Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne [2200-1P010S] Rok akademicki 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [2200-1P010S]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW" jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 15:00 : 16:30 sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
2024-10-10 15:00 : 16:30 sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
2024-10-17 15:00 : 16:30 sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
2024-10-24 15:00 : 16:30 sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
2024-10-31 15:00 : 16:30 sala 212
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Emil Śliwiński
Literatura:

Zgodna z literaturą do wykładu.

Podstawowym podręcznikiem jest najnowsze wydanie „Prawa karnego” L. Gardockiego.

Uzupełniająco można sięgnąć w szczególności do podręczników autorstwa Ł. Pohla lub W. Wróbla i A. Zolla, a także do komentarzy (zwłaszcza pod red. W. Wróbla i A. Zolla, M. Królikowskiego i R. Zawłockiego oraz M. Mozgawy) i Systemu Prawa Karnego. W wymiarze porównawczym warto skorzystać także z G.P. Fletcher „Basic Concepts of Criminal Law”, New York 1998.

W trakcie zajęć będzie podawana także szerzej literatura przedmiotu (krajowa i zagraniczna) oraz orzecznictwo (sądów krajowych i międzynarodowych).

Zakres tematów:

1. Źródła i system prawa karnego sensu largo

2. Funkcje, kierunki i modele w prawie karnym

3. Prawo karne a prawa człowieka (w tym zasada nullum crimen, nulla poena sine lege)

4. Obowiązywanie k.k. względem miejsca i osób

5. Wstęp do nauki o przestępstwie

6. Znamiona czynu zabronionego

7. Formy stadialne

8. Formy zjawiskowe

9. Bezprawność i kontratypy

10. Wina, jej wyłączenia i ograniczenia

11. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej

12. Sądowy wymiar kary

13. Środki probacyjne

14. Przedawnienie i zatarcie skazania

15. Zbieg przepisów, czynów i kara łączna

16. Brak dolegliwości prawnokarnej

Część szczególna k.k. będzie omawiana głównie przez pryzmat części ogólnej. Dany temat w spisie może być omawiany na więcej niż jednych zajęciach, a kolejność omawiania tematów może się zmienić.

Metody dydaktyczne:

Konkretne metody dydaktyczne zostaną dostosowane do specyfiki grupy. Przewiduje się metody podające (wspomagane prezentacją multimedialną), dialog, dyskusję na temat przesłanego wcześniej piśmiennictwa i orzecznictwa oraz rozwiązywanie kazusów (wspólnie i w ramach samodzielnej pracy). Szczególnie w semestrze letnim więcej będzie pracy na kazusach.

Celem Prowadzącego jest, aby Studenci znali podstawowe instytucje prawa karnego oraz umieli stosować prawo karne, niezależnie od obowiązującej ustawy karnej. Ważne jest także, aby Studenci mieli podstawowy ogląd zagadnień problematycznych (w szczególności prawnoczłowieczych) związanych z prawem karnym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru jest obecność (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione na semestr) oraz pozytywny wynik z kolokwium. W semestrze zimowym przewiduje się kolokwium z pytaniami zamkniętymi i ewentualnie otwartymi (sprawdzające wiedzę), natomiast w semestrze letnim kolokwium zawierające kazusy (sprawdzające umiejętność stosowania prawa). Ponadto do wyniku kolokwium w danym semestrze dolicza się punkty za aktywność na zajęciach - po 0,5 lub 1 punkt procentowy za każde zajęcia, na których Student był aktywny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)