

• Angelo Panebianco, (1988). Political parties: organization and power. Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.

• Richard S. Katz, Peter Mair (1995), Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, „Party Politics”, Vol. 1 no 1, pp. 5-28.

• Robert Harmel, Lars Svåsand (1993), Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development, „West European Politics”, Vol. 16 No 2, pp. 67-88.

• Ingrid van Biezen, Fernando Casal- Bértoa (2014), Party Regulation and Party Politics in Post-communist Europe, “East European Politics” Vol. 30 No 3, pp. 295-314.

• Ingrid C. van Biezen (2012), Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European Constitutions, “European Political Science Review” Vol. 4 No 3, pp. 327-359.

• Ingrid C. van Biezen, Fernando Casal-Bértoa (2014), Party Regulation in Post-Authoritarian Contexts: Southern Europe in Comparative Perspective, “South European Society and Politics” Vol. 19 No 1, pp. 71-87.

• Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan (edn.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: The Free Press, 1967 (selected parts).

• Susanne E. Scarrow (2015), Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization, Oxford: Oxford University Press.

• Susanne E. Scarrow, B. Gezgor, Declining Memberships, Changing Members? European Political Party Members in a New Era, „Party Politics” 2010, nr 16(6), http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.878.4965&rep=rep1&type=pdf

• Susanne E. Scarrow (2000), Parties Without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment, [w:] R.J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.), Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press, pp. 79-102.

• Lisa Young (2013), Party Members and Intra-Party Democracy [w:] The Challenge of Intra-Party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford; Oxford University Press, pp. 65-80.

• R. J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.) (2002), Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, , Oxford: Oxford University Press.

• Peter Mair, Ingrid C. van Biezen (2001), Party Membership in Twenty European Democracies 1980-2000, “Party Politics”, vol. 7, nr 1, p. 5-21.

- Sarah Childs (2013), Intra-Party Democracy: A Gendered Critique and a Feminist Agenda, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 81-99.

- Pippa Norris, Mona Lena Krook, Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), https://www.osce.org/odihr/78432?download=true, [access: January 2019].

- Mona Lena Krook, Electoral Systems and Women’s Representation [in:] The Oxford Handbook of Electoral Systems, eds. E.S. Herron, R. J. Pekkanen, M.S. Shugart, Oxford University Press, Oxford, pp. 178-184.

- Mona Lena Krook, P. Norris, Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality in Elected Office, „Political Studies“ 2014, Vol. 62, pp. 2-20.

- O’Brien D.Z., Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democracies, „American Journal of Political Science” 2015, no 59(4).

- Nicole Bolleyer (2012), New Party Organisation in Western Europe: Of Hierarchies, stratarchies and federations, “Party Politics” vol. 18, pp. 315-336.

- Petr Kopecký (1995), Developing Party Organizations in East-Central Europe: What Type of Party is Likely to Emerge?, “Party Politics” Vol. 1 No 4, pp. 515-534.

- Sergiu Gherghina (2015), Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe. Enhancing Voter Loyalty, London, New York: Routledge.

- Margit Travits, Party Organizational Strength and party unity in post-Communist Europe, “European Political Science Review” (ECPR), Vol. 4 (3), pp. 409-431.

- Susanne E. Scarrow (2005), Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Implementing Intra-party Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, Washington, https://www.ndi.org/files/1951_polpart_scarrow_110105.pdf.

- - Richard S. Katz (2001), The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, „Party Politics”, vol. 7, no 3, pp. 277-296.

- Gideon Rahat (2013), What is Democratic Candidate Selection? ,[In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 136-149.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- Anika Gauja, (2017), Party Reform. The Causes, Challenges and Consequences of Organizational Change, Oxford: Oxford University Press (selected parts).

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?, Revised version of a paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005, Department of Political Science UCLA, Los Angeles, California.

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Dictatorships?,[In:] Barbara Geddes, Joseph Wright, Erica Frantz, Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 6, p.129-153.

- - Robert Harmel, Kenneth Janda (1994), An integrated theory of party goals and party change, „Journal of Theoretical Politics”, vol. 6, no 3.

- J. Hopkin, C. Paolucci, (1999), The Business Firm Party Model of Party Organisation. Cases from Spain and Italy, “European Journal of Political Research”, 35(3), pp. 307 – 339.

- R.K. Carty, 2004), Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative, “Party Politics”, 10(1), pp. 5 – 24.

- Thomas Poguntke, Paul Webb (2015), Presidentionalization and the politics of coalition: lessons from Germany and Britain, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 249-275.

- Vit Hloušek, L. Kopeček, (2017), Entrepreneurial parties: a basic conceptual framework, “Czech Journal of Political Science”, 24(2).

- Vit Holoušek (2015), Two types of presidentionalisation in the party politics of Central Eastern Europe, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 277-299.

- A.Krouwel, A. (2012). Party transformation in European democracies, New York: State University of New York Press.

- A.Krouwel, A. (2006). Party Models, [In:] Richard S.Katz, W.Crotty (red.), Handbook of Party Politics (p. 249 – 269), London: Sage.

- Johansson, K., & Raunio, T. (2019, April 26). Political Parties in the European Union. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Retrieved 13 Dec. 2023, from https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1153. https://www.researchgate.net/publication/332901541_Political_Parties_in_the_European_Union (Dec. 2023).

Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do rozszerzenia literatury o dodatkowe pozycje (w rozsądnym zakresie).

Zakres tematów:

ZAKRES/LISTA TEMATÓW:

1. Wprowadzenie. Sesja wprowadzająca - partie polityczne i systemy partyjne jako przedmiot badań. Studia porównawcze nad partiami politycznymi.

2. Partia polityczna i system partyjny - idea i definicja; elementy systemu partyjnego; funkcje systemu partyjnego.

3. Partie polityczne: typologie, ideologie, rodziny partyjne; instytucjonalizacja partii politycznych, regulacje i funkcje partii politycznych. Teoria, geneza i ewolucja partii politycznych.

4. Studia porównawcze nad partiami politycznymi i systemem partyjnym - idea i definicja; elementy systemu partyjnego; typologie i rodzaje systemów partyjnych; systemy wyborcze i ich wpływ na systemy partyjne. Instytucjonalizacja systemów partyjnych.

5. Członkowie partii, sympatycy, bojownicy i działacze (majątek partii). Reprezentacja kobiet i mniejszości w partiach politycznych.

6. Struktury organizacyjne partii politycznych w krajach Europy Zachodniej Struktury organizacyjne partii politycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Demokracja wewnątrzpartyjna - koncepcja i modele Wybór kandydatów partii na urzędy publiczne i partyjne. Wybór lidera partii i rodzaje liderów partyjnych.

7. Reforma partii, zmiana partii i reakcje partii na porażkę.

8. Finansowanie partii politycznych (finansowanie partii politycznych: finansowanie budżetowe, darowizny, składki członkowskie).

9. Partie i systemy partyjne reżimów nieliberalno-demokratycznych

10. Nowe formy i koncepcje partii politycznych. Personalizacja polityki, partii politycznych

11. Partie w rządzie. Wybór wyborców i tworzenie rządu. Partie i tworzenie rządu. Rządy mniejszościowe i "minimalnie zwycięskie". Manifesty partyjne i programy polityczne rządu. Wdrażanie programów partyjnych.

12. Systemy dwupartyjne (analiza oparta na przykładach obejmujących: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, USA, Malty, Kanady, Australii, Nowej Zelandii)

13. Spolaryzowane systemy partyjne; systemy dwu-i-półpartyjne [analiza na przykładach: Hiszpanii, Polski, Włoch (od roku 1993), Niemiec]

14. Predominacja i systemy partii dominujących (analiza na przykładach, m.in.: Włoch w latach 1947-1993; Szwecji, Norwegii, Irlandii, Indii, Meksyku, Japonii) Systemy rozdrobnione- sfragmentalizowane (analiza oparta na przykładach obejmujących: Belgię, Niderlandy. Finlandię, Szwajcarię).

15. Partie polityczne i Unia Europejska. Partie w Parlamencie Europejskim. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim Eurosceptycy i euroentuzjaści, eurorealiści. Europeizacja systemów partyjnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą obejmować metodę podawczą, prezentacje i dyskusje. Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa i udziału w dyskusjach. Ocena aktywności podczas zajęć. Wymagane cotygodniowe lektury będą prezentowane przez studentów w sposób seminaryjny - prezentacje z wybranego tematu z programu kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa i udziału w dyskusjach. Ocena aktywności podczas zajęć. Wymagane prezentacje (które będą oceniane).

Zajęcia są obowiązkowe. Dozwolone są dwie nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywać się będzie w formie eseju.

Na koniec kursu (semestru) studenci są zobowiązani do zdania końcowego testu (pytania wielokrotnego wyboru MCQs i pytania otwarte) pisemnego w sesji egzaminacyjnej.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)