Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-03 15:00 : 16:30 sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-10 15:00 : 16:30 sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-17 15:00 : 16:30 sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-24 15:00 : 16:30 sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-31 15:00 : 16:30 sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Karolina Wróbel-Bardzik
Literatura:

Literatura podstawowa:

(wszystkie lektury udostępniane będą w formie skanów)

- Arnstein Sherry R., Drabina partycypacji, przeł. Jakub Bożek, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

- Krajewski Marek, Miasto. Na tropach tego, co niewidzialne, „Przegląd Socjologiczny” 2011, t. 60, nr 2-3.

- Płachecki Tomasz, Szlendak Tomasz, Nie tylko frekwencja. Odkrywanie wymiarów uczestnictwa w kulturze, w: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, red. Tomasz Płachecki, Teatr Scena Prezentacje, Warszawa 2019.

- Matysek-Imielińska Magdalena, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ideowy eksperyment i socjologia w działaniu, „Journal of Urban Ethnology” 2014, nr 12.

- Muzeum w drodze, oprac. Janusz Byszewski, Warszawa 2013.

- Prawda jest konkretna. Artystyczne strategie w polityce. Podręcznik, red. Steiricher Herbst, Florian Malzacher, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2018 (rozdz. Odzyskiwanie przestrzeni).

- Prawo do miasta, w: Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013.

- Simon Nina, Muzeum partycypacyjne, przeł. Kamil Markiewicz, Katarzyna Świątoniowska, Aleksandra Janus, w: Laboratorium muzeum. Społeczność, red. Anna Banaś, Aleksandra Janus, Muzeum Warszawy, Warszawa 2015.

- Strategia #Warszawa2030, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

Uczestnictwo w kulturze – MIASTO I MIESZKAŃCY

Zajęcia poświęcone tematyce uczestnictwa w kulturze w kontekście miasta i jego użytkowników. Przyjęta zostanie perspektywa oddolna, skupiająca się na mieszkańcach/mieszkankach i inicjatywach społeczności lokalnych. Istotne będzie odniesienie do polityk miejskich nakierowanych na włączanie mieszkańców/mieszkanek w procesy decyzyjne w swoim otoczeniu oraz to, jak organizacje pozarządowe czy instytucje sektora kultury otwierają się na najbliższe sąsiedztwo.

W ramach zajęć omówione zostaną takie zagadnienia jak:

- różne typy uczestnictwa w kulturze,

- strategie działań i sposoby, w jakie muzea, galerie sztuki, domy kultury, MAL-e i inne podmioty otwierają się na społeczność lokalną,

- historyczne projekty uczestnictwa w kulturze i życiu miejskim, np. idee kooperatyzmu, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i projektowanie wspólnotowości,

- zjawisko codziennego urbanizmu i "wytwarzania" przestrzeni miejskiej przez mieszkańców;

- specyfika prawa do miasta i związane z tym praktyki miejskie,

- kultura protestu i ruchy miejskie,

- sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka partycypacyjna,

- polityki miejskie oferujące mieszkańcom/mieszkankom możliwość angażowania się w życie miasta, np. inicjatywa lokalna, budżet obywatelski,

- oddolne inicjatywy mieszkańców/mieszkanek, działania sąsiedzkie, ekologiczne projekty społecznościowe itp.

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, praca w grupach, prezentacje studenckie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie:

- oceny aktywności na zajęciach - udziału w dyskusjach i pracy w grupie (20%),

- przygotowanie diagnozy lokalnej oraz koncepcji projektu własnego działania w kulturze i jej prezentacja(80%).

Nieobecności:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącej zajęcia. Osoba studiująca ma prawo do 2 usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od 3 do 5 nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż 5 zajęciach skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć - jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50%.

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach: udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 30h (1 ECTS), przygotowanie pracy semestralnej wraz z projektem działania w kulturze 30h (1 ECTS). Łącznie 90h (3 ECTS).

Prace pisemne i prezentacje:

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracach dyplomowych, pisemnych pracach zaliczeniowych i prezentacjach określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)