Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 2200-1B137
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PR - Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR - Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PR
Prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie
WM-PR
Prawo, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(1976 - ...)
8
(1976 - ...)
8
(1976 - ...)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)