Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalizacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Specjalizacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3105-ARZ-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące problem migracji artystów z Rzeczypospolitej do innych państw europejskich w okresie nowożytnym

Strona przedmiotu
3105-ANW-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają i porządkują zjawisko sztuki awangardowej

wobec współczesnych praktyk wystawowych.

Strona przedmiotu
3105-LBNDG-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone rozmaitym aspektom badań nad dawną grafiką.

Strona przedmiotu
3105-LBNDKD-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu różnorodnych zagadnień związanych z książką drukowaną i jej oprawą na przestrzeni od końca XV do początków XVII wieku.

Strona przedmiotu
3105-DHWJP-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Powstanie RFN i NRD – odrębnych państw

zamieszkiwanych przez jeden naród – spowodowało, że do

1989 roku w Niemczech rozwijały się dwie, diametralnie

różne tradycje artystyczne, a scalenie ich po Zjednoczeniu

oraz włączenie w krwiobieg na powrót wspólnej kultury,

okazało się niemałym wyzwaniem.

Strona przedmiotu
3105-GIIRZ-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji nad znaczeniem dwudziestolecia

międzywojennego dla polskiej architektury XX wieku.

Poruszone zostaną na nich zarówno zagadnienia związane z

przemianami praktyki i teorii architektury międzywojnia, jak i

aspekty późniejszej recepcji tego okresu.

Strona przedmiotu
3105-MRO-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia specjalizacyjne, dotykające problemu znaczenia i

sprawczości obiektów służących kultowi religijnemu w sztuce

dawnej.

Strona przedmiotu
3105-LMWRS-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze angażującym studentów dotyczą wszystkich muzeów bez względu na charakter gromadzonych zbiorów. Podczas zajęć będą poruszane zagadnienia związane z relacjami społecznymi w dwóch układach – wewnątrz instytucji oraz wobec publiczności. Poprzez publiczność rozumiana jest grupa regularnie odwiedzjących, incydentalnie odwiedzjących oraz potencjalnych zwiedzających.

Strona przedmiotu
3105-LMXXI-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie wybranych zagadnień związanych ze współczesnym muzealnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dekolonialności i wielokulturowości.

Strona przedmiotu
3105-LNNB-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom twórczości

pochodzącego z Francji, a czynnego przez wiele lat w Polsce

artysty: Jeana-Pierre'a Norblina de la Gourdaine (1745-1830).

Szczególny nacisk zostanie położony na nowe perspektywy

badawcze i problemy otwierane przez najnowsze publikacje

dotyczące francuskiej i środkowoeuropejskiej sceny artystycznej

w XVIII i XIX wieku.

Strona przedmiotu
3105-OKDA-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LPK-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżenie pracy kuratora z perspektywy międzynarodowej. Najpierw zaprezentujemy podstawowe zagadnienia związane z zawodem kuratora, a następnie – w oparciu o znakomitą publikację Hansa Ulricha Obrista – przedstawione zostaną działania najwybitniejszych na świecie kuratorów. Celem zajęć jest to, aby studenci zorientowali się na czym polega praca kuratora oraz jak wygląda organizacja wystaw, które mogą mieć wpływ na historię sztuki.

Strona przedmiotu
3105-SPDSZ-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie organizacja, przebieg i

konsekwencje kulturowe zagranicznych podróży

edukacyjnych, które odbywali mieszkańcy

Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.

Strona przedmiotu
3105-LSWSZE-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formule konwersatorium będą zjawiska artystyczne w sztuce końca XIX w., głównie Europy Północnej (Niemcy, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Rosja, Belgia, Polska), wpisujące się w ruch symbolizmu.

Strona przedmiotu
3105-SWSZE-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formule konwersatorium będą zjawiska artystyczne w sztuce końca XIX w., głównie Europy Północnej (Niemcy, kraje skandynawskie, kraje bałtyckie, Rosja, Belgia, Polska), wpisujące się w ruch symbolizmu.

Strona przedmiotu
3105-LSZIPW-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają i porządkują zjawisko sztuki instalacji wobec współczesnych praktyk wystawowych.

Strona przedmiotu
3105-TSL-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

What do works of art tell us about the particular socio-

historical contexts in which they were created? What

significance do these objects hold in society? How does

this significance change between various systems of

meaning in which artworks are consumed? What does the

work of art tell us about the people who owned the object?

By using as a point of departure provenance and the

understanding of material objects introduced by the texts of

Arjun Appadurai, the course explores the way works of art

function in social and cultural life from the moment and

conditions of their creation to their reception and various

forms of consumption.

Strona przedmiotu
3105-WI-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium będzie fascynacja Italią w

kulturze polskiej, wyrażana podróżami na Półwysep

Apeniński oraz twórczością na temat włoskiej historii,

zabytków i dokonań kulturowych.

Strona przedmiotu
3105-ZEZ-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przykładzie Zakopanego, jego zabytków, muzeów i poświęconej

mu literatury prowadzona będzie refleksja nad rolą ośrodka

intelektualno-artystycznego w określonej epoce. Jego znaczenie

wiązało się z konfiguracją ważnych postaci kultury, które się z nim

związały, z charakterem miejsca (przyroda, góry, specyfika kultury

lokalnej). Analizie poddane będą tendencje i konkretne twórczości,

zrodzone w tym środowisku w wieku XIX i XX. Konwersatorium

będzie się odbywać zasadniczo na wyjeździe, w formie otwartej

dyskusji o wybranych, wspólnie ze student/k/ami, zagadnieniach

z tego zakresu, i w wybranych miejscach i instytucjach, i na

podstawie referatów studenckich.

Strona przedmiotu
3105-ZISA-SP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niejako obok tytułu zajęć, a nawet jemu wbrew, będą one

poświęcone najważniejszym zagadnieniom problematyki

tworzenia, nieustannie obecnym od wczesnych mitów w różnych

kulturach po koncepcje nowoczesnej estetyki i teorii sztuk.

Obecnym w tekstach teoretycznych i historiografii, w

wypowiedziach artystów, literaturze pięknej, obrazach, filmach i

innych dziełach różnych sztuk. Proces twórczy i jego efekt –

dzieło, arcydzieło, będą analizowane w relacji do konstrukcji

biografii twórcy, jego uwarunkowań życiowych, mitologii i

legendy artysty, tworzących m.in. jego kult i wizje jego śmierci.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)