Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności psychologiczne 2500-PL-PS-OB1-1
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
*
(2015Z - 2015Z)
3
(2015L - 2015L)
*
(2016Z - 2016Z)
4
(2016L - 2016L)
*
(2017Z - 2017Z)
4
(2017L - 2017L)
*
(2018Z - 2018Z)
4
(2018L - 2018L)
*
(2019Z - 2019Z)
4
(2019L - 2019L)
*
(2020Z - 2020Z)
4
(2020L - 2020L)
*
(2021Z - 2021Z)
4
(2021L - 2021L)
*
(2022Z - 2022Z)
4
(2022L - 2022L)
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)