Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024Z 2024L 2024
3800-ANK24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter badawczy i wpisuje się w działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (slw.uw.edu). Celem seminarium jest zbadanie aktywności akademickiej kobiet z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (SLW). Jedną z najważniejszych cech tej szkoły jest „równouprawnienie płci” na skalę niespotykaną w tamtym czasie w żadnym innym ośrodku filozoficznym.

Strona przedmiotu
3800-AMOR24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych odmian antyrealizmu filozoficznego.

Strona przedmiotu
3800-AMR24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych odmian realizmu metafizycznego i naukowego.

Strona przedmiotu
3800-FSC24-S
Czas i świadomość (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium będzie doświadczenie przepływu czasu w ujęciu Edmunda Husserla. Na zajęciach będziemy czytać jego słynne „Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu”, które wywarły silny wpływ na kolejne pokolenia fenomenologów i filozofów m.in. na M. Heideggera, M. Merleau-Ponty’ego, J. Derride, a także na współczesne kognitywistyczne koncepcje umysłu. Kontekst do lektury dostarczą nam pokrewne koncepcje W. Jamesa i F. Brentano, którymi inspirował się Husserl.

Strona przedmiotu
3800-CZK24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Karol Marks nie ma szczęścia do swoich współczesnych, powszechnie w Polsce uznanych interpretatorów. Jego lektury bywają zazwyczaj pobieżne, żeby nie powiedzieć, prostackie. Jednocześnie, jest to autor, który w przestrzeni filozoficznej Zachodu odgrywa niezwykle istotną rolę, podkreślaną nie tylko przez jego admiratorów, lecz również zajadłych krytyków. Wydaje się, że nadszedł czas, aby z dala od pozafilozoficznych emocji, pochylić się nad lekturą jednego z jego najistotniejszych tekstów.

Strona przedmiotu
3800-EDR24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „św. Idiota” Cezarego Wodzińskiego a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EPP24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3800-ERIP24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówimy związki pomiędzy założeniami esencjalizmu filozoficznego a celami inżynierii pojęciowej. W szczególności przeanalizujemy różnice między realistycznymi oraz antyrealistycznymi stanowiskami wobec esencjalizmu, które postulują przyjęcie metodologii inżynierii pojęciowej do badań metafizycznych (m.in. normatywizm modalny (Amie Thomasson i Theodore Locke, konferralizm (Ásta), oraz neo-arystotelesowską metafizykę feministyczną (Asya Passinsky)).

Strona przedmiotu
3800-PPE24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium będą dyskutowane filozoficzne wersje odpowiedzi na pytania o zakres i funkcje tego, co estetyczne w kontekście wiodących tendencji filozoficznych, artystycznych i kulturowych późnej nowoczesności. Podstawą do dyskusji będą najnowsze opracowania filozofów, teoretyków kultury i estetyków dotyczące powyższego zakresu zagadnień oraz prace współczesnych artystów.

Strona przedmiotu
3800-ENHA24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ethical reflection on the relationship between man and non-human animals dates back to the beginnings of philosophy. For centuries, however, these considerations were located on its distant periphery. Today, animal ethics covers a whole spectrum of issues, and the term itself is understood broadly, going beyond the branch of ethics focused on the study of human-animal relations.

The primary goal of the course is to provide students with theoretical knowledge as well as conceptual and methodological tools necessary to understand and critically analyze issues in the field of animal ethics. The second goal is to develop analytical and argumentative skills necessary to solve ethical problems related to the relationship between man and non-human animals.

Strona przedmiotu
3800-ESI24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy sztuczna inteligencja jest rasistą? Czy problem dyskryminacji algorytmicznej można rozwiązać poprzez mierzalne metryki sprawiedliwości? Czy AI narusza prawa autorskie innych twórców? Czy chatbot może zastąpić przyjaciela? Kiedy wyłączenie maszyny byłoby morderstwem?

Celem zajęć jest omówienie wybranych etycznych wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Przedmiotem dyskusji będą zarówno aktualne, najbardziej palące społeczne problemy związane z rozwojem AI, jak i fundamentalne, od dawna dyskutowane, filozoficzne pytania etyki AI.

Strona przedmiotu
3800-FDM24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Będą omawiane eseje kilkunastu dwudziestowiecznych filozofów i teologów chrześcijańskich, a także żydowskich i innych, np. Bartha, Rahnera, W.C. Smitha, Tillicha, Sacksa, Heschela, Greenberga. W drugim semestrze omawiane i analizowane będą główne dokumenty, które powstały w ramach dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Strona przedmiotu
3800-FE24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium są dwa intensywnie dyskutowane zagadnienia współczesnej filozofii emocji. Pierwszym z nich, jest hipoteza konstruktywizmu w teorii emocji, czyli (szczególnie w jego mocnej wersji) stanowisko głoszące, że emocje są socjo-kulturowymi konstruktami, a nie wrodzonymi i uniwersalnymi dla wszystkich ludzi reakcjami. Drugim, jest problem poznawczej treści emocji, czyli pytanie o to, czy emocje należą w ogóle do stanów umysłu „będących o czymś”.

Zajęcia nie koncentrują się jedynie na analizie tekstów i propozycji filozoficznych. Będziemy odwoływać się również do niektórych ustaleń psychologów emocji, lingwistów i badaczy sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
3800-FT24-S
Filozofia w teatrze (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są pomyślane jako kolejna edycja zajęć seminaryjno-warsztatowych przeznaczonych dla studentów Wydziału Filozofii UW, Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony mają one stworzyć platformę współpracy pozwalającej wykroczyć zarówno poza akademicką teorię, jak i praktykę artystyczną, z drugiej strony mają one sprzyjać zbliżeniu różnych środowisk. Z tego względu zajęcia będą łączyły rozmaite formy pracy: wygłaszanie referatów, przygotowanie prezentacji wizualnych, występy aktorskie, dyskusje.

Zajęcia będą się odbywać w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (ul. Miodowa 22/24) w co drugi wtorek w godz. 18:30-21:30.

Strona przedmiotu
3800-FPM24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the seminar we shall discuss selected topics from contemporary formal philosophy of mathematics, that is the discipline that uses formal tools

to investigate philosophical problems related to mathematics. A significant part of our meetings will be devoted to lectures of invited speakers who are leading figures in the field.

The seminar is a joint research initiative of the groups working in the MAESTRO project "Epistemic and semantic commitments of foundational theories" and SONATA BIS “Logical and epistemological criteria of salience for foundational theories”.

Strona przedmiotu
3800-IA24-S
Introduction to Aesthetics (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the seminar is to provide a general introduction to philosophical aesthetics as a field of Western philosophy that has emerged since the mid-eighteenth century. Drawing on key texts, the seminar will present and discuss the most important basic concepts, ideas and perspectives, chosen both to provide an overview of the field and to show what constitutes a reference point for contemporary debates.

Strona przedmiotu
3800-IP24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is meant as a general introduction to phenomenology. The contemporary phenomenology appeared in the specific historical-cultural and philosophical context as both a reaction to it as well as a positive project. Its foundational aim – to put it simply – was to give justice to the genuine human experience of the world and of themselves. Or to put it differently – to answer the question how the objective reality can be there for us, how it appears (is constituted) in its different forms within the field of subjective experience. The seminar is a continuation of the last year’s seminar. In the current year we will begin with the brief presentation of the conclusions from the last year and then we will return to a thorough analysis of Heidegger’s „Being and Time”.

Strona przedmiotu
3800-KWEA24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią krytyczne wprowadzenie do szeregu idei dotyczących etyki działalności charytatywnej, a także innych dziedzin etyki stosowanej, proponowanych przez ruch społeczny i prąd myślowy określany mianem „efektywnego altruizmu”. Zadamy sobie pytania o skalę naszych powinności moralnych wobec obcych nam ludzi i zwierząt oraz przyjrzymy się praktycznym problemom związanym z realizacją tych powinności. Jak dużą część naszego dochodu i wolnego czasu powinniśmy poświęcać na pomaganie najbardziej potrzebującym? Komu i jak pomagać? Jak uniknąć wypalenia i zainspirować innych? W trakcie zajęć przyjrzymy się krytycznie odpowiedziom, których filozofowie tacy jak Peter Singer, William MacAskill czy Toby Ord udzielili na te pytania, starając się zidentyfikować słabe i mocne strony proponowanych przez nich rozwiązań i wizji czynienia dobra.

Strona przedmiotu
3800-LCAP24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar will be devoted to selected topics from ancient and contemporary debates on categories and philosophy of language. The following three sets of topics are planned:

1) Aristotle's system of categories vs. other systems of ontological categories.

2) Neoplatonic interpretations of Plato’s "Cratylus".

3) The doctrine of universals in Aristotle’s “Categories” and in Simplicius’ commentary

Strona przedmiotu
3800-MNE24-S
Man, nature and ethics (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminar will be devoted to selected issues on man-nature relationships considered from different philosophical and ethical perspectives: human-centred, animal-centred, life-centred and holistic ones.

Strona przedmiotu
3800-MPS24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In 1952, Benson Mates formulated a problem that challenges both those who believe that there are distinct synonymous expressions and those who believe that a non-trivial theory of substitutability of expressions in psychological contexts can be given. The goal of the seminar will be to familiarize participants with the Mates’ problem and the most important reactions to it, starting from 1952 and ending with recent works.

Strona przedmiotu
3800-MCS24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierają się na założeniu o policentrycznej genezie filozofii. W trakcie seminarium będą analizowane poglądy myślicieli przede wszystkim z tradycji grecko-rzymskiej, indyjskiej i chińskiej. Dzięki ujęciu komparatystycznemu przyjrzymy się podobieństwom i różnicom między tradycjami filozoficznymi Wschodu i Zachodu. Zastanowimy się nad takimi zagadnieniami jak: podmiot, natura języka, indywiduum a życie społeczne, człowiek i kosmos. Omawiane poglądy będą rozpatrywane w kontekście kulturowym. Zastanowimy się nad specyfiką filozofii w danym kręgu kulturowym, jej relacją do religii, nauki, prawodawstwa i polityki.

Strona przedmiotu
3800-MD23-S-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po pierwsze, zajęcia będą polegać na praktycznej nauce sporządzania edycji krytycznych łacińskich tekstów średniowiecznych na podstawie rękopisów oraz naukę paleografii łacińskiej (XII-XIII wiek). Po drugie, celem seminarium będzie zaznajomienie uczestników ze specyficznym językiem dwunastowiecznej i trzynastowiecznej filozofii oraz przybliżenie metod i gatunków literackich charakterystycznych dla średniowiecznej spekulacji filozoficznej.

Strona przedmiotu
3800-MZ24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszego seminarium jest zapoznanie z kluczowymi myślicielami reprezentującymi tradycje mistyczne w obrębie kultury zachodniej.

Strona przedmiotu
3800-MO24-S
Modele i obliczenia (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium „Modele i obliczenia” jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z logiki i teorii obliczeń, ze szczególnym naciskiem na teorię struktur obliczalnych. Szczegółowa tematyka zajęć jest kształtowana z uwzględnieniem sugestii i oczekiwań uczestników.

Strona przedmiotu
3800-PRN24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie kwestiom znaczenia różnych sposobów reprezentowania zjawisk (zwłaszcza za pomocą modeli ikonicznych lub różnego rodzaju obrazów przestrzennych) w naukach przyrodniczych i społecznych.

W szczególności będą nas interesować kwestie ontologiczne (ontologia modeli naukowych), epistemologiczne (problem prawdziwości i wartości epistemicznej reprezentacji) i metodologiczne (różne funkcje obrazów i modeli).

Podstawą do dyskusji na seminarium będą referaty i koreferaty na temat tekstów metodologów i filozofów. Studenci będą też przygotowywać własne analizy przykładów wykorzystania modeli, obrazów, diagramów w rzeczywistych badaniach z różnych nauk.

Strona przedmiotu
3800-TAC24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Być żywym oznacza być owładniętym przez popęd ku auto-ekspozycji. Żywe rzeczy ukazują się niczym aktorzy na scenie ustanowionej dla nich” (Hanna Arendt). W tym teatrze ciało staje się obrazem żywego bytu – człowieka. W trakcie seminarium obraz ciała, podobnie jak ciało ludzkie poddawane różnego rodzaju zabiegom w ramach nauk ścisłych: medycyny, biologii, poddany zostanie analizie z perspektywy nauk humanistycznych: filozofii, antropologii, historii, kulturoznawstwa. Obrazy ciała są mocno nacechowane symbolicznie, stąd też w pierwszej kolejności interesować nas będzie obraz ciała jako obraz człowieka. Rozpoczynając od czasów nowożytnych przyjrzymy się różnym kontekstom w których pojawia się ciało: wyidealizowane, chore, monstrualne, martwe, zanatomizowane. Interesować nas będą również kulturowe aspekty współczesnych metod wytwarzających technicznie zaawansowane obrazy ciała i pytanie czy kartograficzny obraz ciała ma jeszcze zdolność reprezentacji człowieka.

Strona przedmiotu
3800-PA24-S
Paradoks analizy (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniu tzw. paradoksu analizy. Paradoks ten ma wskazywać na niemożliwość pogodzenia ze sobą dwóch oczekiwań wobec analizy pojęciowej. W efekcie, uznaje się, że analiza pojęciowa jest albo fałszywa, albo trywialna. Podczas seminarium dyskutowane będą historyczne źródła paradoksu analizy, próby jego rozwiązania a także konsekwencje, jakie on niesie dla roli analizy pojęciowej oraz pokrewnych zagadnień.

Strona przedmiotu
3800-PK24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest wspólna lektura i interpretacja wybranych tekstów filozoficznych w języku niemieckim. Seminarium jest otwarte dla studentów spoza Wydziału Filozofii, udział w nim nie wymaga uprzedniego ukończenia kursu filozofii. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, a prowadzący zajęcia uwzględnia zróżnicowany poziom jego znajomości wśród uczestników. Temat zajęć związany jest z różnymi zagadnieniami z pola filozofii niemieckiej i filozofii społecznej. Szczegóły dotyczące tematu dla danego roku akademickiego podane są w opisie dla danego cyklu.

Strona przedmiotu
3800-PFE24-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym z potocznymi teoriami przyczynowości badanymi w ramach filozofii eksperymentalnej. Pierwszy semestr oraz część drugiego będą służyły wprowadzeniu w filozofię eksperymentalną oraz omówieniu najważniejszych ustaleń z zakresu potocznych teorii przyczynowości (np. wpływ na sądy przyczynowe normatywności, atypowości zdarzenia, udaremnienia w ostatniej chwili i podwójnego zapobieżenia, różnice między działaniem a zaniechaniem). Ta część kursu będzie poświęcona omówieniu wybranej literatury przedmiotu, w szczególności związanej z wyjaśnianiem empirycznie obserwowalnych wzorców w sądach przyczynowych, oraz pozwoli uczestnikom kursu opanować podstawy metodologiczne badań z zakresu filozofii eksperymentalnej. W drugiej części drugiego semestru uczestnicy seminarium będą opracowywać i realizować własne projekty badawcze z zakresu filozofii eksperymentalnej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)