Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Kultury i religie" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3700-AL-KTB-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-BKPZ-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony szczegółowej analizie Boskiej komedii w odniesieniu do tradycji antycznej, myśli filozoficznej i teologicznej późnego średniowiecza. Co sprawia, że patrzymy na tekst Dantego jako na „centrum” kanonu literatury zachodniej?

Strona przedmiotu
3700-AL-CRL-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-CWS-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony omówieniu wpływu tradycji apofatycznej i teologii negatywnej na kulturę XX wieku. Przedmiotem analizy będą teksty kultury opisujące doświadczenie śmierci Boga (lub Jego niemocy), metafizycznej pustki i ogołocenia.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWPC-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, mający formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W większości języków europejskich kategorię granicy można wyrazić dwojako: jako kres (border, confine) oraz jako otwarcie się na ziemie usytuowane przed patrzącym (frontier, frontiera).

W kulturze europejskiej nauki humanistyczne są powołane do tego, by w poszukiwaniu prawdy przekształcać kres w otwarcie, pewność w wątpienie, dogmaty w niewiedzę. Dzięki takiemu nieustannemu przekształcaniu człowiek, przekraczając granicę i lokując siebie samego w centrum tego, co nieznane, nadaje coraz to nowe znaczenia własnej historii, samemu sobie i swojej funkcji w świecie oraz próbuje ustalić relacje z otaczającymi go artefaktami kulturowymi i z naturą.

Strona przedmiotu
3700-AL-FoS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs powstał we współpracy pomiędzy Kolegium Artes Liberales i Columbia College w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. To eksperyment dydaktyczny łączący wykłady renomowanych naukowców pracujących na Uniwersytecie Columbia (w języku angielskim) oraz konwersatoria prowadzone przez wykładowców współpracujących z Kolegium Artes Liberales (w języku polskim). Podczas konwersatoriów omawiane będą treści przedstawiane na wykładach, a także dodatkowe lektury i zadania. Podczas kursu studenci będą mieli również okazję uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) z renomowanymi polskimi naukowcami, którzy wyjaśnią kluczowe problemy związane z omawianymi zagadnieniami, a także przedstawią własne perspektywy.

Strona przedmiotu
3700-AL-JWB-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-KKB-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna problematyka wykładu polega na sprecyzowaniu kultury bizantyńskiej wedle najważniejszych parametrów, wyznaczających jej funkcjonowanie, odrębność, a zarazem ciągłość w rozwoju dziedzictwa antycznego i kategorii myśli świata grecko-rzymskiego. W ramach wykładu tradycja bizantyńska zostanie rozpatrzona w świetle kluczy kulturowych, którymi są takie dziedziny jak: teologia i filozofia wschodniochrześcijańska, myśl polityczna i semantyka władzy, bizantyńska paideia, trwanie dziedzictwa antycznego, sztuka i liturgia, mistyka, relacja Wschód-Zachód, oraz żywotność tradycji bizantyńskiej w dniu dzisiejszym.

Strona przedmiotu
3700-AL-KWS-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania chrześcijańskich Kościołów wschodnich – ich tradycji, historii i obrzędowości. Kościoły te to: Asyryjski Kościół Wschodni, Kościoły Orientalne, Kościoły Prawosławne oraz Katolickie Kościoły Wschodnie, które są częścią Kościoła katolickiego, tzn. są w komunii z biskupem Rzymu, uznają jego władzę oraz autorytet. Wymienione powyżej grupy Kościołów są klasyfikowane pod względem ich relacji miedzy sobą tzn. jedności. Można mówić o grupach Kościołów, które są w komunii ze sobą, jak np. Orientalne Kościoły Wschodnie. Na zajęciach studenci poznają wschodnie wspólnoty, które składają się z Kościołów niezależnych. Kościoły wschodnie należą do pięciu tradycji liturgicznych. Pomocą do rozważań na zajęciach jest wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury religijnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-KUMKRM-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z historią relacji Kościoła ukraińskiego z Patriarchatem Konstantynopola, historią unii z Kościołem rzymskim, w wyniku której powstał Kościół greckokatolicki, a także z historią skomplikowanych relacji z Patriarchatem Moskiewskim oraz sytuacją obecną Kościoła ukraińskiego (kwestia autokefalii). Omawiane będą tradycje i zwyczaje ukraińskiego chrześcijaństwa, tradycja i jego obrzędowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-KRWZ-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-NMDKO-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone recepcji antyku ze szczególnym uwzględnieniem tekstów kultury współczesnej przeznaczonych dla młodych odbiorców. Seminarium stanowi część międzynarodowego programu badawczego Our Mythical Childhood... realizowanego na Wydziale „Artes Liberales”.

Strona przedmiotu
3700-AL-NMDM-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-NPNSB-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony „kulturze mapy” (odwołuję się do pojęcia wprowadzonego przez amerykańskiego badacza W. Boelhowera) i związków pomiędzy literaturą, sztuką i wczesnonowożytną kartografią.

Strona przedmiotu
3700-AL-OR-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-ORWKW-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadza w świat Wschodu inaczej skonstruowanego, niż Zachód. Analiza porównawcza kategorii obrazu świata, rzeczywistości kulturowej.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKM-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji międzycywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizacje; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji międzycywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu międzycywilizacyjnego jako procesu.

Strona przedmiotu
3700-AL-PK-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-PPZHW-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest wierzeniom grecko-rzymskim, przede wszystkim tym, które nie podlegają szczegółowemu omawianiu podczas zajęć z zakresu kultury dawnej Grecji i Rzymu. Założeniem kursu jest poszerzenie spojrzenia na te odłamy wiary, które nie przejawiały swojej obecności w celebracjach publicznych, a teksty źródłowe ich dotyczące nie należą do kanonu literatury pięknej, lecz raczej archeologicznych miscellanea.

Strona przedmiotu
3700-AL-PR1-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie problematyki prawosławia w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym, zapoznanie z obrzędowością Kościoła prawosławnego, zwyczajami, miejscami i formami kultu. Rozważania na konwersatorium powinny być także wzbogacone o refleksję na temat relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Natomiast omawianie obrzędowości Kościoła wschodniego trzeba ukazać w kontekście zmian, którym podlegała ona od początku istnienia chrześcijaństwa.

Strona przedmiotu
3700-AL-RMS-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie będzie omówiona historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia będą wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Zaprezentowane zostaną też w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów będą wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Strona przedmiotu
3700-AL-RKWZ-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania roku kościelnego. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha (Wielka Noc)– misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Strona przedmiotu
3700-AL-RO-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-SMC-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem „Spotkań międzycywilizacyjnych” jest pozyskanie umiejętności przekształcania informacji w świadomość, translacja nabytej wiedzy w dialog międzycywilizacyjny. Dekonstrukcja zaś jest podstawowym narzędziem do zrozumienia własnych schematów myślenia w komunikacji międzycywilizacyjnej. Sprawia, że aktorzy wychodzą poza znany dotąd krąg znaczeń i kierują się ku poznaniu nowego kontekstu znaczeń. Jest to droga umożliwiająca dialog z Obcym. Tak rozumiany dialog może pomóc w przezwyciężeniu problemów adaptacyjnych, które przeżywa niemal każdy student-cudzoziemiec na UW, a także otwierałby drogę do tworzenia bardziej innowacyjnych i interaktywnych programów dla wszystkich studentów na UW.

Strona przedmiotu
3700-AL-SpMc-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-SKZHI-qKR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia konwersatoryjne poświęcone lekturze tekstów źródłowych ukazujących spotkania cywilizacji europejskiej z cywilizacjami kontynentu amerykańskiego, w szczególności zaś ‒ hiszpańskiej konkwisty Mezoameryki i obszaru andyjskiego. Wybrane teksty są zarówno europejskiego, jak i indiańskiego pochodzenia, znajdują się wśród nich relacje uczestników wydarzeń historycznych, kroniki, pisma polemiczne i publicystyczne oraz utwory należące do literatury pięknej. Celem ich lektury jest identyfikacja i analiza sposobów przedstawiania i konceptualizacji odmienności kulturowej oraz samego zderzenia cywilizacji, jak również zrozumienie wpływu, jaki doświadczenie spotkania z Innym wywarło na kulturę europejską i rodzime kultury Ameryki.

Strona przedmiotu
3700-AL-WC-qHT-qKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesną sytuacją na Cyprze oraz z jego literaturą - w szerokim kontekście społeczno-historycznym. Wykładowca korzystać będzie ze wszelkich dostępnych po polsku materiałów naukowych, popularnonaukowych, literackich i non-fiction.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)