Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupy, pierścienie i ich zastosowania 1000-1L03GP
Reguły punktacji przedmiotu

DM-JSEM - Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-JSEM
Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
12
(1976 - 2008)
2
(2009 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW proseminarium na matematyce
1000-PROSEM-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2009)
1
(1976 - 2008)
nie zdefiniowano 1
(2000 - 2017)
1
(2000 - 2017)
1
(2000 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW-WNE proseminarium na matematyce lub na ekonomii dla JSEM
1000-PROSEM-ME
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2008)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2014)
2
(2015 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)