Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-CRL-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania roku kościelnego. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha (Wielka Noc)– misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWPC-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, mający formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-DFF-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fin de siècle tensions are inextricably linked with its "salomania": the decadent obsession with femme fatale, of whom Salome is one of the most powerful incarnations. The main question to be answered during the course will be the following: Why is the Salomé myth so powerful in the European fin de siècle era?

The course offers a comparative analysis of the representations of Salomé in a number of literary and artistic adaptations of the myth, focusing on close-reading of three of them: a short story Hérodias by Gustave Flaubert (1877), a tragedy Salomé by Oscar Wilde (1893) and a poetical drama Uczta Herodiady by Jan Kasprowicz (1905). They are inextricably interconnected and represent the evolution of the Salome narrative as a vertical movement, showing a woman that rebels against the parameters written for her in the context of the old Europe in decline (with its “mission civilisatrice”), scandals surrounding female sexuality and hypermasculinised male honour.

Strona przedmiotu
3700-AL-IIARO-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony sporom o rolę obrazów w kulturze chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu: wszechobecne w naszej rzeczywistości obrazy na przestrzeni wieków postrzegane były albo jako relikt pogańskiej idolatrii albo jako droga do pełniejszego zgłębienia tajemnicy Wcielenia. Przywołując horacjańską maksymę ut pictura poesis, wielki poeta angielskiego Renesansu, Sir Philip Sidney, nazwał poezję „mówiącym obrazem,” lecz stosunek jego kalwińskich współwyznawców był jednoznacznie wrogi wobec krucyfiksów, kościelnych polichromii i witraży. Mimo to, w twórczości wielu angielskich poetów metafizycznych (George Herbert, Andrew Marvell) znajdziemy fascynujące odwołania do średniowiecznych ikon i witraży oraz renesansowych emblematów, łączących słowo i obraz. Analizując niejednoznaczny status obrazu w kulturze odwoływać się będziemy również do filozoficznych koncepcji Jeana-Luca Mariona, który wyróżnia dwa sposoby postrzegania obrazów, jako ikony i idola.

Strona przedmiotu
3700-AL-IDP-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednym z uderzających wymiarów współczesnego świata jest zjawisko „powrotu religii” tudzież jej „nowej widzialności” w sferze publicznej. Zjawisko to zostało zauważone i zyskało swój intelektualny wyraz w postaci tzw. zwrotu postsekularnego w humanistyce. Zwrot ten odznaczył się w różnych dyscyplinach, przede wszystkim w filozofii, socjologii i literaturoznawstwie, a także w antropologii czy archeologii. Naszym celem jest podchwycenie inspiracji płynących z dyskursu postsekularnego i skierowanie ich w stronę szeroko rozumianej ikonosfery, czy też kultury wizualnej oraz dziedzictwa. Chcemy pokazać zarówno użyteczność koncepcji wypracowanych w ramach perspektywy postsekularnej, jak i naturalne predyspozycje ikonosfery i dziedzictwa do bycia rozumianymi i badanymi w tych kategoriach. Osoby studenckie otrzymają nie tylko wiedzę na temat ważnych trendów współczesnej humanistyki, lecz również praktyczne umiejętności analizy tekstów i przedmiotów kultury z perspektywy postsekularnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-JWB-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone rozpatrywaniu zasadniczych koncepcji Boga, człowieka i charakteru ich relacji w tradycji wschodniochrześcijańskiej. Poszukiwanie wizji Boga i Człowieka odbywa się poprzez sięganie do całego spektrum przejawów tradycji wschodniochrześcijańskiej, wyrażonych w teologii, filozofii, literaturze, sztukach plastycznych, architekturze, liturgii, doświadczeniu mistycznym i praktyce ascetycznej. Seminarium jest skonstruowane jako interdyscyplinarne odczytanie form kultury wschodniochrześcijańskiej, poprzez porównanie i zestawienie ze sobą konceptów teologicznych i dzieł sztuki, kierunków myśli filozoficznej i kulturowych archetypów, literatury i obrzędów liturgicznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-KTB-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-KPBPS-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium KRESY I POGRANICZA. BAŁKANY. POLSKA. ŚWIAT

jest poświęcone problematyce kresów i pograniczy w polskim i niemieckim kręgu kulturowym, w regionie Śródziemnomorza, na Bałkanach, w Europie i na świecie.

Polski, europejski, światowy i ŚRÓDZIEMNOMORSKI kontekst jest omawiany JAKO KOMPLEMENTARNY dla bałkańskiej specyfiki w tej kwestii.

Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-AL-KRWZ-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest przede wszystkim eksploracji mechanizmów kulturowych i społecznych, które antropologia uznaje za źródła wszystkich – nawet najdawniejszych – wierzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wierzeń grecko-rzymskich. W dalszej perspektywie Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z kulturotwórczą rolą wyżej wymienionych i recepcją rozmaitych ich przejawów w kulturze współczesnej. Założeniem kursu jest poszerzenie spojrzenia na te odłamy wiary, które nie przejawiały swojej obecności w celebracjach publicznych, a teksty źródłowe ich dotyczące nie należą do kanonu literatury pięknej, lecz raczej archeologicznych miscellanea.

Strona przedmiotu
3700-AL-NMDM-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone recepcji antyku ze szczególnym uwzględnieniem tekstów kultury współczesnej przeznaczonych dla młodych odbiorców. Seminarium stanowi część międzynarodowego programu badawczego Our Mythical Childhood... realizowanego na Wydziale „Artes Liberales”.

Strona przedmiotu
3700-AL-OR-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadza w świat Wschodu inaczej skonstruowanego, niż Zachód.

Analiza porównawcza kategorii obrazu świata, rzeczywistości kulturowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-PK-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji transcywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizację; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji transcywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu transcywilizacyjnego jako procesu.

Strona przedmiotu
3700-AL-PR1-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie problematyki prawosławia w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym, zapoznanie z obrzędowością Kościoła prawosławnego, zwyczajami, miejscami i formami kultu. Rozważania na konwersatorium powinny być także wzbogacone o refleksję na temat relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Natomiast omawianie obrzędowości Kościoła wschodniego trzeba ukazać w kontekście zmian, którym podlegała ona od początku istnienia chrześcijaństwa.

Strona przedmiotu
3700-AL-RAGR-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne przykłady polskich i zagranicznych tekstów kultury kierowanych do dziecięcych i młodzieżowych odbiorczyń i odbiorców stanowiących przykłady recepcji antyku grecko-rzymskiego. Zintensyfikowane w ostatnich latach badania w tym obszarze – zwłaszcza w ramach prowadzonych na Wydziale „Artes Liberales” projektów naukowych – wskazują na niezwykłą żywotność tradycji antycznej we współczesnej kulturze, bogactwo motywów i ich transfiguracji, a także złożoność zjawiska w ujęciu lokalnym i globalnym, stąd potrzeba namysłu nad tymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
3700-AL-RMS-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie będzie omówiona historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia będą wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Zaprezentowane zostaną też w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów będą wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Strona przedmiotu
3700-AL-RO-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W swojej książce Rzeczywiste obecności amerykański filozof i literaturoznawca, George Steiner, rozważa możliwość wyjścia poza granice znaczenia dostępnego interpretacji filologicznej (hors-texte). W tym kontekście Steiner zwraca uwagę na kulturowe implikacje Wcielenia oraz Eucharystii jako najważniejszych dla naszego kręgu kulturowego tropów tytułowej „rzeczywistej obecności”. Jego książka jest przykładem, że refleksja nad chrześcijańską koncepcją Eucharystii może okazać się inspirująca tak samo dla wierzących, jak niewierzących. Przyglądając się dziełom malarzy, poetów i muzyków postaramy się zrozumieć, na czym polega fenomen Eucharystii jako wyrazu tęsknoty za obecnością, „byciem razem” i „byciem z”. Eucharystia odnosi się bowiem przede wszystkim do relacji/spotkania/komunii z drugim człowiekiem, światem, Bogiem.

Strona przedmiotu
3700-AL-SpMc-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem „Spotkań międzycywilizacyjnych” jest pozyskanie umiejętności przekształcania informacji w świadomość, translacja nabytej wiedzy w dialog międzycywilizacyjny. Dekonstrukcja zaś jest podstawowym narzędziem do zrozumienia własnych schematów myślenia w komunikacji międzycywilizacyjnej. Sprawia, że aktorzy wychodzą poza znany dotąd krąg znaczeń i kierują się ku poznaniu nowego kontekstu znaczeń. Jest to droga umożliwiająca dialog z Obcym. Tak rozumiany dialog może pomóc w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych, które przeżywa niemal każdy student-cudzoziemiec na UW, a także otwierałby drogę do tworzenia bardziej innowacyjnych i interaktywnych programów dla wszystkich studentów na UW.

Strona przedmiotu
3700-AL-SKZHI-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia konwersatoryjne poświęcone lekturze tekstów źródłowych ukazujących spotkania cywilizacji europejskiej z cywilizacjami kontynentu amerykańskiego, w szczególności zaś ‒ hiszpańskiej konkwisty Mezoameryki i obszaru andyjskiego. Wybrane teksty są zarówno europejskiego, jak i indiańskiego pochodzenia, znajdują się wśród nich relacje uczestników wydarzeń historycznych, kroniki, pisma polemiczne i publicystyczne oraz utwory należące do literatury pięknej. Celem ich lektury jest identyfikacja i analiza sposobów przedstawiania i konceptualizacji odmienności kulturowej oraz samego zderzenia cywilizacji, jak również zrozumienie wpływu, jaki doświadczenie spotkania z Innym wywarło na kulturę europejską i rodzime kultury Ameryk.

Strona przedmiotu
3700-AL-SPPK-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone lekturze wybranych fragmentów dwóch monumentalnych dzieł historiografii i translatoryki polskiej II połowy XVI stulecia – przekładów Actiones et monimenta Jeana Crespin dokonanego przez Cypriana Bazylika oraz Annales ecclesiastici Baroniusza przygotowanego przez Piotra Skargę. Wydana w roku 1567 w Brześciu Litewskim Historyja Bazylika powstała na kanwie Actiones et monimenta martyrum Jeana Crespina oraz dzieł Johna Foxe’a i Heinricha Pantaleona.

Strona przedmiotu
3700-AL-SP-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości na temat Kościoła prawosławnego w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym. Bardziej szczegółowe zapoznanie się z obrządkiem bizantyńskim, zwyczajami Kościołów lokalnych i ich miejscami kultu. Rozważania na konwersatorium mają dotyczyć także relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poruszona będzie także kwestia Kościołów unickich i ich miejsce w dialogu ekumenicznym. Ważnym elementem zajęć będzie kwestia życia monastycznego na Wschodzie. Pomocą do rozważań na zajęciach służyć będą wybrane fragmenty tekstów liturgicznych w języku greckim, starocerkiewnosłowiańskim oraz ich przekłady na język polski, a także wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury cerkiewnej

Strona przedmiotu
3700-AL-WAEH-qKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z antropologicznym wymiarem epiki homerowej. Analizie poddana zostanie sama „instytucja” eposu, jego geneza, funkcja społeczna, kulturotwórcza i światopoznawcza jak i przekazywane za jego pomocą treści, tradycje, normy oraz dyrektywy aksjologiczne. Zajęcia skupią się na wybranych elementach kreowanego przez archaicznego poetę świata jak mity, obrzędy, zwyczaje, magia, baśniowość czy archaiczne, przeddyskursywne formy myślenia. Do każdego z analizowanych tematów przyporządkowany będzie zestaw fragmentów eposów, które będą punktem wyjścia i podstawą rozważań.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)