Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Uczestnictwo w kulturze [3002-1UWK2CO1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 11:30 : 13:00 sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-09 11:30 : 13:00 sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-16 11:30 : 13:00 sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-23 11:30 : 13:00 sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-30 11:30 : 13:00 sala 8
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Zięba
Literatura:

Wszystkie lektury zostaną udostępnione w wersji online lub w formie skanów.

Wybrana literatura:

Alberto Castoldi, "Bibliofollia, czyli szaleństwo czytania", przeł. Joanna Ugniewska, Gdańsk 2023.

Marcin Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem", Warszawa 2017.

Keith Houston, "Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski", Warszawa 2016.

Paweł Rodak, "Pismo, książka, lektura. Rozmowy", Warszawa 2009.

Piotr Matywiecki, "Stary gmach", Warszawa 2016.

Anne Fadiman, "Ex Libris. Wyznania czytelnika", Kraków 2010.

Piotr Rypson, "Książki i strony", Warszawa 2000.

"Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej", Warszawa 1998.

Helena Radlińska, "Książka wśród ludzi," Warszawa 1929.

Zakres tematów:

Grupa poświęcona zagadnieniom związanym z kulturą książki, praktykami czytelniczymi, społecznym i wspólnotowym charakterem inicjatyw dotyczących czytania:

Zakres tematyczny zajęć:

- pojęcie uczestnictwa w kulturze, badanie i diagnoza uczestnictwa;

- wspólny namysł nad miejscem książek w życiu społecznym,

- funkcją społeczna czytelnictwa

- instytucje książki a budowanie więzi społecznych

- krytyczna refleksja nt. kampanii czytelniczych i narracji związanych z czytelnictwem w dyskursie publicznym

- praktyki czytelnicze indywidualne i grupowe

- rola księgozbiorów i książek w budowaniu narracji tożsamościowych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, praca w grupach, prezentacje studenckie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie:

- oceny aktywności na zajęciach - udziału w dyskusjach i pracy w grupie (20%),

- przygotowanie diagnozy lokalnej oraz koncepcji projektu własnego działania w kulturze i jej prezentacja(80%).

Nieobecności:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącej zajęcia. Osoba studiująca ma prawo do 2 usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od 3 do 5 nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż 5 zajęciach skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć - jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50%.

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach: udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 30h (1 ECTS), przygotowanie pracy semestralnej wraz z projektem działania w kulturze 30h (1 ECTS). Łącznie 90h (3 ECTS).

Prace pisemne i prezentacje:

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracach dyplomowych, pisemnych pracach zaliczeniowych i prezentacjach określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)